Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Annie Sjåvik prosjektleder lab-utstyr Tilbudskonferanse 22.01.14.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Annie Sjåvik prosjektleder lab-utstyr Tilbudskonferanse 22.01.14."— Utskrift av presentasjonen:

1 Annie Sjåvik prosjektleder lab-utstyr Tilbudskonferanse 22.01.14

2 Agenda –Prosjektet –Organisering –Gjennomgang av leveransens omfang –Gjennomgang av konkurransegrunnlaget med retningslinjer for besvarelse –Spørsmål vedrørende dokumentene –Møtereferat vil bli offentliggjort på Doffin til alle interessenter Anskaffelsespakke 9389 Automasjonslinje bakteriologi og resistensbestemmelse

3 Kapasitet 2020 Sykehuset Østfold MossKalnesForprosjekt Senger678 Ordinær somatikk 100 416516 Ordinær psykiatri108 Tekniske somatikk43 Teknisk psykiatri12 Operasjoner18 Innliggende99 Dag 9 9 Poliklinikk5293145 Bildediagnostikk72027 Dagplasser6449113 Service/varemottak Helikopter Behandling Sengebygg Psykiatri Hovedinngang Bussterminal

4 Prosjekt nytt østfoldsykehus – PNØ Prosjektorganisasjon i Helse Sør-Øst er opprettet for å gjennomføre utbyggingsprosjektet

5 U6 Utstyrsorganisasjonen i PNØ Prosjektsjef Elisabeth Gudmundsen Medisinsk utstyr Prosjektleder Kjetil Haugen Lab-utstyr Prosjektleder Annie Sjåvik Grunnutrustning Prosjektleder Elizabeth Kimsås Løst inventar Prosjektleder Dan Røssing

6 Konkurransegrunnlaget VedleggDokumentnavnBesvares av Leverandør 1Tilbudsbrev – malx 2KONTRAKT inklusiv bilag under Innholdsfortegnelse Avtaledokument Generelle kontraktsvilkår (inkl. etiske krav) Bilag A1 Orientering om prosjektet Bilag 2 Forhold og adferd på byggeplassen Bilag 3 Prisdokument inkl. enhetspriser x Bilag 4 Omfang og beskrivelse – Oppdragsgivers kravspesifikasjon x Bilag 5 Opplæring og dokumentasjon x Bilag 6 Grensesnitt Bilag 7 Vedlikehold x Bilag 8 Prosjektgjennomføring Bilag 9 Kontraktens milepæler Bilag 10 Administrative bestemmelser 3Forhold unntatt offentlighet – mal liste over forhold som er skjermet for offentlighet/sladdet x

7 Tilbudet Følg instruksene i konkurransegrunnlaget (kap. 5) Ikke legg ved informasjon det ikke er bedt om – f.eks omfattende brosjyremateriell Legg evt. inn referanser til vedlagt materiell i besvarelse av kravspesifikasjonen om det må utdypes mer i svarene

8 Bilag 3 - Prisdokument Prissammendrag – overføres fra prisvedlegg til Prisdokumentet Vedlegg –Enhetspriser på utstyr – Levetidskostnader – evalueringsgrunnlag Forbruksmateriell (reagenser mm) pr. år Servicekostnader (fulldekkende avtale) pr. år –Prislister Forbruksartikler Tilleggsutstyr Reservedeler Spesialverktøy

9 Bilag 3 – Prisdokument. Her skal det settes inn totale kostnader hentet fra vedlegget POSTAntall Totalsum i NOK eks. mva 1UTSTYR (enhetspriser angis i vedlegg 1, sum overføres) 1.1Automasjonslinje bakteriologi1 1.2Utstyr til resistensbestemmelse1 SUM 2OPPLÆRING (ref. Bilag 5 Opplæring og dokumentasjon) 2.1Brukeropplæring, 10-15 personerInkludert 2.2Superbrukeropplæring, 3 personerInkludert 2.3Teknisk personell 2 personer skal ha gjennomgang av utstyrets funksjoner og enkelt vedlikehold. Inkludert

10 Bilag 3 – Vedlegg-Prisoversikter (fane 1 = Priser) 9389Automasjonslinje bakteriologi og resistensbestemmelse Fylles ut av Leverandør ArtikkelnrArtikkelnavn:AntallAntall opsjon Lev. art. nrHandelsnavnModellFabrikatKommentarEnhetsprisValutaSumSum opsjon 029.04.014Automasjonslinje bakteriologi1 029.04.005 Utstyr for resistensbestemmelse1

11 Bilag 3 – Vedlegg-Prisoversikter (fane 2 = vedlikeholdsavtaler) Vedlikeholdsavtaler Anbud: 9389 Automasjonslinje bakteriologi og resistensbestemmelse Art.nr/artikkelgruppe: 029.04.014 Automasjonslinje bakteriologi Alternativ (ref. Bilag 7)Pris pr enhet pr årAntall enh. Totalsum for alle enheter over 3 år 1. Forebyggende vedlikehold 0 2. Fulldekkende avtale 0 3. Samarbeidsavtale 0 Art.nr/artikkelgruppe: 029.04.005 Utstyr for resistensbestemmelse av bakterier Alternativ (ref. Bilag 7)Pris pr enhet pr årAntall enh. Totalsum for alle enheter over 3 år 1. Forebyggende vedlikehold 0 2. Fulldekkende avtale 0

12 Bilag 3 – Vedlegg-Prisoversikter (fane 3 = levetidskostnader) Levetidskostnader Anbud: Art.nr/artikkelgruppe: 029.04.014 Automasjonslinje bakteriologi År Vedlikeholdskostnader (forebyggende vedlikehold) Driftskostnader (forbruksmateriell) Antall prøver er oppgitt i kravspesifikasjonen Bilag 4 vedlegg 1.LisenskostnaderSUM 1inkl. i kjøpspris 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 TOTAL 0 Art.nr/artikkelgruppe: 029.04.005 Utstyr for resistensbestemmelse av bakterier År Vedlikeholdskostnader (fullserviceavtale) Driftskostnader (forbruksmateriell) Antall prøver er oppgitt i kravspesifikasjonen Bilag 4 vedlegg 1.LisenskostnaderSUM 1inkl. i kjøpspris 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 TOTAL 0

13 Bilag 3 – Vedlegg-Prisoversikter (fane 4 = Forbruksartikler) Forbruksartikler Anbud:9389Automasjonslinje bakteriologi og resistensbestemmelse Lev. art.nrFabrikatModellTilhører artikkelMengdeenhet Enhetspris (pr mengdeenhet) Eneforhandler (ja/nei) Eksisterende rammeavtale med Helse Sør-Øst? (ja/nei) 029.04.014 029.04.005

14 Bilag 4 – Omfang og beskrivelse Formål Det skal anskaffes ”Automasjonslinje bakteriologi”. Enheten skal kunne utføre merking, utsåing og sortering av flytende prøvematerialer til bakteriologisk dyrkning, og andre typer mikrobiologiske prøver. Som en basisløsning ønskes følgende: –Utsåingsmaskin –Transportbånd –Inkubatorer –Utstyr til digital avlesning av skålene I tillegg skal det anskaffes utstyr til resistensbestemmelse. PNØ har anskaffet Maldi-Tof fra Bruker Dalton Scandinavia AB for identifikasjon. Opsjon Det ønskes pris per arbeidsstasjon for eventuelt utvidelse av arbeidsplasser.

15 Bilag 4, Vedlegg1 - Funksjonsbeskrivelse / krav Pakke.nr 9389 Automasjonslinje bakteriologi og resistensbestemmelse Bilag 4 Omfang, beskrivelse og kravspesifikasjoner Vedlegg 1 Skjema for besvarelse av krav Nr og navn på utstyret: Beskrivelse av funksjonen: Utsåingsinstrumentet skal håndtere flere typer skåler og flere typer materiale. (Det utføres totalt i dagens laboratorium 130.000 dyrkninger pr.år fra ulike prøvematerialer) ca 35.000 uriner - 40000 (2 skåler) ca 2.000 morsmelk (2 skåler) ca 45000 ( fra 1-4 skåler) andre prøver som kan overføres til flytende medier. Navn på leverandør: Type utstyr:A=Skal krav B=Svar/redegjørelse Krav oppfylles: Ja/Nei Leverandørens Svar / Beskrivelse og kommentarer. (evt referanse (dokument, side og avsnitt) til utdypende svar i løsningsforslag) 1 Funksjons krav - Tekniske krav UTSÅING 1.1 Instrumentet må ha mulighet for automatisk merking med barkode av skåler etter registrering i laboratoriedatasystemet, LVMS. Beskriv type strekkode som produseres. B 1.2 Instrumentet må merke underside eller sidevegg av skål. A 1.3 Instrumentet må ha automatisk av – og på korking av prøvebeholderen. A 1.4 Må kunne håndtere prøvebeholdere av ulike størrelser og fra ulike leverandører (diameter, høyde, ulike korker) A 1.5 Beskriv konsekvenser ved evt. endring av prøvebeholdere etter implementering og oppstart av enheten i drift. B 1.6 Beskriv hvordan instrumentet blander / rister prøvematerialet før utsåing. B 1.7 Oppgi hvilke typer flytende prøvematerialer som kan sås ut. B 1.8 Oppgi de ulike prøvevolum (bl.a 1 og 10 ul)som instrumentet kan operere. B 1.9 Beskriv programmer for utsåing av forskjellige typer prøvematerialer. B 1.10 Beskriv hvordan prøvene avsettes og spres på skål. B 1.11 Oppgi antall skåler med forskjellig medium som kan sette på instrumentet samtidig. B 1.12 Beskriv mulighet for avsetting av prøvemateriale til ulike buljonger samtidig. B

16 Bilag 5 - Opplæringsplan Opplæring fra bilag 5: –Brukeropplæring - antall personer? (skal være inkludert) –Superbrukeropplæring - antall personer? (skal være inkludert) –Teknisk personell (en enkel opplæring skal være inkludert ) Forslag til opplæringsplan basert på omfanget som er beskrevet –Hvordan skal opplæringen gjennomføres? –Hvor lang tid tar det? –Hva slags materiell skal benyttes? Papir? PC-basert? e-læring?

17 Bilag 7 - Vedlikehold Legg ved forslag til vedlikeholdsavtale(r) Support –Telefonnummer –Tilgjengelighet

18 Spørsmål til konkurransen Spørsmål kan sendes med e-post til postmottak@nyttostfoldsykehus.no. merket: 9389 Automasjonslinje bakteriologi og resistens. Spørsmål må være oss i hende innen 06.02.14. Svar på spørsmål som er relevante for konkurransen, vil bli offentliggjort i Doffin til de som har meldt sin interesse


Laste ned ppt "Annie Sjåvik prosjektleder lab-utstyr Tilbudskonferanse 22.01.14."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google