Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2. mai 2016 Lærings- og arbeidsmiljøåret ved UV. UV 20 år i år! Fakultetet er 20 år i år Sammensatt av –Et tradisjonelt universitetsinstitutt -> IPED.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2. mai 2016 Lærings- og arbeidsmiljøåret ved UV. UV 20 år i år! Fakultetet er 20 år i år Sammensatt av –Et tradisjonelt universitetsinstitutt -> IPED."— Utskrift av presentasjonen:

1 2. mai 2016 Lærings- og arbeidsmiljøåret ved UV

2 UV 20 år i år! Fakultetet er 20 år i år Sammensatt av –Et tradisjonelt universitetsinstitutt -> IPED –Statens spesiallærerhøyskole -> ISP –Senter for lærerutdanning og skoletjeneste -> ILS

3 Vårt fakultet i tall Drøyt 3000 studenter Ca 300 ansatte 3 institutter 2 sentre (CEMO og Proted) Seksjon for forsknings- og formidlingsstøtte Fakultetsadministrasjonen Spredt utover flere bygg (HE, NHA, Forskningsparken, Nemko-bygget

4 Våre studier 5-årig lektorprogram (5 studieretninger) 2 bachelorprogram 4 masterprogram på norsk 4 internasjonale masterprogram Årsenhet i spesialpedagogikk Praktisk-pedagogisk utdanning (heltid, deltid, Teach First) EVU og enkeltemner

5 Arbeidsmiljø Fullføre ARK undersøkelsen innenfor UiOs rammer. Fakultetet vil bidra til karriereplanlegging for egne vitenskapelig ansatte for å utvikle attraktive CV for søknader om eksterne midler. 20-årsjubileum

6 Læringsmiljø: Analyse av SHOT, Kandidatundersøkelsen og Studiebarometeret i 2015 pekte spesielt på følgende punkter til forbedring: Individuell oppfølging på lavere grad Medvirkning/innflytelse for studentene Studieveiledningskvalitet Forholdet mellom utdanning og forskning

7 Fysisk læringsmiljø - utfordringer Bygg er ikke lagt til rette for alternative undervisningsformer. Litt for små flate rom, auditoriene kun tilpasset forelesninger, ikke mer studentaktive undervisningsformer Bygg ikke tilpasset dagens digitale virkelighet (strømuttak, nett etc) Selv om HE er nyere enn mange andre på Blindern, har vi også lokaler som er «slitne» Undervisning spredt utover på Blindern (særlig for førsteårsstudenter)

8 Læringsmiljø – andre utfordringer Tilhørighet (for lektorstudentene) Studentgruppe med sterkere sosiale bånd utenfor campus Deltidsstudenter med liten tilhørighetsfølelse til campus Blir studentene sett godt nok? Svært skjev kjønnsfordeling på en del av våre studier

9 Tiltak – det fysiske Oppgradert arealer med el-uttak Oppgradert det trådløse nettet Pusset opp seminarrom i 2. etasje HE Oppgradert åpent studentareale underet. Nettopp flyttet IT-tjenesten – mer tilgjengelig i nye lokaler Årsplan: etablere plan for oppgradering av undervisningsarealer

10 Andre tiltak Revidert studiestartopplegg – mer vekt på å bli kjent og komme raskt inn i et studiemiljø (både faglig og sosialt) Godt samarbeid med studentene (studentutvalg, fagutvalg mm) Lektordåp Mentorordning ved lektorprogrammet

11 Andre tiltak Veiledning i akademisk skriving for minoritetsspråklige Mentorordning for mannlige studenter Karrierekurs og jobbsøkerkurs Digital eksamen Lyst ut utdanningskvalitetsmidler for læringsmiljøtiltak særlig rettet mot førsteårsstudenter

12 2016 og videre Helga hele dagen tidlig i 2016 Læringsmiljøseminar høst 2016 Markering av 20-årsjubileum Gjennomgang av studieveiledningstilbud, finne og implementere aktuelle tiltak Dele erfaringer med hverandre

13 Prosjekter som har fått støtte i 2016 (studiekvalitetsmidler) Oppstartspakke for førsteårsstudenter (bachelorprogrammet i pedagogikk) Kritisk-analytisk tenkning hos førsteårsstudenter (KATS) Lyser ut resten av midlene til ny søkerunde til høsten.


Laste ned ppt "2. mai 2016 Lærings- og arbeidsmiljøåret ved UV. UV 20 år i år! Fakultetet er 20 år i år Sammensatt av –Et tradisjonelt universitetsinstitutt -> IPED."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google