Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

A2C intro til norsk høsten 2005 22.08.05. På programmet Emner i høst Eksamen Fordypningsoppgave Litt om faglig skriving.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "A2C intro til norsk høsten 2005 22.08.05. På programmet Emner i høst Eksamen Fordypningsoppgave Litt om faglig skriving."— Utskrift av presentasjonen:

1 A2C intro til norsk høsten 2005 22.08.05

2 På programmet Emner i høst Eksamen Fordypningsoppgave Litt om faglig skriving

3 Emner i høst Litteratur: Bildebok, Bikubesong og lyrikk Norsk som andrespråk (NOA) Fonologi (lydlære) Basiskunnskapsprøve Første lese- og skriveopplæring Fordypningsoppgave Lage personlig pensumliste

4

5 Eksamensresultater Karakterbeskrivelser fra Universitets- og høgskolerådet

6 Eksamen – noen stikkord Kildebruk Referanseteknikk Bruk av fagbegreper og fagkunnskap Presisjon Evne til å skille viktig fra uviktig Hvordan studentene har valgt ut sine beste arbeider Selvstendighet Språklige ferdigheter, formuleringsevne Ferdiggjøring, presentasjonsskriving, korrektur Ikke vurdert fusk

7 Fordypningsoppgaven Selvvalgt emne og problemstilling Mulighet til å fokusere, gå i dybden Selvvalgt målform Omfang: 6-8 sider Grunnlag for muntlig vurdering Faglærer godkjenner emne og problemstilling Minst én veiledning

8 Fordypningsoppgaven eks. på emne Norsk som andrespråk POS Elevtekstanalyse Leseopplæring IKT i norskfaget Grammatikk Barnelitteratur Lyrikk Litteraturteori Bildebøker for barn Leseopplæring

9 Eksempler på oppgavetitler «POS og responsfasen» «Hvordan være en motiverende og inspirerende lærer i norsk?» «Eventyr gjennom prosessorientert skriving» «Bildebøker for ungdomsgutter» «Om tiltaksplanen ’Gi rom for lesing’» «Dysleksi» «Barnebøker og ensomhet» (Kilde: Studentmapper høsten 2004. Tilfeldig utvalg.)

10 Frister for fordypningsoppgaven Uke 36: mandag 5. september, kl. 15.00:  Emne, forslag til tittel og problemstilling og en litteraturliste med minst en kilde. Uke 48: fredag 02. desember kl. 15.00:  Ferdig bearbeidet utkast i arbeidsmappa

11 Litt om å skrive fagtekster Tenkeskriving og presentasjonsskriving Teksttrekanten Organisering av teksten Omarbeiding

12 Teksttrekanten Skrivesituasjon (formål/mottaker) Innhold/Struktur Setninger Ordvalg Rettskriving tegnsetting referanser

13 Organisering av teksten PL (Situasjon, Problem, Løsning, Evaluering) IMRoD Trådsnelle (kan inkl. IMRoD) Fisk Omvendt pyramide

14 Omskrivingsstrategier Tilføye – hva mangler? Stryke – hva er overflødig? Erstatte – hva kan byttes ut? Klargjøre – hva er uklart? Utarbeide mer – hva er «tynt»? Korrigere – hva er galt eller ikke korrekt? Flytte – hva passer bedre på et annet sted? (Fra Dysthe, Hertzberg, Løkensgard Hoel: Skrive for å lære)

15 Omarbeiding på fire nivåer (jf. teksttrekanten) 1.Fokus Hva er tekstens idé, fokus, hovedargument? Hvordan kan det komme klarere fram? 2.Form, komposisjon Er kapittelinndelingen logisk ut fra det du vil ha fram? Går det en rød tråd gjennom framstillingen? 3.Formuleringer Setninger, formuleringer, ordvalg 4.Rettskriving, tegnsetting (formelt)  Det tekniske ved litteraturreferanser, sitater, noter  Markering av mellomtitler, typografi, layout (Fra Dysthe, Hertzberg, Løkensgard Hoel: Skrive for å lære)

16 Noen generelle analysetips 1.Teksten i sentrum 2.Idemyldring 3.Systematikk, finn mønstre 4.Beskrivelse og forklaring 5.Teori er verktøy 6.Disponering etter analyseperspektiver (Kilde: Jan Svennevig: Språklig samhandlig)

17 Fallgruver 1.Referatgrøfta 2.Synsegrøfta 3.Litt av hvert-grøfta 4.Nærsynthetsgrøfta (Kilde: Jan Svennevig: Språklig samhandlig)

18 Emnet, teksten, jeg og konteksten Ikke unnskyld deg! Manglende mottakerfokus(”jeg har ikke greid å finne ut hva temaet skal være...”) Manglende mottakerfokus (”Jeg syns forfatteren skrev bedre før”) Ikke skriv «Lesernes mening» når du skal analysere en tekst. Manglende sekundærlitteratur

19 Disponering av oppgaven Unngå Referat før innledningen For langt handlingsreferat Handlingsreferat i jeg-form Manglende slutt Manglende innledning Manglende disposisjon Tidsrelaterte tekster som gjenforteller («Personer og hendelser i Henrik Ibsens Vildanden.»)

20 Tidsrelaterte emnesetninger kan tyde på at primærteksten styrer analysen. Den første viktige hendelsen... Litt senere... Rett etter... Igjen... Når han etter en stund... En ny situasjon oppstår... Etter hvert som...

21 Noen språklige sjekkpunkter Metaforer  Han klatrer på samfunnsstigen (ok)  Han slår seg opp (ok)  *Han slår seg opp på samfunnsstigen (ikke ok ) Fraser og faste uttrykk Logikk Syntaks Stilbrudd

22 Språkblomster Teksten danner et godt innblikk i de forholdene tjenestefolk levde under. Vi får se personenes tanker...men det gikk bedre med hovedpersonens skjebne... Mønsteret i denne teksten er bygd opp omtrent som Teksten inneholder en viss grad av samfunnskritikk i seg Vi er utenfor hovedpersonen og kameratene, men også inne i hodet på hovedpersonen.

23 Referanser Pass på: Slurvete referanser Manglende referanser Unødvendige referanser  («Ifølge Professor Finn Erik Vinje er preteritum er en av verbets fortidsformer (Vinje 1984:67)»* Har kilden autoritet? * Eksemplet er konstruert

24 Aktuelle hjelpebøker Start med disse Dysthe, Hertzberg, Løkensgard Hoel: Skrive for å lære Karin Widerberg: Oppgaveskriving Sissel Lie: Fri som foten Mye nyttig her også: Tor Egil Førland: Drøft Heltberg og Kock: Skrivehåndbogen (Dansk) Umberto Eco Kunsten å skrive en akademisk oppgave, hovedoppgave og masteroppgave. Flere på biblioteket!


Laste ned ppt "A2C intro til norsk høsten 2005 22.08.05. På programmet Emner i høst Eksamen Fordypningsoppgave Litt om faglig skriving."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google