Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kartlegging av planlagt vs faktisk sykepleierbemanning Uke 14 og 15 2016 i pleie og omsorgstjenester i kommuner i Buskerud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kartlegging av planlagt vs faktisk sykepleierbemanning Uke 14 og 15 2016 i pleie og omsorgstjenester i kommuner i Buskerud."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Kartlegging av planlagt vs faktisk sykepleierbemanning Uke 14 og 15 2016 i pleie og omsorgstjenester i kommuner i Buskerud

3 Resultater av kartlegging 2016 7 av 21 kommuner i Buskerud deltok 3 av disse, har bare kartlagt deler av pleie og omsorgs tjenesten i kommunen. 26,2 % (28,3) av sykepleiervaktene var ledig 18,1 % (22,6) av disse ble dekket av sykepleier 5,3 % (2,5) ble dekket av annen høgskole utd.

4 Resultater av kartlegging 2016 25,9 % (36,7) av sykepleiervaktene ble erstattet med personell med videregående utdanning. 35,2 % (23,1) av vaktene ble erstattet med assistenter/ ufaglærte. 15,6 % (15,1) sykepleiervakter ble ikke erstattet 1,9 % ble dekket med sykepleier i bakvakt/hjemmevakt.

5 Resultater Drammen 2016 Strømsø Bo og servicesenter: 31,5 % ledige spl vakter. 34,8 % av disse ble dekket av spl 34,8 % av disse ble dekket av personell med videregående utdanning. 30,4 % ble dekket av assistenter/ufaglærte

6 Resultater Drammen 2016 Schwartzgate: 19,2 % ledige spl vakter. 20 % av disse ble dekket av spl 60 % av disse ble dekket av personell med videregående utdanning. 20 % ble dekket av assistenter/ufaglærte

7 Resultater Drammen 2016 Felles nattjeneste: 14,5 % ledige spl vakter. 40 % av disse ble dekket av spl 10 % av disse dekket av annet høgskolepersonell 10 % av disse ble dekket av personell med videregående utdanning. 30 % ble dekket av assistenter/ufaglærte 10 % udekket.

8 Resultater Drammen 2016 Hjemmesykepleien Marienlyst: 3,4 % ledige spl vakter. 100 % udekket.

9 Resultater Drammen 2016 Hjemmesykepleien Landfalløya: 13,3 % ledige spl vakter. 100 % udekket.

10 Resultater Drammen 2016 Hjemmesykepleien Åssiden: 24,1 % ledige spl vakter. 26,3 % av disse ble dekket av personell med videregående utdanning. 63,2 % ble dekket av assistenter/ufaglærte. 10,5 % udekket.

11 Resultater Drammen 2016 Saniteten bo og servicesenter: 30 % ledige spl vakter. 10 % av disse ble dekket av personell med videregående utdanning. 60 % ble dekket av assistenter/ufaglærte 30 % udekket.

12 Samlede resultater Drammen 2016 20,4 % (35,5) ledige spl vakter. 2,6 % (7,5) av disse ble dekket av spl 1 % (0) av disse dekket av annet høgskolepersonell 18,8 % (43,2) av disse ble dekket av personell med videregående utdanning. 40,6 % (18,1) ble dekket av assistenter/ufaglærte 25,7 % (31,2) udekket.

13 Resultater Lier 2016 Liertun sykehjem: 2,0 % (11,9) ledige spl vakter. 0 % (50) av disse ble dekket av spl 0 % (10) av disse dekket av annet høgskolepersonell 100 % (10) av disse ble dekket av personell med videregående utdanning. 0% (10) ble dekket av assistenter/ufaglærte 0 % (20) udekket.

14 Resultater Lier 2016 Frogner sykehjem: 36,8 % (83) ledige spl vakter. 57,1 % (9,1) av disse ble dekket av spl 14,3 % (0) av disse dekket av annet høgskolepersonell 14,3 % (18,2) av disse ble dekket av personell med videregående utdanning. 4,8 % (70,5) ble dekket av assistenter/ufaglærte 9,5 % (2,3) udekket

15 Resultater Lier 2016 Nøstehagen (sykehjem): 18,3 % (17,1) ledige spl vakter. 6,7 % (69,2) av disse ble dekket av spl 33,3 % (0) av disse ble dekket av personell med videregående utdanning. 40 % (7,7) ble dekket av assistenter/ufaglærte 20 % (23,1) udekket.

16 Samlede resultater for Lier 2016 19,7 % (27,6) ledige spl vakter. 35,1 % (23) av disse ble dekket av spl 8,1 % (3,5) av disse dekket av annet høgskolepersonell 24,3 % (19,5) av disse ble dekket av personell med videregående utdanning. 18,9 % (38,9) ble dekket av assistenter/ufaglærte 13,5 % (15) udekket.

17 Resultater Hurum 2016 Hjemmetjenesten: 27,4 % (15,2) ledige spl vakter. 78,3 % (0) av disse ble dekket av spl 17,4 % (100) av disse ble dekket av personell med videregående utdanning. 4,3 % (0) ble dekket av assistenter/ufaglærte

18 Resultater Hurum 2016 Rehabilitering: 30,8 % (77,8) ledige spl vakter. 87,5 % (0) av disse dekket av annet høgskolepersonell 0 % (100) av disse ble dekket av personell med videregående utdanning. 12,5 % (0) ble dekket av assistenter/ufaglærte

19 Resultater Hurum 2016 Demensomsorgen Sør: 63,3 % (50) ledige spl vakter. 68,4 % (91,7) av disse ble dekket av personell med videregående utdanning. 31,6 % (0) ble dekket av assistenter/ufaglærte 0 % (8,3) udekket

20 Resultater Hurum 2016 Klokkarstua helsetun: 28,2 % (36,1) ledige spl vakter. 0 % (23,1) av disse ble dekket av spl 31,8 % (46,2) av disse ble dekket av personell med videregående utdanning. 63,6 % (30,8) ble dekket av assistenter/ufaglærte 4,5 % (0) udekket

21 Samlede resultater for Hurum 2016 33 % (32,9) ledige spl vakter. 25 % (7,1) av disse ble dekket av spl 9,7 % (5,9) av disse dekket av annet høgskolepersonell 33,3 % (76,5) av disse ble dekket av personell med videregående utdanning. 30,6 % (9,4) ble dekket av assistenter/ufaglærte 1,4 % (1,2) udekket.

22 Resultater Kongsberg 2016 Tislegård bo- og behandlingssenter: 40,2 % ledige spl vakter. 14,3 % av disse ble dekket av spl 22,9 % av disse ble dekket av personell med videregående utdanning. 51,4 % ble dekket av assistenter/ufaglærte 11,4 % udekket

23 Resultater Kongsberg 2016 Hvittingfoss bo- og behandlingssenter: 46,6 % (38,1) ledige spl vakter. 7,4 % (8,3) av disse ble dekket av spl 55,6 % (70,8) av disse ble dekket av personell med videregående utdanning. 33,3 % (20,8) ble dekket av assistenter/ufaglærte 3,7 % (0) udekket

24 Resultater Kongsberg 2016 Hjemmesykepleien, base Nymoen: 36,8 % ledige spl vakter. 32 % av disse ble dekket av spl 24 % av disse ble dekket av personell med videregående utdanning. 28 % ble dekket av assistenter/ufaglærte 16 % udekket

25 Samlede resultater for Kongsberg 2016 40,8 % (33,2) ledige spl vakter. 17,2 % (28,3) av disse ble dekket av spl 33,3 % (31,5) av disse ble dekket av personell med videregående utdanning. 39,1 % (30,4) ble dekket av assistenter/ufaglærte 10,3 % (9,8) udekket.

26 Samlede resultater Flå 2016 Flå hadde alle sykepleiervakter dekket i uke 14 og 15 i 2016! (I 2015 var 5,1 % av vaktene ledig, 33,3 % av disse ble dekket av spl, de øvrige med assistent/ufaglærte, men med spl i bakvakt).

27 Resultater Modum 2016 Vikersund bo og dagsenter avd B/C/D: 59,2 % ledige spl vakter. 13,8 % av disse ble dekket av spl 10,3 % av disse ble dekket av personell med videregående utdanning. 69 % ble dekket av assistenter/ufaglærte 6,9 % dekket med spl i bakvakt/hjemmevakt

28 Resultater Modum 2016 Vikersund bo og dagsenter avd E/F/G: 39,7 % ledige spl vakter. 7,4 % av disse ble dekket av spl. 18,5 % av disse ble dekket av personell med annen høgskole utdanning. 25,9 % av disse ble dekket av personell med videregående utdanning. 44,4 % ble dekket av assistenter/ufaglærte. 3,7 % udekket

29 Resultater Modum 2016 Geithus Bo og Dagsenter: 14,3 % ledige spl vakter. 60 % av disse ble dekket av personell med videregående utdanning. 40 % ble dekket av assistenter/ufaglærte.

30 Resultater Modum 2016 Frydenberg: 11 % ledige spl vakter. 33,3 % av disse ble dekket av spl. 22,2 % av disse ble dekket av personell med videregående utdanning. 22,2 % ble dekket av assistenter/ufaglærte. 22,2 % udekket

31 Resultater Modum 2016 Modumheimen avd 1: 48,7 % ledige spl vakter. 15,8 % av disse ble dekket av spl. 31,6 % av disse ble dekket av personell med videregående utdanning. 42,1 % ble dekket av assistenter/ufaglærte. 10,5 % udekket

32 Resultater Modum 2016 Modumheimen avd 2: 6,3 % ledige spl vakter. 50 % ble dekket av assistenter/ufaglærte. 50 % udekket

33 Resultater Modum 2016 Modumheimen avd. 3: 17,1 % ledige spl vakter. 83,3 % av disse ble dekket av spl. 16,7 % ble dekket av assistenter/ufaglærte.

34 Resultater Modum 2016 Modumheimen avd 4: 25 % ledige spl vakter. 18,2 % av disse ble dekket av spl. 9,1 % av disse ble dekket av personell med videregående utdanning. 72,7 % ble dekket av assistenter/ufaglærte.

35 Resultater Modum 2016 Modumheimen avd 5 og Lindrende enhet: 16,7 % ledige spl vakter. 27,3 % av disse ble dekket av spl. 27,3 % av disse ble dekket av personell med videregående utdanning. 36,4 % ble dekket av assistenter/ufaglærte. 9,1 % udekket

36 Resultater Modum 2016 Hjemmesykepleien Sone Nord: 40,2 % ledige spl vakter. 31,4 % av disse ble dekket av personell med videregående utdanning. 11,4 % dekket av assistenter (2. års spl. studenter) 45,7 % udekket

37 Samlede resultater Modum 2016 28,7 % ledige spl vakter. 16,9 % av disse ble dekket av spl 3,2 % av disse ble dekket av personell med annen høgskoleutdanning. 23,4 % av disse ble dekket av personell med videregående utdanning. 40,3 % ble dekket av assistenter/ufaglærte 14,9 % udekket. 1,3 % ble dekket av spl i bakvakt/hjemmevakt.

38 Resultater Hol 2016 Hjemmesykepleien: 22,7 % ledige spl vakter. 6,7 % av disse ble dekket av spl. 26,7 % av disse ble dekket av personell med videregående utdanning. 66,7 % udekket

39 Resultater Hol 2016 Geilotun bo og behandlingssenter: 12,9 % ledige spl vakter. 11,1 % av disse ble dekket av personell med videregående utdanning. 11,1 % av disse ble dekket av assistenter/ ufaglærte 77,8 % dekket med spl. i bakvakt/hjemmevakt

40 Samlede resultater Hol 2016 17,6 % ledige spl vakter. 4,2 % av disse ble dekket av spl 20,8 % av disse ble dekket av personell med videregående utdanning. 4,2 % ble dekket av assistenter/ufaglærte 41,7 % udekket. 29,2 % ble dekket av spl i bakvakt/hjemmevakt.


Laste ned ppt "Kartlegging av planlagt vs faktisk sykepleierbemanning Uke 14 og 15 2016 i pleie og omsorgstjenester i kommuner i Buskerud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google