Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbudskonferanse 5. november 2012 Oslo UniversitetssykehusNytt Østfoldsykehus 2013 2014/15.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbudskonferanse 5. november 2012 Oslo UniversitetssykehusNytt Østfoldsykehus 2013 2014/15."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbudskonferanse 5. november 2012 Oslo UniversitetssykehusNytt Østfoldsykehus 2013 2014/15

2 Agenda Gjennomgang av leveransens omfang. Gjennomgang av konkurransegrunnlaget med retningslinjer for besvarelse. Spørsmål vedrørende dokumentene. Møtereferat vil bli offentliggjort på Doffin til alle interessenter. Anskaffelsespakke 9440 Lager- og plukkrobot Sykehusapotekene HF

3 Kapasitet 2020 Sykehuset Østfold MossKalnesForprosjekt Senger678 Ordinær somatikk 100 416516 Ordinær psykiatri108 Tekniske somatikk43 Teknisk psykiatri12 Operasjoner18 Innliggende99 Dag 9 9 Poliklinikk5293145 Bildediagnostikk72027 Dagplasser6449113 Service/varemottak Helikopter Behandling Sengebygg Psykiatri Hovedinngang Bussterminal Antall senger: ca 600 Utstrakt poliklinisk aktivitet og dagbehandling Leveranse internt og til eksterne klinikker/sentra

4 Ullevål

5 Føringer Oslo Eksisterende bygningsmasse som skal evt. bygges om. Installasjon høsten 2013. Forventet full drift 2014 Østfold Nybygg - bygget er fast (plassering, rominndeling) Installasjon rundt årsskiftet 2014/15 Full drift i siste halvdel 2015

6 Konkurransegrunnlaget VedleggDokumentnavnBesvares av Leverandør 1Tilbudsbrev – malx 2KONTRAKT inklusiv bilag under Innholdsfortegnelse Avtaledokument Generelle kontraktsvilkår (inkl. etiske krav) Bilag A1 Orientering om prosjektet Bilag 2 Forhold og adferd på byggeplassen Bilag 3 Prisdokument inkl. enhetspriser x Bilag 4 Omfang og beskrivelse – Oppdragsgivers kravspesifikasjon x Bilag 5 Opplæring og dokumentasjon x Bilag 6 Grensesnitt Bilag 7 Vedlikehold x Bilag 8 Prosjektgjennomføring Bilag 9 Kontraktens milepæler Bilag 10 Administrative bestemmelser 3Forhold unntatt offentlighet – mal liste over forhold som er skjermet for offentlighet/sladdet x

7 Tilbudet Følg instruksene i konkurransegrunnlaget (kap. 5) Ikke legg ved informasjon det ikke er bedt om – f.eks omfattende brosjyremateriell Legg inn referanser til vedlagt materiell i besvarelse av kravspesifikasjonen

8 Bilag 3 - Prisdokument Prissammendrag – overføres fra prisvedlegg Vedlegg – Enhetspriser på utstyr – pr delområde – Levetidskostnader – evalueringsgrunnlag – Prislister Forbruksartikler Tilleggsutstyr Reservedeler Spesialverktøy

9 Bilag 4 - Omfang og beskrivelse Omfang Et automatisert lagersystem til nytt østfoldsykehus på Kalnes. Et automatisert lagersystem til Oslo som opsjon. Kjølemodul til lagersystemet som opsjon.

10 Bilag 4 – Vedlegg 2 Funksjonsbeskrivelse / krav Beskrivelse av utstyret: Automatisert lagersystem med robot for lagring og fremhenting av medisiner i sykehusapotek. Roboten skal plasseres i underetg i det nye sykehuset og kunne levere til lokasjoner både der og i etasjen over. Dagens behov: 2.900 antall varenummer 15.500 pakninger. 150 ordre 800 ordrelinjer hver dag 240 ordrelinjer pr time i travle perioder. Det er 125 resepter hver dag, antall resepter kan variere fra 80 til 160 er dag. Skal kunne håndtere totalt 3.800 pakninger ut av roboten pr dag. Forventer en økning på ca 30% A = Skal krav B = Svar/redegjørel se som vil bli evaluert Leverandørens NAVN Funksj ons- krav Leverand ørens besvarels e 11. Overordnede krav - ByggningspåvirkendeKrav oppfylles : Ja/Nei Kort kommentar eller referanse til løsningsforslag 1.1Beskriv løsning og behov for areal i underetasjen.B 1.2Beskriv løsning og behov for areal ved uttak / utmating av varer i 1.etasje (publikumsutsalg). B 1.3Angi løsning (med mål)for transport mellom lageret i underetasjen og uttak i utsalg i 1. etasje B 1.4Er det krav til temperaturkontroll i rommet?B Østfold

11 Bilag 4 – Vedlegg 2 Funksjonsbeskrivelse / krav Beskrivelse av utstyret: Automatisert lagersystem med robot for lagring og fremhenting av medisiner i sykehusapotek. Roboten skal plasseres i eksisterende bygg. Den skal stå i samme etasje som utlevering Dagens behov: 2.200 antall varenummer 27.300 pakninger. 350 ordrer 2.200 ordrelinjer hver dag. 660 ordrelinjer pr time i travle perioder. Skal kunne håndtere 5.500 pakninger pr dag. Forventer en økning på ca 30% A=Skal krav B=Svar/r edegjørel se som vil bli evaluert C=Svar skal dokumen teres Leverandørens NAVN Funksjons-kravLeveran dørens besvarel se 1 1. Overordnede kravKrav oppfylle s: Ja/Nei Kort kommentar eller referanse til løsningsforslag 1.1 Beskriv løsning og behov for areal.B 1.2 Er det krav til temperaturkontroll i rommet?B 1.3 Angi krav til strømforsyning /effekstforbrukB Oslo

12 Bilag 5 - Opplæringsplan Forslag til opplæringsplan basert på omfanget som er beskrevet – Hvordan skal opplæringen gjennomføres? – Hvor lang tid tar det? – Hva slags materiell skal benyttes? Papir? PC-basert? e-læring?

13 Bilag 7 - Vedlikehold Legg ved forslag til vedlikeholdsavtale Support – Telefonnummer – Tilgjengelighet

14 Spørsmål til konkurransen Spørsmål kan sendes med e-post til post@sykehusapotekene.no merket: 9440 Lager- og plukkrobot Sykehusapotekene HF Spørsmål må være oss i hende innen 04.12.2012. Svar på spørsmål som er relevante for konkurransen, vil bli offentliggjort i Doffin til de som har meldt sin interesse


Laste ned ppt "Tilbudskonferanse 5. november 2012 Oslo UniversitetssykehusNytt Østfoldsykehus 2013 2014/15."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google