Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Målerbasert avregning Effekt og erfaring. Oppsummert Installert 109 vannmålere – Majoriteten installert i vår, noen litt senere. Styret har etter beste.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Målerbasert avregning Effekt og erfaring. Oppsummert Installert 109 vannmålere – Majoriteten installert i vår, noen litt senere. Styret har etter beste."— Utskrift av presentasjonen:

1 Målerbasert avregning Effekt og erfaring

2 Oppsummert Installert 109 vannmålere – Majoriteten installert i vår, noen litt senere. Styret har etter beste evne prøvd å få inn alle avlesningene ved alle målingene. – 3 leiligheter har ikke installert. Disse belastes etter gjennomsnittet av de 109 andre. ( 70 m 3 kaldt, 30 m 3 varmt i perioden) Beregning av forbruket og prissetting har vært utfordrende. – Varierende forbruk hos beboerne, sykler og tomme leiligheter – Endring i strømpris redusert( halvert for 2014) – Ukjent forbruk på uteareal – Økt kostnad fra kommunen kompenseres med lavere strøm Resultat – 70 får penger igjen, 42 må betale mer, sum er balansert nær null. – Største refusjon : 10.435,-, største betaling 46.631,-.

3 Total forbruket i sameiet Den røde linjen er trenden på forbruket fra kommunen. Tydelig at avregningen har Påvirket forbruket. Ukesrapporten fra Alt mann på www.mellomasen.no viser ukesverdier.www.mellomasen.no

4 Forbruket og fordeling Årsvolumer Forbruk sameiet, ALT 13 691 000Liter vann Beboere kaldt vann 7 875 684Liter vann Beboere, Varmt vann 3 699 331Liter vann Beboere, Avløp 11 575 014Liter vann Ukjent vann og avløp, sameiet 2 115 986Liter vann Beboere, søppel112..Enheter Forbruket som ikke kan fordeles er flyttet til sameiet for 2015 og fordelt over husleien som medfører lavere kost på beboere på vann / avløp som motregnes vannforbruket.

5 Kostnader BudsjettAreaVann 2015 5 548 000 DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader-11 000 0 Styrehonorar-75 000 0 Revisjonshonorar-9 000 0 Andre honorarer-150000 Forretningsførerhonorar-172 000 0 Konsulenthonorar-20 000 0 Drift og vedlikehold-712 000-629 500-82 500 Forsikringer-160 000 0 Kommunale avgifter-1 164 000-163 306-1 000 694 - Vann (13,5 Mliter, 2900, 10600)-376 481-80 874-295 608 - Avløp (13.5 Mliter, 2900, 10600)-383 738-82 433-301 305 - Søppel-277 620 Energi/fyring (3.5 Mliter)-380 000 - 3,5 Mliter-78 340-301 660 Kabel-/TV-anlegg-364 224 0 Andre driftskostnader-325 000-270 000-55 000 SUM DRIFTSKOSTNADER-3 407 224-1 952 370-1 454 854 42,7 % Avvik mellom modellene0 DRIFTSRESULTAT2 140 776 0 FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter10 500 Finanskostnader -960 000 RES. FINANSINNT./-KOSTNADER -949 500 1 191 276 Fo2015 må kostnadene fordelt På vann balanseres slik at året Går går i balanse. Dette skjer ved å avstemme Kostnad med en balansefaktor. Kostnader allokert til vann er Gjordt etter styrets vurdering.

6 Ehetspriser KostnadstyperDirekteVedlikeholdVaktmesterStrømKonsulentSUM Vann 219 633 40 000 5 0007500 272 133 Varmtvann 103 165 25 000 305 8107500 466 475 Avløp 223 866 10 000 0 243 866 Søppel 277 620 7 500 15 000 300 120 824 285 82 500 55 000 305 810 15 000 1 282 594 Allokering søppelVolumeEnhetspris Kaldt vann50 % 422 193 7 875 6840,0536 kroner / liter 422 193 Varmt vann50 % 616 535 3 699 3310,1667 kroner / liter 616 535 Avløp0 % 243 866 7 875 6840,0310 kroner / liter 243 866 1 282 594

7 Fordeling av kostnaden nøkkelmånedkostdagskost Stor under etasje334635 10 80632,4 Liten underetasje298110 9 62728,9 Store første etasje432835 13 97841,8 Første etasje360600 11 64534,9 Andre etasje399450 12 90038,6 Tredje etasje378120 12 21136,6 Sum brøk 41 368 400 Dette er kostnaden inkludert i dagens husleie, og som erstattes med vannforbruket. Det er lagt grunn revidert 2015 til fordeling. Volum og priser benyttet for 2016. Årskost er beregnet etter disse dagsprisen på beboer forbruket. Dette er fordelt og balansert på årskosten på vannforbruket.

8 Balansering av avregning Kost kommunal året 20151 459 003 sikkerhet8 % Kaldt vann0,058øre/liter Varmt0,180øre/liter Avløp0,033øre/liter For å få resultatet til å balansere er det lagt til en pris korreksjon på 8%. Da innkreves det Samme beløp som utbetales. KaldtVarmtAvløpForbrukArealoppgjør 15Akonto 16 Leilighet 95 32 296 13 902 46 198 5 927 13 353 7 426 494 Alle leiligheter 7 620 107 3 632 046 11 252 153 1 473 592 1 463 977 -32 917 1 473 592

9 Effekt av omleggingen Bildet viser tilleggsbetaling / refusjon til huseier. Summen av endringen er null. Beløpet utbetales etter årsmøtets godkjenning. 42 70

10 Forbedringer for 2016 Forslag om at det innføres forsinkelsesgebyr på purring av vannmålere, 45 kroner per purring. Installere vannmålere på sameiets utekraner og sette på vanningstimere for å unngå sløsing av sameiets vann. Bruk av sameiets vann begrenses til blokkontakt. Skal ikke benyttes privat som f.eks bilvask. Styret skal dokumentere til kommunen at sameiets vannforbruk ikke belaster avløp. – Kan spare ca. 70.000 kroner i året.


Laste ned ppt "Målerbasert avregning Effekt og erfaring. Oppsummert Installert 109 vannmålere – Majoriteten installert i vår, noen litt senere. Styret har etter beste."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google