Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ORØ 060301 Betydningen av alder for klinisk kjemiske parametre hos eldre/gamle Ole Rasmus Ødegaard Avd overlege, Sentrallaboratoriet Aker Sykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ORØ 060301 Betydningen av alder for klinisk kjemiske parametre hos eldre/gamle Ole Rasmus Ødegaard Avd overlege, Sentrallaboratoriet Aker Sykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 ORØ 060301 Betydningen av alder for klinisk kjemiske parametre hos eldre/gamle Ole Rasmus Ødegaard Avd overlege, Sentrallaboratoriet Aker Sykehus

2 ORØ 060301 Hva skjer ved aldring? Store individuelle forskjeller Viss atrofi av fleste organer Svekket motstandskraft (infeksjoner,traumer,autoimmune sykd.) Mer malignitet Redusert evne til oksygenopptak

3 ORØ 060301 Referanseverdier Veiledende for klinikeren Ofte overlapping mellom friske og syke Immunologiske tester spesielt vanskelige- antistoffer kan ha forskjellige egenskaper Tidligere ofte basert på blodgivere Innsamling ressurskrevende, spesielt vanskelig å rekruttere friske eldre

4 ORØ 060301 Utvalg av referanseindivider Alder, kjønn- 10 års intervall? Eksklusjonskriterier (østrogener, SR- økning,CRP-økning, proteinuri, etc.) Kroniske sykdommer (diabetes, hyperlipidemi, alkoholisme, etc.) Arbeidskrevende, ofte brukes derfor angivelser fra litteraturen

5 ORØ 060301 Analyser med aldersavhengig referanseområde Albumin AFOS LDH Triglycerider Kolesterol Hvorfor ikke flere ? Skyldes relativt vide referanseområder

6 ORØ 060301 Albumin Alder 18-6034-48 g/l 60-9032-46 > 9029-45 Hvordan var 90-åringene utvalgt? Liten praktisk betydning

7 ORØ 060301 Alkalisk fosfatase Kvinner Alder 20-3970-260 U/l > 70 90-430 U/l Menn 90-320 U/l 120-450 U/l

8 ORØ 060301 Laktatdehydrogenase (LDH) VoksneU/L < 70 år200-475 > 70 år250-550

9 ORØ 060301 Triglycerider Aldermmol/L 20-40 år0.4-1.6 > 400.5-2.5

10 ORØ 060301 Kolesterol, total, mmol/L AlderKvinner > 594.8-8.0 Menn 4.3-7.3

11 ORØ 060301 Prostataspesifikt antigen(PSA) referanseverdier Alderug/l <40 <2.0 40-59 < 3.0 60-69 < 4.0 >69 <5.5

12 ORØ 060301 Prostataspesifikt antigen > 4 ug/l Prostatacancer Stadier A: 38% B60% C86% D77% Hyperplasi 25% > 4 ug/l

13 ORØ 060301 Fritt PSA Ved forhøyet total-PSA, noe nytte av å bestemme fritt PSA: < 10 % fritt : høy sannsynlighet for cancer > 25 % fritt : lav sannsynlighet

14 ORØ 060301 Testosteron Ref områdeKvinner 0.3-2.8 nmol/l Menn 10 - 40 nmol/l Hos menn faller serumkonsentrasjonen gradvis etter 40 års alder, men med store individuelle variasjoner

15 ORØ 060301 Eksempler på analyser med vide referanseområder IgA0.7- 4.0 g/l IgG7.0- 16.0 IgM0.4- 2.3

16 ORØ 060301 Glukose-toleranse Fastende verdier som tidligere, men belastning fører til en økning i konsentrasjon på ca 0.8 mmol/l per dekade fra 40 års alder Ingen aldersrelaterte forbehold- nedsatt toleranse er tilstede hvis to timers verdi er > 11.0 mmol/l

17 ORØ 060301 INR 0.8-1.2 internasjonal normalisert ratio Plasma: Felles kalibrator for sykehuslaboratorier Godt samsvar mellom laboratoriene Fullblod: Mangler felles kalibrator Dårligere samsvar mellom laboratoriene

18 ORØ 060301 Felles nordisk referanseintervallgruppe Sporbare nordiske referanseintervaller for 25 parametre Omfatter også personer >70 år 40 danske, 60 svenske,40 finske,3 islandske og 40 norske laboratorier Mål: felles nordiske referanseområder

19 ORØ 060301 Moderne laboratoriedatasystemer utgir automatisk referanseområde svarende til pasientens alder for angjeldende parameter


Laste ned ppt "ORØ 060301 Betydningen av alder for klinisk kjemiske parametre hos eldre/gamle Ole Rasmus Ødegaard Avd overlege, Sentrallaboratoriet Aker Sykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google