Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ambulansepersonell og truende / farlige situasjoner Innlegg Nils Jul Lindheim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ambulansepersonell og truende / farlige situasjoner Innlegg Nils Jul Lindheim."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ambulansepersonell og truende / farlige situasjoner Innlegg Nils Jul Lindheim

2 BAKGRUNN Økt vold – i samfunnet og terrorfare Mindre politi i distriktene Bedre prosedyrer Større lojalitet overfor prosedyrer Mindre lokalkunnskap hos personell på alle nivå

3 Hvorfor? Er det en oppgave for samfunnet å hjelpe skadekommende med akuttmedisinske tjenester også dersom det kan være risiko for innsatspersonellet? Når politi ikke kan, men ambulanse er tilstede, - er det da riktig å definere bort alle oppgaver med en viss risiko? Har vi så god oversikt over hva som er risikofylt at vi er trygge i dag? Hva med et terrorangrep (bomber) – skal vi da også vete til området erklæres sikkert?

4 Trussel mot ambulansepersonell Den kjente trussel (det framgår av melding) – vold, stikkvåpen, skyevåpen, eksplosjonsfare, gass etc – kjent eller mulig fare Den ukjente trussel (det framgår ikke av meldingen at det er fare på stedet, men faren manifesterer seg på skadested.

5 Kalkulert risiko I motsetning til ukalkulert risiko slik vi kjenner historier fra ”gamle dager” det personellet opptrer som om de er usårbare innebærer en kalkulert risiko en vurdering av mulig trussel opp mot mulighet for at trusselen utløses. Gevinst kontra mulighet for negativ konsekvens. Eget personells forberedhet, mentalt, fysisk og utstyrsmessig er viktige faktorer. Likeledes taktisk ledelse: vurdering = mulighet for feilvurdering. Derfor er backup-plan viktig del av kalkulerte risikoperasjoner

6 Eksempel på en rutine - enkelthendelse AMK får melding om knivstikking. Sender ut 2 ambulanser med oppdrag å stoppe i gitt avstand fra skadested. Kontakter politi og evt andre kilder (LV/Fastlege). Amb 1 – innsats, Amb 2 sikring. Om ikke annet har kommer fram bes amb 1 å rekognosere. Amb rapporterer tilbake med anbefaling – gå inn eller ikke. AMK konf egne kilder og tar avgjørelse gå/ikke gå.

7 Eksempel på rutine - industribrann Amb møter på oppmøtested og briefes av brann/industrivern. Valg – inn på området eller avvente de skadde blir evakuert. Ofte vil man bare avvente, men dersom ambulansen er kjent med faresignaler, har eks fluktmasker kan de trekkes nærmere et skadested. Pasientenes behov sett i forhold til total ressursmengde og antatt tidsforløp er viktige momenter.

8 Terrorbomber Muligheten for at det ligger en ladning til med tidsforsinker er tilstede. Å gå inn med dagens utstyr er ukalkulert risiko. Å utruste amb pers med splintvester og hjelmer. Identifisere et tryggere område for samleplass og legge opp en strategi med færrest mulig eksponert i fareområdet kortest mulig tid, - hele tiden med en definert unnsetningsstyrke dersom nytt smell er kalkulert risiko

9 Hva ønsker jeg å oppnå? At vi i felleskap kan enes om at 0 – risiko konseptet verken er gjennomførbart eller i pakt med de oppgaver vi som en av tre nødetater er satt til å utføre. At vi starter en prosess med erkjenning og læring av hvorledes ambulansepersonell kan eksponeres for kalkulert risiko uten at dette setter deres liv og helse i uakseptabel fare At vi snarest anskaffer passivt beskyttelsesutstyr til en innsatsstyrke som kan tenkes å settes inn etter et terrorangrep

10 Tiltak - individ Mental forberedelse Seleksjon? (øremerkede 1. innsatser) Opplæring med hjelp fra politi /forsvar ol Passivt beskyttelse som splintvester, hjelmer, vernemasker, hansker, kommunikasjons-utstyr Aktiv beskyttelse som pepperspray, el- sjokk våpen

11 Tiltak organisasjon Mental forberedelse Øve samordning med politi, LV andre Utarbeide operative konsepter Debriefingsrutiner

12 Hva må gjøres? Skape en felles forståelse internt for problemstillingen Starte et arbeide med å utvikle stategien kalkulert risiko Hvorledes?


Laste ned ppt "Ambulansepersonell og truende / farlige situasjoner Innlegg Nils Jul Lindheim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google