Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innspill til strategi og satsingsområder Vestre Viken og kommunehelsesamarbeidet Overordnet samarbeidsutvalg 7. Desember 2015 Klinikkdirektør Kirsten Hørthe,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innspill til strategi og satsingsområder Vestre Viken og kommunehelsesamarbeidet Overordnet samarbeidsutvalg 7. Desember 2015 Klinikkdirektør Kirsten Hørthe,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innspill til strategi og satsingsområder Vestre Viken og kommunehelsesamarbeidet Overordnet samarbeidsutvalg 7. Desember 2015 Klinikkdirektør Kirsten Hørthe, PHR

2 Innfasing av samhandlingsreformen

3 Klinikk psykisk helse og rus forslag til satsingsområder 2016-2017 Følge opp Områdeplan psykisk helse og rus Forberede varslede økonomiske virkemidler 2017 Samarbeid om pasientforløp Samarbeid rundt data om folkehelseprofiler og henvisningstrykk Utrede pakkeforløp Brukermedvirkning Flyktninger og innvandrere

4 Lokal oppfølging av Områdeplan psykisk helse og rus Barn og unge Pasienter med behov for sammensatte og koordinerte tjenester Pasienter i sykehus som venter på egnet bolig med omfattende tjenester

5 Barn og unge Helsetjenester til barn involverer ofte flere aktører enn bare helsetjenesten (skole, barnehage, ler) Sikre representasjon inn i samarbeidsorganer (jfr ulikhet i LSUene) Bidra med kompetanse til forebyggende tiltak og tjenester

6 Forberede varslede økonomiske virkemidler St. meld om primærhelsetjenesten varsler økonomiske virkemidler fra 2017 i form av – kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter – plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Vi vet ikke hvordan dette vil bli utformet

7 Kommunale ø-hjelps plasser - organisering Senger i tilknytning til legevakt Senger i sykehjem Senger i sykehus 19 av totalt 62 senger er interkommunale

8 Nærmere om helhetlige pasientforløp Allerede samarbeid om fire pasientforløp, samhandlingsteamene og helhetlige helsetjenester for barn og unge i Lier Implementere og spre Bruke erfaringene og kompetansen til å omfatte nye pasientgrupper

9 Samarbeid om data om folkehelseprofiler og henvisningstrykk Kan gi grunnlag for målrettet og differensiert innsats tilpasset behov i befolkningen og ulike rammebetingelser i kommunene.

10 Utrede pakkeforløp Utrede og forberede pakkeforløp Varslet, men vi vet ikke hvordan det vil bli utformet Skal standardisere behandlingsforløp med klare tidsfrister og innhold Bygge på erfaringer i Danmark

11 Brukermedvirkning Systematisk og på alle nivåer Pilot i Drammen Elektroniske tilbakemeldingssystemer i terapi

12 Flyktninger og innvandrere Særskilt fokus på barn og unge enslig mindreårige i første omgang stor betydning for de kommunene som har store (nye) mottak


Laste ned ppt "Innspill til strategi og satsingsområder Vestre Viken og kommunehelsesamarbeidet Overordnet samarbeidsutvalg 7. Desember 2015 Klinikkdirektør Kirsten Hørthe,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google