Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Valgforums fagdag 2016 08.06.2016. Agenda Status i direktoratet Etableringsprosessen Ansettelser Informasjon og kommunikasjon Organisering av valggjennomføringen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Valgforums fagdag 2016 08.06.2016. Agenda Status i direktoratet Etableringsprosessen Ansettelser Informasjon og kommunikasjon Organisering av valggjennomføringen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Valgforums fagdag

2 Agenda Status i direktoratet Etableringsprosessen Ansettelser Informasjon og kommunikasjon Organisering av valggjennomføringen Opplæring av kommuner og fylkeskommuner Brukerstøtte i 2017 Endringer i EVA Viktige datoer Fellesmøte 2

3 Ansettelser i direktoratet Fellesmøte 3

4 Informasjon og kommunikasjon Foreløpig hjemmeside for direktoratet Konkurransegrunnlag for anskaffelse av nytt utlyses snartwww.valg.no Tilrettelegging av Valgmedarbeiderportalen og Valglokaler for valgene i 2017 Fellesmøte 4

5 Organisering av valggjennomføring i 2017 Styringsgruppe Ledergruppen Stortingsvalg 2017Sametingsvalg 2017Ekstraordinære kommunevalg Valgkoordinator Fellesmøte 5 Opplæring TilretteleggingGjennomføringEvaluering Brukerstøtte TilretteleggingGjennomføringEvaluering IT-støtte TilretteleggingGjennomføringEvaluering Fagstøtte TilretteleggingGjennomføringEvaluering Kommunikasjon TilretteleggingGjennomføringEvaluering Administrasjon TilretteleggingGjennomføringEvaluering Ressurser og tjenester Ressurs- og tjenestebehov Ressurser og tjenester

6 Strukturert gjennomføring Hovedplan for valggjennomføring i 2017 (Stortingsvalg m/alle generelle aktiviteter) Spesielle aktiviteter og milepæler for Sametingsvalg 2017 Spesielle aktiviteter og milepæler for ekstraordinære kommunestyrevalg Plan for utvikling og testing i EVA Utviklingsplaner Testplaner Virksomhetsplan Handlingsplan pr. avdeling Plan for intern opplæring og kompetanseheving Fellesmøte 6

7 Andre viktige aktiviteter Utredning av ordning med elektroniske valgkort til velgeren – frist Utredning av utforming av stemmesedler for 2017 – frist Oppfølging av evalueringsrapporten fra Oslo Economics – frist Gjennomgang av retningslinjer for tilskuddsordning til informasjonstiltak – frist Anskaffelse av konferansehotell for opplæring i 2017 – frist Fellesmøte 7

8 Opplæring Oppfølging av evalueringen av valget 2015 Tar med oss de gode tilbakemeldingene Dele opp dagene (modul 1) To moduler E-læring: Kartlegge hva som er egnet for e-læring Gi økt støtte til opplæringsaktiviteten i kommunene Gi økt støtte til grunnleggende innføring i valg | 8

9 Brukerstøtte Kommunene forholder seg til direktoratet Oppfølging av evalueringen av valget 2015 Tar med oss de gode tilbakemeldingene Bedre kapasitet i 3. linje Etablerer intern 1. linje Brønnøysund leverer ikke tjenester til valggjennomføring i 2017 | 9

10 EVA Admin Tilpasset stortingsvalg med evt. endrede personvalgregler, (behandles i Stortinget ) Tilpasset sametingsvalg Forberedelse for evt. utrulling av XIM Krever endring av lov/forskrift (behandles i Stortinget ) Ny løsning for grunnlagsdata Generelle forbedringer Listeforslag Håndtering av partikoder

11

12

13

14

15

16

17

18 EVA Skanning Tilpasset til stortingsvalg 2013-ordning, tilrettelagt for evt. endrede personvalgregler Bedret dataoverføring til/fra EVA Admin Raskere og mindre valgkonfigurasjon Mer robust resultatoverføring Mer effektiv duplikathåndtering Redesign av stemmesedler Enklere og forbedret installasjon/oppsett av løsningen | 18

19 EVA Resultat Forbedringer i dataoverføringer fra EVA Admin Forbedringer i prognoseberegninger Forenkling og opprydding i formidling av resulter til media (Valgnatt) | 19

20 Viktige datoer Valgmedarbeiderportalen Informasjon vedr, valggjennomføring fra Rutineportal tilgjengelig fra EVA Admin i produksjon (tilgjengelig) fra Funksjonell frys i EVA Admin Funksjonell frys i EVA Skanning Funksjonell frys i EVA Resultat Opplæringsmodul Iuke 12 og 13 Opplæringsmodul IIuke 22 og 23 Prøvevalg I(manuell opptelling) – Prøvevalg II(skanning) | 20


Laste ned ppt "Valgforums fagdag 2016 08.06.2016. Agenda Status i direktoratet Etableringsprosessen Ansettelser Informasjon og kommunikasjon Organisering av valggjennomføringen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google