Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Målerbasert avregning Effekt og erfaring. Oppsummert Installert 109 vannmålere – Majoriteten installert i vår, noen litt senere. Styret har etter beste.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Målerbasert avregning Effekt og erfaring. Oppsummert Installert 109 vannmålere – Majoriteten installert i vår, noen litt senere. Styret har etter beste."— Utskrift av presentasjonen:

1 Målerbasert avregning Effekt og erfaring

2 Oppsummert Installert 109 vannmålere – Majoriteten installert i vår, noen litt senere. Styret har etter beste evne prøvd å få inn alle avlesningene ved alle målingene. – 3 leiligheter har ikke installert. Disse belastes etter gjennomsnittet av de 109 andre. ( 70 m 3 kaldt, 30 m 3 varmt i perioden) Beregning av forbruket og prissetting har vært utfordrende. – Varierende forbruk hos beboerne, sykler og tomme leiligheter – Endring i strømpris redusert( halvert for 2014) – Ukjent forbruk på uteareal – Økt kostnad fra kommunen kompenseres med lavere strøm Resultat – 70 får penger igjen, 42 må betale mer, sum er balansert nær null. – Største refusjon : ,-, største betaling ,-.

3 Total forbruket i sameiet Den røde linjen er trenden på forbruket fra kommunen. Tydelig at avregningen har Påvirket forbruket. Ukesrapporten fra Alt mann på viser ukesverdier.www.mellomasen.no

4 Forbruket og fordeling Årsvolumer Forbruk sameiet, ALT Liter vann Beboere kaldt vann Liter vann Beboere, Varmt vann Liter vann Beboere, Avløp Liter vann Ukjent vann og avløp, sameiet Liter vann Beboere, søppel112..Enheter Forbruket som ikke kan fordeles er flyttet til sameiet for 2015 og fordelt over husleien som medfører lavere kost på beboere på vann / avløp som motregnes vannforbruket.

5 Kostnader BudsjettAreaVann DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Vann (13,5 Mliter, 2900, 10600) Avløp (13.5 Mliter, 2900, 10600) Søppel Energi/fyring (3.5 Mliter) ,5 Mliter Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER ,7 % Avvik mellom modellene0 DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER Fo2015 må kostnadene fordelt På vann balanseres slik at året Går går i balanse. Dette skjer ved å avstemme Kostnad med en balansefaktor. Kostnader allokert til vann er Gjordt etter styrets vurdering.

6 Ehetspriser KostnadstyperDirekteVedlikeholdVaktmesterStrømKonsulentSUM Vann Varmtvann Avløp Søppel Allokering søppelVolumeEnhetspris Kaldt vann50 % ,0536 kroner / liter Varmt vann50 % ,1667 kroner / liter Avløp0 % ,0310 kroner / liter

7 Fordeling av kostnaden nøkkelmånedkostdagskost Stor under etasje ,4 Liten underetasje ,9 Store første etasje ,8 Første etasje ,9 Andre etasje ,6 Tredje etasje ,6 Sum brøk Dette er kostnaden inkludert i dagens husleie, og som erstattes med vannforbruket. Det er lagt grunn revidert 2015 til fordeling. Volum og priser benyttet for Årskost er beregnet etter disse dagsprisen på beboer forbruket. Dette er fordelt og balansert på årskosten på vannforbruket.

8 Balansering av avregning Kost kommunal året sikkerhet8 % Kaldt vann0,058øre/liter Varmt0,180øre/liter Avløp0,033øre/liter For å få resultatet til å balansere er det lagt til en pris korreksjon på 8%. Da innkreves det Samme beløp som utbetales. KaldtVarmtAvløpForbrukArealoppgjør 15Akonto 16 Leilighet Alle leiligheter

9 Effekt av omleggingen Bildet viser tilleggsbetaling / refusjon til huseier. Summen av endringen er null. Beløpet utbetales etter årsmøtets godkjenning

10 Forbedringer for 2016 Forslag om at det innføres forsinkelsesgebyr på purring av vannmålere, 45 kroner per purring. Installere vannmålere på sameiets utekraner og sette på vanningstimere for å unngå sløsing av sameiets vann. Bruk av sameiets vann begrenses til blokkontakt. Skal ikke benyttes privat som f.eks bilvask. Styret skal dokumentere til kommunen at sameiets vannforbruk ikke belaster avløp. – Kan spare ca kroner i året.


Laste ned ppt "Målerbasert avregning Effekt og erfaring. Oppsummert Installert 109 vannmålere – Majoriteten installert i vår, noen litt senere. Styret har etter beste."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google