Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regional barnevernkonferanse juni 2013- Bodø. Tiltaksutvikling i bv.tj- Fauske Tiden før og etter Bufetats effektivisering/ nedskjæring Bv.tj har tidligere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regional barnevernkonferanse juni 2013- Bodø. Tiltaksutvikling i bv.tj- Fauske Tiden før og etter Bufetats effektivisering/ nedskjæring Bv.tj har tidligere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regional barnevernkonferanse juni 2013- Bodø

2

3 Tiltaksutvikling i bv.tj- Fauske Tiden før og etter Bufetats effektivisering/ nedskjæring Bv.tj har tidligere fått mer hjelp fra Bufetat ift tiltaksarbeid Omstillingen i Bufetat stiller store krav til kommunene om endring på kort tid ift tiltaksarbeid Endring krever bl.a tid, tålmodighet, samarbeid, ledelse og tilegnelse av ny kompetanse

4 Hva er vi god på i barneverntjenesten? Gjennomgang/undersøkelser av meldinger Kartlegging av foreldres og familiens styrker og behov - gjennom samtaler med de voksne - barna - skole/bh - nettverk(privat og offentlig - observasjon i hjemmet Vurdering av foreldres omsorgsevne Kartlegge barnas behov for hjelp Bruker Kvellos kartleggingsmal mer og mer(systematisk dokumentasjon av barnevernfaglige vurderinger) Samarbeid med andre faginstanser Oppfølging av fosterhjem

5 God til å «prate» Brukermedvirkning- høre, snakke med barnet/ungdommen Kollegaveiledning/kollega støtte. Reflekterer over egen stil/praksis Tørr å snakke om «vanskelige tema»

6 Tiltaksutvikling i bv.tj/kommunen Har mye kompetanse internt i kommunen Erfarne bv.konsulenter med videreutdanning i bv, psykisk helsearbeid, ART, fam. terapi Godt tverrfaglig samarbeid med familiesentret(helsesøstre, jordmor, fam. veileder, psykiatrisk sykepleier, Marte Meo), rus og psykiatri tjenesten Tett og god dialog med BUP- Indre Salten ift. utredning/diagnostisering, behandling av barn, ungdom og familiesamspill. Modellkommuneførsøket: 0-6 år med fokus på barna av psykisk syke og/eller rusmisbrukende foreldre. Tverretatlig sammensatt. Skapt en felles forståelse blant ansatte i ulike tjenester om at deres barn må bli sett og få rett hjelp. Nødvendig med langsiktig oppfølging. Prioritering av gravide med psykiske utfordringer.

7 Forts. tiltaksutvikling Fire ansatte som deltar i kompetanseheving i familieterapi Oppstart ekstern veiledning fra høsten 2013, i samarbeid med Sørfold, Saltdal/Beiarn og Fauske- da med fokus på utvikling av egen kompetanse(sjølrefleksjon, tiltaks(gjøre)kompetanse Tverrfaglig arbeidsgruppe ift. utvikling av tidlig intervensjon- med mål om å øke ansattes(skole, bh, helsestasjon) egnes ferdigheter og evne til å reflektere/undre seg- FØR bekymring oppstår. Samarbeid med Felles ansvar om oppstart av ART- gruppe i ungd.skola knyttet til elever med utfordringer

8 Utfordringer ift tiltaksutvikling TID Prioritering Dilemma opp mot fagutvikling og press ift. tidsfrister Kultur/kurs endring Kompetanse Hvordan sikre måling/effekt av de tiltak vi setter inn i familiene Aktiv bruk av tiltaksplaner Implementering av nye verktøy


Laste ned ppt "Regional barnevernkonferanse juni 2013- Bodø. Tiltaksutvikling i bv.tj- Fauske Tiden før og etter Bufetats effektivisering/ nedskjæring Bv.tj har tidligere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google