Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forebygging i skolen Tromsø 19. mars 2013 KoRus-Nord.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forebygging i skolen Tromsø 19. mars 2013 KoRus-Nord."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forebygging i skolen Tromsø 19. mars 2013 KoRus-Nord

2

3 Støttemateriellet Målgruppe: Skoleeiere, rektorer, lærere, skolehelsetjenesten Formål: Gi anbefalinger for hvordan man kan arbeide for å nå læreplanverkets kompetansemål tilknyttet rusforebyggende arbeid

4 Støttemateriellet Støtte til undervisningen om rusmidler Forslag til læringsaktiviteter knyttet til russpesifikke kompetansemål i Kunnskapsløftet Universell forebygging

5 Skolen som arena Treffer alle barn og deres foreldre/ foresatte Tiltak kan settes i verk tidlig, og opprettholdes over tid Skolens ansatte/lærere har kompetanse Lærere og andre ansatte i skolen er viktige voksenpersoner i elevenes liv Læreplanen stiller krav til helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen

6 KOMPETANSEMÅL – med tema rus 7.trinn: naturfag og samfunnskunnskap 10.trinn: samfunnsfag, kroppsøving og naturfag VGS: helse - og sosialfag, idrettsfag, kokk- og servitør

7 Introdusering av tema

8 Hvorfor fokus på alkohol Alkohol – det første rusmiddelet ungdom begynner med Ungdomsfyll er et langt større problem enn bruk av narkotika Sammenheng tidlig debut – senere høyt konsum Alkoholens skadevirkninger og konsekvenser

9 Begrense alkoholrelaterte skader og problemer Tiltak i skolen Arbeide med ungdoms holdninger og kunnskaper knyttet til bruk av rusmidler Styrke deres ferdigheter til å si nei til rusmidler Innsats rette mot hele elevgruppen Jobbe i forkant av problemutvikling Regler mot rusmiddelbruk

10 Tre sentrale elementer for rusforebyggende arbeid i skolen 1.Plan for forebyggende arbeid – Overordnet og langsiktig planlegging – Forankring i kommunenes planer – Skolens årsplan – Skoleledelsen sentral

11 … forts. Tre sentrale elementer for rusforebyggende arbeid i skolen 2.Et godt læringsmiljø Se materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljø – www.udir.no www.udir.no 3.Samarbeid med foresatte og andre samarbeidspartnere

12

13


Laste ned ppt "Forebygging i skolen Tromsø 19. mars 2013 KoRus-Nord."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google