Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TINE Rådgiving Sporefri mjølk - hausting Felles kurs TINE og LFR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TINE Rådgiving Sporefri mjølk - hausting Felles kurs TINE og LFR."— Utskrift av presentasjonen:

1 TINE Rådgiving Sporefri mjølk - hausting Felles kurs TINE og LFR

2 Sporefri mjølk - høsting 2 Unngå jord i graset Det er særs viktig at hausteutstyret ikkje går i bakken og blandar inn jord i graset o Om slåmaskina, fôrhaustaren eller anna haustereiskap slår i bakken o Bør sjåføren stoppe og fjerne det graset som har fått jordinnblanding frå lasset eller strengen Då denne fjerninga av jord oftast ikkje vert prioritert i praksis, må ein stille hausteutstyret slik at det ikkje plukkar opp jord

3 Sporefri mjølk - høsting 3 Haustetilhøve og sporefare Vi kan få med oss sporar både med direkte- og to-trinns hausting o Men ved blaute tilhøve får vi lettare utvikling av smørsyre, og lukta gjør oss merksame på problemet Kjøring/trakking i grasstrengen gjev jordkontakt = sporesmitte Ideelle vêrtilhøve under innhausting er overskya/sol og ikkje for tørt. o Mykje nedbør gjev auka fare for å få med sporar inn i siloen (sundkjøring og jordklebing til fôret) o Ved for tørre tilhøve er det fare for virvling av jord- og gjødselpartiklar

4 Sporefri mjølk - høsting 4 Rett stubbehøgde Det er vanskeleg å stubbe høgt nok med slåmaskin (minst 8 cm helst 10 – 12 cm) Det er sko e.l. under bjelken som justerast Slåttebjelken skal ikkje ligge for hardt mot jorda Slåttebjelken skal i slåttestilling kunne lyftast med ei hand 25-40 kg avh. av merke Dette er stillbart

5 Sporefri mjølk - høsting 5 River Breispreiing og raking har ikkje vore anbefalt. Rask og god fortørking (alt graset like tørt) er eit mål Ei god stabil rive med gode hjul gjør det mogleg å rake utan å blande inn jord Rivetinder stillast slik at dei går 2 cm ned på stubben Med breispreiing og raking har vi i forsøk oppnådd 40 % ts på gras slege og pressa same dagen

6 Sporefri mjølk - høsting 6 Slaghaustar og dobbeltkutter Fungerer godt med stubbehøgde 10 – 14 cm Fordeler tilsetjingsmiddel godt Knusing gjev god pakking Dårlig kutting og knusing av tørt gras o tilrådast opp til ts 25 – 30%

7 Sporefri mjølk - høsting 7 Pickuphausting Det er viktig at pickupen ikkje går nedi bakken Høgdehjula må justerast etter jorda/forholda Eksaktkuttaren har stor kapasitet og gjev god kvalitet Lessevogn (22 – 35 knivar) gjev for dårleg pakking i (plan-)silo Lessevogn med stjernematerotor (sjå til venstre) trur vi vil gje god nok pakking i silo (med fokus på pakkinga) Stjernemate Vanleg

8 Sporefri mjølk - høsting 8 Pakking i tynne sjikt 10 cm lausmasse 20 cm lausmasse 40 cm lausmasse Traktor 6 tonn218 kg ts/m 3 173 kg ts/m 3 150 kg ts/m 3 Hjullastar 15 tonn345 kg ts/m 3 241 kg ts/m 3 184 kg ts/m 3 Hyppig pakking av tynne sjikt Maks 10 – 15 cm sjikt Tung pakkereiskap Sakte kjøring gjev best pakking

9 Sporefri mjølk - høsting 9 God drenering og god vasslås i silo Det er viktig med god drenering i botnen av siloen (Dekk gjerne heile botnen med pallar i tårnsilo) Det er viktig at vasslåsen fungerer heile tida o CO 2 er tyngre enn luft og vil drenere ut om vasslåsen ikkje fungerer o Får då undertrykk i siloen og det vert suga inn luft i toppen og andre utette stader

10 Sporefri mjølk - høsting 10 God tetting i toppen Det er svært vanleg at sporeproblemet dukkar opp når ein fôrar med feilgjæra fôr frå ein nyopna silo! Legg på plast og press straks legginga er avslutta Bruk gjerne litt ekstra GrasAAT Plus på toppen Gjerne plast litt ned langs veggane Min 300 kg press pr m 2 i ein tårnsilo er bra

11 Sporefri mjølk - høsting 11 Rundball Hard pressing Rask tetting Ensileringsmiddel o Rett mengde o Godt fordelt o Rett middel Plast o Av god kvalitet o 6 lag (3+3 dvs. 66 % overlapp) o Rett forstrekk Fornuftig lagring med ettersyn

12 Sporefri mjølk - høsting 12 Doseringsutstyr På fôrhaustar LTI syreutstyr godt nok Dysa montert der luftstraumen går opp God forstøving og fordeling

13 Sporefri mjølk - høsting 13 Stor innleggingskapasitet => store krav til kapasitet på doseringsutstyret Det er viktig å ha dysene slik montert at: o strålen dekkjer heile strengens bredde heile tida o strålen trenger lengst mogleg inn i massen o massen blir miksa etter tilsetjinga slik at middelet kan smitte vidare over på blad og strå som i utgangspunktet har fått for lite Doseringsutstyr ved totrinns hausting

14 Sporefri mjølk - høsting 14 Rett dosering -1 Utrekning: o (ballevekt i tonn * 5 liter pr tonn) / kjøretid i minutt I eksemplet: o (0,8 tonn * 5 liter pr tonn) / 2 minutt = 2 liter pr minutt Vi må vite:Eksempel Kor tung ballen (lasset er)0,8 tonn Kor lang tid det tek å lage ein ball (et lass)2 minutt Ønska dosering pr tonn5 liter pr tonn

15 Sporefri mjølk - høsting 15 Rett dosering -2 Berre farga del av søylene gjev rett dosering I eksemplet vil Serigstad blå og Clipton TK3 passe bra o Serigstad metall er ikkje speildyse, er berekna på eksaktkutter Diagrammet syner dyser til våre vanlegaste pumper. Serigstad DP2005 er ny av året og har større kapasitet enn deira tidl. pumper. Variasjon i pumpeturtal gjev variasjonsområdet som søylene representerer

16 Sporefri mjølk - høsting 16 Speildysar Speildysar har stor toppvinkel på strålen og gjev stor spreiebredde sjølv i tronge monteringar Kula og fjæra er Clipton sitt dryppvern Drypphindringa til Serigstad er returkjøring av pumpa


Laste ned ppt "TINE Rådgiving Sporefri mjølk - hausting Felles kurs TINE og LFR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google