Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppg 1 – skattekonsekvenser 2013 ■Utbyttet ■Skjerming – tilordnes eier pr 31.12. – dvs kun på 50 aksjer ■Dvs full skatt på 50x20 = 1000 ■Aksjer i behold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppg 1 – skattekonsekvenser 2013 ■Utbyttet ■Skjerming – tilordnes eier pr 31.12. – dvs kun på 50 aksjer ■Dvs full skatt på 50x20 = 1000 ■Aksjer i behold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppg 1 – skattekonsekvenser 2013 ■Utbyttet ■Skjerming – tilordnes eier pr 31.12. – dvs kun på 50 aksjer ■Dvs full skatt på 50x20 = 1000 ■Aksjer i behold ■Aksjeutbytte per aksje20 ■Skjerming: 100 000/100 x 3 % =30 ■Skattepliktig utbytte0 ■Ubenyttet skjerming per aksje10 ■Realisasjonen ■Utgangsverdi1 500 ■Inngangsverdi1 000 ■Ubenyttet skjerming?0 ■Gevinst = 500x5025 000

2 Oppg 1 – alt 2 – skattekonsekvenser 2014 ■Realisasjon ■Utgangsverdi1 500 ■Inngangsverdi1 000 ■Ubenyttet skjerming 10 ■Gevinst = 490x5024 500 ■Utbytte – aksjer i behold ■Aksjeutbytte per aksje15 ■Skjerming per aksje for 2014 (1000 + 10) x 3 %30.3 ■Ubenyttet skjerming 2013 per aksje10 ■Skattepliktig utbytte per aksje0 ■Ubenyttet skjerming pr 31.12.14 (40,3 – 15)25,3

3 Oppg 2 ■Kan A AS skattlegges for aksjeutbytte fra X Ltd? ■Subjekt, 1. ledd a ■Skattefri inntekt, 2. ledd a; ”lovlig utdelt utbytte”; «tilsvarende selskap mv.» ■Unntak, 3. ledd a? ■”hjemmehørende i lavskatteland innenfor EØS”, og ■«ikke er reelt etablert og driver reell økonomisk virksomhet» ■Altså: ■Er selskapet hjemmehørende i Irland? (Utv. 2006 s. 485 FIN - internrett) ■Er Irland lavskatteland? ■Er selskapet reelt etablert og driver det reell økonomisk virksomhet i Irland? (jf. C-196/04 Cadbury Schweppes) ■Selv om fritak; 3 %, jf 6. ledd

4 Oppg 2 - ingen ansatte ■Hva hvis X Ltd. ikke hadde noen ansatte? ■Er selskapet reelt etablert og driver det reell økonomisk virksomhet i Irland? ■Utv. 2009/1280 FIN om aksjefond ■Utv 2010/1240 FIN – forutsetter skatteomgåelsesmotiv ■BFU 4/15 SKD – kildeskatt til Holding i Lux – «postkasseselskap»

5 Oppg 2 – hjemmehørende i USA ■Hva hvis skatteavtalen mellom Irland og USA leder til at X Ltd. skal anses hjemmehørende i USA etter skatteavtalen? ■Utv. 2006 s. 485 FIN ■3. ledd d – 10 %-vilkåret

6 Oppg 5 - kapitalnedsettelse ■Etter emisjonen har selskapet slik aksjekapital og overkurs: ■Aksjekapital 200 000 ■Overkurs800 000 ■Begge får 40 000 fra aksjekapital og 160 000 fra overkurs ■Holm: Alt er tilbakebetaling av innbetalt kapital ■Ås: ■40 000 skattefritt som tilbakebetaling innbetalt aksjekapital. ■160 000 er skattepliktig utbytte; ikke innskutte midler

7 Oppg 6 - utdeling ■Aksjekapital: ■Opprinnelig innskudd500 ■Dernest fondemisjon300 ■Dernest nyutstedelse (med innbetaling)700 ■Overkursfond: ■Fri EK fra tidligere reservefond200 ■Overkurs ved nytegning800 ■a.Fra annen egenkapital: alt skattepliktig utbytte ■b.Fra aksjekapital; sktl. § 10-11, 4. ledd; fondsemisjon er ikke innbetalt, og § 10-11, 5. ledd; fondsemitert kapital anses utdelt først; ■Altså: 300 skattepliktig utbytte; 700 tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital, ikke skattepliktig ■c.Fra overkursfond: 800 fra innbetalt overkurs, altså skattefritt; 200 fra ikke innbetalt kapital, altså skattepliktig.

8 Oppg 6 – utdeling forts ■Optimal løsning: ■800 fra overkursfond, velge innbetalt kapital ■Aksjekapitalnedsettelse 300, med overføring til annen egenkapital (ikke utdeling) ■Aksjekapitalnedsettelse 200, med utbetaling til aksjonærer (tilbakebetalt innbetalt aksjekapital)

9 Oppg 9 - kun interne rentekostnader avskjæres Forutsetning: Netto rentekostnad 40; eksterne 35/interne 5 Skattemessig inntekt 20 + skattemessige avskrivninger 40 + netto rentekostnad 40 = Skattemessig «EBITDA» 100 Fradragsramme 30 % av SM EBITDA 30 Fradragsramme 30 - Netto rentekostnad 40 Fradragsramme overskredet -10 = Interne rentekostnader avskjæres -5 Ny skattemessig inntekt 25

10 Oppg 10 – rentebegrensning ved underskudd Skattemessig inntekt - 100 + skattemessige avskrivninger 10 + netto rentekostnader 40 = Skattemessig «EBITDA» -50 Fradragsramme 30 % av SM EBITDA 0 Fradragsramme 0 - Netto rentekostnad 40 = Rentefradrag avskjæres -40 Forutsetning: Intern rentekostnad 40 Fremførbart underskudd -60

11 Oppg 12 - planlegging ■Konvertere intern gjeld til EK ■Plassering av finansiering ■Kan man spre den eksterne finansieringen? ■Evt samlet ekstern finansiering høyt oppe (døtre kan stille sikkerhet) ■Garantiselskap nederst ■Integrere virksomheten? ■Nødvendig med sikkerhetsstillelse fra nærstående? ■Hjelper det med sikkerhet i aksjene?

12 Oppg 12 - planlegging forts ■Utnytte 5 mill-terskelen ■Splitte i flere selskap? ■Netto renteinntekter avgjør – justere inntekts-/kostnadsside – rentebegrepet (eks kreditter) ■Fradragsrammen – passe på EBITDA ■Inntektssiden – unngå bare fritatte inntekter f eks? ■Plassering av kostnader – viderefakturering? ■Lånefinansiert oppkjøpsselskap; også finans-selskap som eier driftsmidler? ■Oppnå god fradragsramme ■Konsernbidrag

13 Oppg 13 - omdannelse – åpningsbalanse Eiend4550Aksjekap. 2300 Overkurs 574 Gjeld1500 Utsatt skatt 203 45504550 Inngangsverdi - § 11-20-6 (2) Innskutt kapital – prinsippet i § 11-20-3 (4)


Laste ned ppt "Oppg 1 – skattekonsekvenser 2013 ■Utbyttet ■Skjerming – tilordnes eier pr 31.12. – dvs kun på 50 aksjer ■Dvs full skatt på 50x20 = 1000 ■Aksjer i behold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google