Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 VISJON ”Et lærende lokalsamfunn”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 VISJON ”Et lærende lokalsamfunn”"— Utskrift av presentasjonen:

1 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 VISJON ”Et lærende lokalsamfunn”

2 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 Overordnede mål  Høyne den generelle IKT kompetansen  Utvikle kompetanse gjennom livslang læring

3 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 Organisering  Arbeidsgruppe:  Aril Svinterud – Kongsberg vgs.  Petter Kongsgården – Tislegård u-skole  Bjarte Johannessen – KOS  Sigrun Svenkerud – HiBu – Hønefoss  Kari Fagerjord – HiBu – Kongsberg  Kari Håvardsrud – Rødberg skole

4 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 Organisering 2  Delprosjektgruppe:  Unni Fjeldheim – Kongsberg  Asbjørn Brækhus – Flesberg  Kari Sylte – Rollag  Ole Jørn Solberg – Nore og Uvdal

5 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 STATUS PR. FEBR  Kurs lokalsamfunnet:  De vgs. som ressurssentra  WiT som grunnlag for å lære for å bruke  IKT-ped. Nettsted:  Forstudium fremlagt  IKT-veiledere:  Utlysning klar – 1.3 – Høgskolen i Volda  KIKOM:  Forprosjektplan lagt fram – KOS sin rolle

6 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 STATUS PR. FEBR  BIBLIOTEKENE:  Søknad om prosjektstøtte Statens Bibl.tilsyn  INTERNOPPLÆRING VGS:  WiT – SEU – Nettverksuniversitetet  OPPLÆRING I GRUNNSKOLEN:  Samarbeid med HiBu Hønefoss –  PILOTSKOLER:  Forprosjektplaner Raumyr og Tislegård

7 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 KVALITETSUTVIKLING 1  Kompetanseutvikling IKT i opplæringen – ungdomstrinnet: 45 mill.  Kompetanseutvikling permisjonsordning ungdomstrinnet: 50 mill.  Kompetanseutvikling knyttet til læreplanverket: 55 mill.  Internett på ungdomstrinnet – pr. skole

8 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 KVALITETSUTVIKLING 2  Utviklingsarbeid – sentralt prioriterte områder – ungdomstrinnet: 13 mill.  Utviklingsmidler knyttet til IKT: 13 mill.

9 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 KVALITETSUTVIKLING 3  ” Kompetanseutviklingen skal bidra til at lærere, særlig på ungdomstrinnet, styrker og videreutvikler sin kompetanse i bruk av IKT i opplæringen”  LiNK:”Lære for å bruke”: Nettbasert tilgang til Interaktiv Multimedia opplæring – WiT ”Bruke for å lære”: utvikle kurs for lærere i samarbeid med HiBu Hønefoss – den svenske modellen

10 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 KVALITETSUTVIKLING 4  ” Kompetanseutviklingen skal bidra til at lærere, særlig på ungdomstrinnet, gjennom permisjonsordninger kan fordype seg i fag og områder der skolen trenger kompetanse.”  LiNK:Etter- og videreutdanne 10 IKT- veiledere i IT1- for lærere – 7 fra grunnskolen. Høgskolen i Volda. Veilederfunksjon i den videre satsingen

11 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 KVALITETSUTVIKLING 5  ” Kompetanseutviklingen skal bidra til at lærere videreutvikler sin faglige kompetanse knyttet til læreplanverket”  LiNK: ”Bruke for å lære” kurs HiBu – utprøves ved Raumyr og Tislegård skoleåret  Kurs for skoleledere – HiBu Hønefoss – skoleåret

12 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 KVALITETSUTVIKLING 6  ” Utviklingsarbeid skal bidra til at den enkelte skoleeier og skole forbedrer sin praksis…At den enkelte skoleeier og skole bruker IKT i opplæringen, særlig på ungdomstrinnet, for på den måten å bygge opp erfaringer….”  LiNK:Raumyr og Tislegård med utviklingsprosjektplaner  for hvert skoleår – 2 år.

13 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 KVALITETSUTVIKLING 7  ” Statens utdanningskontor tildeler midler på grunnlag av en samlet plan for den enkelte skoleeier. Planen skal inneholde en strategidel for og en tiltaksdel for det året det skal søkes tilskudd for”.  ” I planen bør det legges til rette for oppdatering og videreutvikling av kunnskaper og ferdigheter i pedagogisk bruk av IKT”

14 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 KVALITETSUTVIKLING 8  ” Det vil bli lagt vekt på at tiltakene i planen er samordnet. Kommunen skal også ha minst en person som kan fungere som bindeledd til SUBU og være ressurspersoner i det lokale arbeidet.”  LiNK: har ressurser og kompetanse her som kommunene kan spille på.

15 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 KVALITETSUTVIKLING 9  ”Dersom skoleeiere får tildelt statlige midler til utviklingsarbeid, bør dette samordnes med tiltak innen for kompetanseutvikling. Utviklingsarbeidet kan dessuten gjennomføres som en del av arbeidet med kompetanseutviklingen”  LiNK:begge utviklingsprosjektene ved Raumyr og Tislegård har dette innebygd

16 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 KVALITETSUTVIKLING 10  ” Det er viktig at kommunene, eventuelt flere kommuner i samarbeid, engasjerer seg i arbeid med kvalitetsutvikling på en forpliktende måte, blant annet ved:  Å ha god kommunikasjon med skolene og kartlegge deres kompetanse- og utviklingsbehov.  LiNK: har gjennomført en kartlegging pr. juni 1999  LiNK: vil etablere et IKT-ped. nettsted

17 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 KVALITETSUTVIKLING 11  Årlig planlegge og samordne tiltak..  LiNK:har lagt opp en strategi for 4 kommuner som gir mulighet for samordning  Sørge for at det finnes tilgjengelige veiledningsressurser  LiNK:vil etter- og videreutdanne 10 IKT- veiledere – samt kjøpe fri de 4 IKT-veilederne  Legge til rette for utveksling av ideer  LiNK: IKT-ped. Nettsted etc

18 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 KVALITETSUTVIKLING 12  Å sørge for god informasjon til foreldre og nærmiljø  LiNK:Raumyr sitt utviklingsprosjekt  Å oppsummere og vurdere tiltak for kvalitetsutvikling  LiNK:nært samarbeid med Rogalandsforskning og ITU

19 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 PROBLEMSTILLINGER  På hvilken måte kan LiNK bidra til at kommunene på best mulig måte kan innfri kravene til kvalitetsutvikling i grunnskolen?  Bør LiNK påta seg et ansvar for samordningen av ressursene?  Bør LiNK justere sin satsing for bedre å ivareta kommunenes målsettinger?

20 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 LiNK SINE PLANER 1  LiNK sin handlingsplan for 2000:  IKT-pedagogisk nettsted : kr  på kommunene i drift  IKT-veiledere: 15 % frikjøp av tid – LiNK dekker resten – 35% tid og alt annet  WiT: 15 instruktører på kurs før påske  Avtale med WiT ”lære for å bruke” innen 1. Mai  Kurs for skoleledere – høst 2000  HiBu i Kongsberg – Virtuelt kurssenter

21 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 LiNK SINE PLANER 2  Etter - og videreutdanning i grunnskolen  Modell prøves ut på 2 skoler – Tislegård og Raumyr  Utviklingstiltak:  fra LiNK utlyses 1. mai  To Pilotskoler  Bibliotekene  Egen søknad sendt – 3 mill. over 3 år. 1.7 mill statlige

22 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 Det ville være ille hvis følgende er sant:  ” Alle barna fikk INTERNETT på skolen –Unntatt Anne! –Hu bodde på landet-”

23 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 Konklusjon ” “ What`s wrong with education cannot be fixed with technology.” Steven Jobs:( grunnleggeren av Apple Computer)


Laste ned ppt "LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 VISJON ”Et lærende lokalsamfunn”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google