Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Godkjenning og vurdering av utenlandsk utdanning i Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Godkjenning og vurdering av utenlandsk utdanning i Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Godkjenning og vurdering av utenlandsk utdanning i Norge

3 Kompetanseutvikling for programrådgivere, veiledere i Jobbsjansen og karriereveiledere

4 Bakgrunn «Vi trenger innvandrernes kompetanse» Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementets handlingsplan 2013-2016 Tiltak 5: Kompetanseheving for programrådgivere i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere NOKUT, IMDi og Utdanningsdirektoratet har utviklet et opplegg for kompetanseheving om godkjenningsordninger for personer med utenlandsk utdanning. Samordna opptak deltar også. Mål: at veiledere i førstelinjen får økt kompetanse om godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning at flere nyankomne innvandrere får benyttet medbrakt kompetanse

5 Gjennomføring Målgruppe: programrådgivere i introduksjonsordningen veiledere i Jobbsjansen karriereveiledere Mai – november 2015: Samlinger over to dager i Oslo, Trondheim, Kristiansand, Bergen, Tromsø og Gjøvik Gjennomgående med eksempler på personer som ønsker godkjenning Lagt ut som e-læring på www.imdi.nowww.imdi.no

6 Hvem godkjenner utenlandsk utdanning? NOKUT svarer på spørsmål om godkjenningsordninger godkjenner utenlandsk høyere utdanning i form av generell godkjenning Godkjenningskontorene for regulerte yrker Samordna opptak Universiteter og høyskoler Fylkeskommuner Private og offentlige kursleverandører

7 Modul 1 – NOKUT Innføring i godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning Godkjenningsmuligheter for utdanninger fra land i og utenfor EU/EØS videregående opplæring og høyere utdanning. Modulen skal gi kunnskap om hovedprinsippene for hvor personer kan få vurdert sin utdanning. Modulen gir flere eksempler på godkjenningssøkende og deres muligheter for godkjenning

8 Modul 1 - NOKUT Modulen omhandler blant annet: Regulerte yrker – lovpålagt godkjenning – cirka 180 yrker Ikke-regulerte yrker – ingen lovpålagt, men frivillig godkjenning Godkjenningsordning for personer uten verifiserbar dokumentasjon – UVD-ordningen Generell studiekompetanse for utenlandske søkere (GSU- listen) Rammer for godkjenningsordninger – lover, forskrifter, internasjonale avtaler, direktiver, særforskrifter EQF – det europeiske kvalifikasjonsrammeverket

9 Modul 2 - Utdanningsdirektoratet Muligheter for godkjenning og vurdering av utenlandsk utdanning innenfor opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven Fokus på personer i aldersgruppen 18 – 55 år som har utenlandsk fagutdanning eller yrkeskompetanse Prinsipper og retningslinjer for de ulike vurderingsordningene Muligheter for opplæring etter gjennomført vurdering Modulen skal gi grunnlag til å veilede den voksne søkeren om hvor hun/han kan henvende seg for å få vurdert og eventuelt godkjent fag- og yrkesopplæring og –kompetanse på videregående nivå

10 Modul 2 - Utdanningsdirektoratet Modulen tar utgangspunkt i rett til videregående opplæring for ungdom rett til videregående opplæring for voksne rett til grunnskoleopplæring for voksne Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring fra utlandet forskrift til opplæringsloven § 1-16 enkeltfag på Vg1, Vg2 og Vg3 kan godkjennes hele opplæringsåret fra utlandet på Vg1 og Vg2 kan godkjennes ikke mulig å få godkjent lærefag på Vg3 i yrkesfaglige utdanningsprogram

11 Modul 2 – Utdanningsdirektoratet Godkjenning av utenlandsk fagutdanning for uregulerte yrker Det er opp til arbeidsgiver å vurdere hvorvidt vedkommende har den kompetansen som er nødvendig for yrket. Søker kan be fylkesmannen, i samråd med fylkeskommunen, om å vurdere om den utenlandske fagutdanningen er likeverdig med norsk fagutdanning. Verken fylkesmannen eller fylkeskommunen har plikt til å bistå. Fylkesmannen har ikke myndighet til formelt å godkjenne denne kompetansen. Arbeidsgiver har ikke plikt til å rette seg etter en slik uttalelse.

12 Modul 2 – Utdanningsdirektoratet Det er ingen nasjonal godkjenningsordning for utenlandsk fagutdanning for uregulerte yrker i Norge per i dag. Utdanningsdirektoratet har utredet og anbefalt en ordning for godkjenning av utenlandsk fagutdanning i 2014. Anbefaling er sendt Kunnskapsdepartementet i februar 2015.

13 Modul 2 - Utdanningsdirektoratet Eksisterende muligheter for vurdering av kompetanse og oppnåelse av fagbrev Realkompetansevurderingen muligheter for opplæring Praksiskandidatordningen Modulen inneholder arbeid med eksempler på personer som kan være aktuelle for vurdering og godkjenning av utdanning fra utlandet og hvilke muligheter disse har

14 Modul 3 - NOKUT Godkjenning av utenlandsk høyere utdanning innføring i rettigheter til vurdering av utenlandsk høyere utdanning. muligheter for komplementerende utdanning. innføring i prosedyrer for vurdering av høyere utdanning til personer uten verifiserbar dokumentasjon (UVD-ordningen). Modulen skal gi grunnlag til å veilede søkeren hvor han/hun skal henvende seg med hensyn på godkjenning av høyere utdanning.

15


Laste ned ppt "Godkjenning og vurdering av utenlandsk utdanning i Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google