Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mulighetsanalyse for bedret godstransportavvikling over Kongsvinger Anbudskonferanse, Hamar 5. Juni 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mulighetsanalyse for bedret godstransportavvikling over Kongsvinger Anbudskonferanse, Hamar 5. Juni 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mulighetsanalyse for bedret godstransportavvikling over Kongsvinger Anbudskonferanse, Hamar 5. Juni 2014.

2 Frembringe kunnskapsbaserte vurderinger av de direkte og indirekte virkninger som tiltak for bedret infrastruktur for godsavvikling vil gi Benytte tre ulike scenarier (modeller) Hvordan vil disse bidra til Europeisk, Skandinavisk, nasjonal og regional utvikling Hvilke endringer vil dette føre til når det gjelder miljø-, klima og trafikkmessige forhold Oppdragets formål

3 Skal ta utgangspunkt i dagens situasjon og tiltak som er planlagt i NTP Analysen skal ikke spekulere i andre endringer i infrastrukturen på Kongsvinger-, Røros- og Solørbanen enn elektrifisering, foruten en vurdering av hvilke nødvendige oppgraderinger som må gjøres på Kongsvingerbanen i alt. 2 og 3 i analysemodellen Omfang og avgrensing

4 Flytte mer gods fra veg til sjø og bane Tilrettelegge for knutepunkter som letter dette Pågående nasjonalt prosjekt; Bred samfunnsanalyse av godstransport (godsanalysen) som skal bidra til trafikksikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk effektiv godstransport. Denne skal ferdigstilles i Juni 2015 Nasjonale mål

5 Hedmark fylkeskommune har i strategidokumenter og planer vedtatt at samferdselssatsingen skal ha et økt fokus på miljø og trafikksikkerhet Elektrifisering av Røros- og Solørbanen, etablering av en godsterminal i Kongsvingerområdet og opprusting av Kongsvingerbanen er omtalt som viktige mål i vedtatte planer, uttalelser fra fylkestinget og i fylkesrådets politiske plattform Regionale mål

6 Nullalternativ Elektrifisering av Røros- og Solørbanen, men ingen etablering av godsterminal Elektrifisering av Røros- og Solørbanen, etablering av ny godsterminal i Kongsvingerområdet samt nødvendig oppgradering av Kongsvingerbanen Analysemodeller

7 Hvilken rolle kan Glåmdalsregionen spille i fremtidens godstransportavvikling på bane Hvilke effekter kan oppnås ved elektrifisering av Røros- og Solørbanen Hvilke effekter kan oppnås ved etableringen av ny godsterminal i Kongsvingerområdet Hvilke effekter vil det gi for gods- og persontrafikken i forbindelse med driftsavbrudd på Dovrebanen Effekter for uttransporteringen av tømmer over Kongsvinger, Røros- og Solørbanen Tema og problemstillinger

8 Hvilke effekter kan oppnås ved ikke å frakte gods som ikke må innom Oslo via/fra Sverige via Kongsvinger for: Europeisk godsavvikling Skandinavisk godsavvikling Nasjonal godsavvikling Avlasting av Østfoldbanen og Alnabruterminalen Godstrafikkflyten mellom Norge og Sverige i grenseområdene Den totale fordelingen mellom gods på veg og bane Tema og problemstillinger forts

9 Miljø- og klima Arealbruk Trafikksikkerhet Utvikling av regionalt og grenseoverskridende arbeidsmarked Skognæringens konkurransevilkår Persontogtilbud Oslo-Trondheim Regional- og lokal utvikling Beredskap og samfunnsikkerhet Avledede effekter

10 Det forutsettes at det brukes data som gjøres tilgjengelig i arbeidet med den nasjonale godsanalysen, spesielt tall i forhold til delrapport om gods- og varestrømmer som kommer i September 2014. Sammenheng med nasjonal godsanalyse

11 Anders Paulsen, Fylkessjef SKP (prosjektansvarlig) Sigurd Skage, Fylkesdirektør SKP Per Olav Bakken, rådgiver SKP Hilde Cathrine Nygaard, rådgiver Kongsvinger kommune Rune Jørgensen, rådgiver fjellregionen Styringsgruppe

12 Anne Karin Torp Adolfsen, Fylkesråd Hedmark fylkeskommune Jernbaneforum Røros- Solørbanen Jernbaneforum Kongsvingerbanen NHO Innlandet Mjøsen Skog Glommen Skog + + ? Referansegruppe

13 Oppdragstaker Rune Hoff, rådgiver SKP (prosjektleder) Øystein Sjølie, rådgiver SKP Siri h. Venstad Lonkemoen, rådgiver Strategisk Stab Lisa Moan, rådgiver Strategisk stab Espen Køhn, ass fylkessjef Næring og nyskapning Prosjektgruppe

14 Innen 1 Juli: Tilbyder valgt Innen 10. Juli: Oppstartsmøte Innen 1. September: Avklaringsmøte med styringsgruppe for metodevalg osv Innen 1. Desember: Styringsgruppen mottar første utkast av analyse Innen 1. Februar 2015: Analysen ferdigstilles Fremdriftsplan

15 Kommentarer


Laste ned ppt "Mulighetsanalyse for bedret godstransportavvikling over Kongsvinger Anbudskonferanse, Hamar 5. Juni 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google