Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 VISJON ”Et lærende lokalsamfunn”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 VISJON ”Et lærende lokalsamfunn”"— Utskrift av presentasjonen:

1 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 VISJON ”Et lærende lokalsamfunn”

2 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 Overordnede mål  Høyne den generelle IKT kompetansen  Utvikle kompetanse gjennom livslang læring

3 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 Organisering  Arbeidsgruppe:  Aril Svinterud – Kongsberg vgs.  Petter Kongsgården – Tislegård u-skole  Bjarte Johannessen – KOS  Sigrun Svenkerud – HiBu – Hønefoss  Kari Fagerjord – HiBu – Kongsberg  Kari Håvardsrud – Rødberg skole

4 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 Organisering 2  Delprosjektgruppe:  Unni Fjeldheim – Kongsberg  Asbjørn Brækhus – Flesberg  Kari Sylte – Rollag  Ole Jørn Solberg – Nore og Uvdal

5 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 STATUS PR. FEBR. 2000  Kurs lokalsamfunnet:  De vgs. som ressurssentra  WiT som grunnlag for å lære for å bruke  IKT-ped. Nettsted:  Forstudium fremlagt  IKT-veiledere:  Utlysning klar – 1.3 – Høgskolen i Volda  KIKOM:  Forprosjektplan lagt fram – KOS sin rolle

6 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 STATUS PR. FEBR. 2000  BIBLIOTEKENE:  Søknad om prosjektstøtte Statens Bibl.tilsyn  INTERNOPPLÆRING VGS:  WiT – SEU – Nettverksuniversitetet  OPPLÆRING I GRUNNSKOLEN:  Samarbeid med HiBu Hønefoss – 1.3.00  PILOTSKOLER:  Forprosjektplaner Raumyr og Tislegård

7 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 KVALITETSUTVIKLING 1  Kompetanseutvikling IKT i opplæringen – ungdomstrinnet: 45 mill.  Kompetanseutvikling permisjonsordning ungdomstrinnet: 50 mill.  Kompetanseutvikling knyttet til læreplanverket: 55 mill.  Internett på ungdomstrinnet – 10 000 pr. skole

8 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 KVALITETSUTVIKLING 2  Utviklingsarbeid – sentralt prioriterte områder – ungdomstrinnet: 13 mill.  Utviklingsmidler knyttet til IKT: 13 mill.

9 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 KVALITETSUTVIKLING 3  ” Kompetanseutviklingen skal bidra til at lærere, særlig på ungdomstrinnet, styrker og videreutvikler sin kompetanse i bruk av IKT i opplæringen”  LiNK:”Lære for å bruke”: Nettbasert tilgang til Interaktiv Multimedia opplæring – WiT ”Bruke for å lære”: utvikle kurs for lærere i samarbeid med HiBu Hønefoss – den svenske modellen

10 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 KVALITETSUTVIKLING 4  ” Kompetanseutviklingen skal bidra til at lærere, særlig på ungdomstrinnet, gjennom permisjonsordninger kan fordype seg i fag og områder der skolen trenger kompetanse.”  LiNK:Etter- og videreutdanne 10 IKT- veiledere i IT1- for lærere – 7 fra grunnskolen. Høgskolen i Volda. Veilederfunksjon i den videre satsingen

11 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 KVALITETSUTVIKLING 5  ” Kompetanseutviklingen skal bidra til at lærere videreutvikler sin faglige kompetanse knyttet til læreplanverket”  LiNK: ”Bruke for å lære” kurs HiBu – utprøves ved Raumyr og Tislegård skoleåret 2000-2001  Kurs for skoleledere – HiBu Hønefoss – skoleåret 2000-2001

12 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 KVALITETSUTVIKLING 6  ” Utviklingsarbeid skal bidra til at den enkelte skoleeier og skole forbedrer sin praksis…At den enkelte skoleeier og skole bruker IKT i opplæringen, særlig på ungdomstrinnet, for på den måten å bygge opp erfaringer….”  LiNK:Raumyr og Tislegård med utviklingsprosjektplaner  100 000.- for hvert skoleår – 2 år.

13 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 KVALITETSUTVIKLING 7  ” Statens utdanningskontor tildeler midler på grunnlag av en samlet plan for den enkelte skoleeier. Planen skal inneholde en strategidel for 2000-2003 og en tiltaksdel for det året det skal søkes tilskudd for”.  ” I planen bør det legges til rette for oppdatering og videreutvikling av kunnskaper og ferdigheter i pedagogisk bruk av IKT”

14 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 KVALITETSUTVIKLING 8  ” Det vil bli lagt vekt på at tiltakene i planen er samordnet. Kommunen skal også ha minst en person som kan fungere som bindeledd til SUBU og være ressurspersoner i det lokale arbeidet.”  LiNK: har ressurser og kompetanse her som kommunene kan spille på.

15 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 KVALITETSUTVIKLING 9  ”Dersom skoleeiere får tildelt statlige midler til utviklingsarbeid, bør dette samordnes med tiltak innen for kompetanseutvikling. Utviklingsarbeidet kan dessuten gjennomføres som en del av arbeidet med kompetanseutviklingen”  LiNK:begge utviklingsprosjektene ved Raumyr og Tislegård har dette innebygd

16 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 KVALITETSUTVIKLING 10  ” Det er viktig at kommunene, eventuelt flere kommuner i samarbeid, engasjerer seg i arbeid med kvalitetsutvikling på en forpliktende måte, blant annet ved:  Å ha god kommunikasjon med skolene og kartlegge deres kompetanse- og utviklingsbehov.  LiNK: har gjennomført en kartlegging pr. juni 1999  LiNK: vil etablere et IKT-ped. nettsted

17 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 KVALITETSUTVIKLING 11  Årlig planlegge og samordne tiltak..  LiNK:har lagt opp en strategi for 4 kommuner som gir mulighet for samordning  Sørge for at det finnes tilgjengelige veiledningsressurser  LiNK:vil etter- og videreutdanne 10 IKT- veiledere – samt kjøpe fri de 4 IKT-veilederne  Legge til rette for utveksling av ideer  LiNK: IKT-ped. Nettsted etc

18 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 KVALITETSUTVIKLING 12  Å sørge for god informasjon til foreldre og nærmiljø  LiNK:Raumyr sitt utviklingsprosjekt  Å oppsummere og vurdere tiltak for kvalitetsutvikling  LiNK:nært samarbeid med Rogalandsforskning og ITU

19 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 PROBLEMSTILLINGER  På hvilken måte kan LiNK bidra til at kommunene på best mulig måte kan innfri kravene til kvalitetsutvikling i grunnskolen?  Bør LiNK påta seg et ansvar for samordningen av ressursene?  Bør LiNK justere sin satsing for bedre å ivareta kommunenes målsettinger?

20 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 LiNK SINE PLANER 1  LiNK sin handlingsplan for 2000:  IKT-pedagogisk nettsted : kr. 170 000.-  120 000.- på kommunene i drift  IKT-veiledere: 15 % frikjøp av tid – LiNK dekker resten – 35% tid og alt annet  WiT: 15 instruktører på kurs før påske  Avtale med WiT ”lære for å bruke” innen 1. Mai  Kurs for skoleledere – høst 2000  HiBu i Kongsberg – Virtuelt kurssenter

21 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 LiNK SINE PLANER 2  Etter - og videreutdanning i grunnskolen  Modell prøves ut på 2 skoler – Tislegård og Raumyr  Utviklingstiltak:  100 000.- fra LiNK utlyses 1. mai  To Pilotskoler  Bibliotekene  Egen søknad sendt – 3 mill. over 3 år. 1.7 mill statlige

22 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 Det ville være ille hvis følgende er sant:  ” Alle barna fikk INTERNETT på skolen –Unntatt Anne! –Hu bodde på landet-”

23 LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 Konklusjon ” “ What`s wrong with education cannot be fixed with technology.” Steven Jobs:( grunnleggeren av Apple Computer)


Laste ned ppt "LiNK Lokalt informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Februar 1999 VISJON ”Et lærende lokalsamfunn”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google