Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbudskonferanse 8. mai 2013 Oslo UniversitetssykehusNytt Østfoldsykehus 2014 2014/15.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbudskonferanse 8. mai 2013 Oslo UniversitetssykehusNytt Østfoldsykehus 2014 2014/15."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbudskonferanse 8. mai 2013 Oslo UniversitetssykehusNytt Østfoldsykehus 2014 2014/15

2 Agenda Gjennomgang av leveransens omfang. Gjennomgang av konkurransegrunnlaget med retningslinjer for besvarelse. Spørsmål vedrørende dokumentene. Møtereferat vil bli offentliggjort på Doffin til alle interessenter. Anskaffelsespakke 9440 Lager- og plukkrobot Sykehusapotekene HF

3 Service/varemottak Helikopter Behandling Sengebygg Psykiatri Hovedinngang Sykehusapoteket Antall senger: ca 600 Utstrakt poliklinisk aktivitet og dagbehandling Leveranse internt og til eksterne klinikker/sentra

4 Ullevål

5 Føringer Oslo Eksisterende bygningsmasse som skal bygges om. Installasjon våren 2014. Forventet full drift 2014 Østfold Nybygg - bygget er fast (plassering, rominndeling) Robot plasseres i underetg. Leveranse skal skje til to etasjer. Installasjon rundt årsskiftet 2014/15 Full drift i siste halvdel 2015

6 Varemottak Innmating robot Varelagerrobot = kanal opp til publikumsavdeling – opprinnelig tegning Totalt ca 115 m2 + ca 35 m2 i varemottaket Underetg. nytt østfoldsykehus, Kalnes Roboten skal levere til sykehusekspedisjonen i underetg. og publikumsdel i 1. etg. = kanaler slik de er plassert i dagens råbygg.

7 Totalt ca 85 m2 Publikumsutsalg Denne tegningen er erstattet med det som ble presentert på møte 8. mai. Dette fordi den gir mer detaljerte opplysninger. Nytt Østfoldsykehus – publikumsdel første etg. Mulige dropp- punkter Innmeldte sjakter ut fra opprinnelig tegning u. etg 1 2 3 Kanal som er endret i forhold til opprinnelig tegning. Nr 2 vil da evt. gå ut

8 Varelagerrobot Vare- mottak Totalt areal ca 325 m2 OUS På denne veggen er en dør på brede 120cm, 365cm fra yttervegg

9 Konkurransegrunnlaget VedleggDokumentnavnBesvares av Leverandør 1Tilbudsbrev – malx 2KONTRAKT inklusiv bilag under Innholdsfortegnelse Avtaledokument Generelle kontraktsvilkår (inkl. etiske krav) Bilag A1 Orientering om prosjektet Bilag 2 Forhold og adferd på byggeplassen Bilag 3 Prisdokument inkl. enhetspriser x Bilag 4 Omfang og beskrivelse – Oppdragsgivers kravspesifikasjon x Bilag 5 Opplæring og dokumentasjon x Bilag 6 Grensesnitt Bilag 7 Vedlikehold x Bilag 8 Prosjektgjennomføring Bilag 9 Kontraktens milepæler Bilag 10 Administrative bestemmelser 3Forhold unntatt offentlighet – mal liste over forhold som er skjermet for offentlighet/sladdet x

10 Tilbudet Følg instruksene i konkurransegrunnlaget (kap. 5) Ikke legg ved informasjon det ikke er bedt om – f.eks omfattende brosjyremateriell Legg inn referanser til vedlagt materiell i besvarelse av kravspesifikasjonen

11 Bilag 3 - Prisdokument Prissammendrag – overføres fra prisvedlegg Vedlegg – Enhetspriser på utstyr – pr delområde – Levetidskostnader – evalueringsgrunnlag – Prislister Forbruksartikler Tilleggsutstyr Reservedeler Spesialverktøy

12 Bilag 4 - Omfang og beskrivelse Omfang Et automatisert lagersystem til nytt østfoldsykehus på Kalnes. Et automatisert lagersystem til Oslo som opsjon. Kjølemodul til lagersystemet som opsjon.

13 Bilag 4 – Vedlegg 2 Funksjonsbeskrivelse / krav Beskrivelse av utstyret: Automatisert lagersystem med robot for lagring og fremhenting av medisiner i sykehusapotek. Roboten skal plasseres i underetg i det nye sykehuset og kunne levere til lokasjoner både der og i etasjen over. Dagens behov: 2.900 antall varenummer 15.500 pakninger. Fordelt på ca 30 % i publikumsutsalget og ca 70 % i sykehusekspedisjon. 150 ordre pr dag. 800 ordrelinjer hver dag 240 ordrelinjer pr time i travle perioder. Det er 125 resepter hver dag, antall resepter kan variere fra 80 til 160 er dag. Skal kunne håndtere totalt 3.800 pakninger ut av roboten pr dag. Forventer en økning på ca 30% Forventer en økning på ca 30% A = Skal krav B = Svar/ redegjørelse som vil bli evaluert C=Svar skal dokumenteres Leverandørens NAVN Funksj ons- krav Leverandørens besvarelse 11. Overordnede krav - ByggningspåvirkendeKrav oppfylles: Ja/Nei Kort kommentar eller referanse til løsningsforslag 1.1 Tegning og areal; se Bilag 4 - vedlegg 2. Takhøyde: Netto høyde der roboten skal stå (overkant gulv til underkant dekke over) i rommet er ca 4,0m (minus toleranse). Himlingshøyden er satt til 2,7m. Tegn og beskriv løsning. Dette skal inkludere robotens kapasitet når det gjelder antall pakninger. Oppgi volumet på pakningen som beregningen har lagt til grunn. A Østfold

14 Bilag 4 – Vedlegg 2 Funksjonsbeskrivelse / krav Beskrivelse av utstyret: Automatisert lagersystem med robot for lagring og fremhenting av medisiner i sykehusapotek. Roboten skal plasseres i eksisterende bygg. Den skal stå i samme etasje som utlevering Dagens behov: 2.200 antall varenummer 32.000 pakninger. 350 ordrer pr dag. 2.200 ordrelinjer hver dag. 660 ordrelinjer pr time i travle perioder. Skal kunne håndtere 5.500 pakninger pr dag. Forventer en økning på ca 30% A=Skal krav B=Svar/red egjørelse som vil bli evaluert C=Svar skal dokument eres Leverandørens NAVN Funksjons-kravLeveran dørens besvarel se 1 1. Overordnede kravKrav oppfylle s: Ja/Nei Kort kommentar eller referanse til løsningsforslag 1.1 Tegning og areal; se Bilag 4 - vedlegg 2. Takhøyden er 2,91 meter opp til himling. Det er en drager mellom bærestolpene og der er høyden 2,47 meter. Tegn og beskriv løsning. Dette skal inkludere robotens kapasitet når det gjelder antall pakninger. Oppgi volumet på pakningen som beregningen har lagt til grunn. A Oslo

15 Bilag 7 - Vedlikehold Legg ved forslag til vedlikeholdsavtale Support – Telefonnummer – Tilgjengelighet

16 Bilag 5 - Opplæringsplan Forslag til opplæringsplan basert på omfanget som er beskrevet – Hvordan skal opplæringen gjennomføres? – Hvor lang tid tar det? – Hva slags materiell skal benyttes? Papir? PC-basert? e-læring?

17 Spørsmål til konkurransen Spørsmål kan sendes med e-post til post@sykehusapotekene.no merket: 9440 Lager- og plukkrobot Sykehusapotekene HF Spørsmål må være oss i hende innen 27.05.2013. Svar på spørsmål som er relevante for konkurransen, vil bli offentliggjort i Doffin til de som har meldt sin interesse

18 Tilbudsfrist 3. juni 2013 kl. 12.


Laste ned ppt "Tilbudskonferanse 8. mai 2013 Oslo UniversitetssykehusNytt Østfoldsykehus 2014 2014/15."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google