Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ORØ 060301 Betydningen av alder for klinisk kjemiske parametre hos eldre/gamle Ole Rasmus Ødegaard Avd overlege, Sentrallaboratoriet Aker Sykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ORØ 060301 Betydningen av alder for klinisk kjemiske parametre hos eldre/gamle Ole Rasmus Ødegaard Avd overlege, Sentrallaboratoriet Aker Sykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 ORØ Betydningen av alder for klinisk kjemiske parametre hos eldre/gamle Ole Rasmus Ødegaard Avd overlege, Sentrallaboratoriet Aker Sykehus

2 ORØ Hva skjer ved aldring? Store individuelle forskjeller Viss atrofi av fleste organer Svekket motstandskraft (infeksjoner,traumer,autoimmune sykd.) Mer malignitet Redusert evne til oksygenopptak

3 ORØ Referanseverdier Veiledende for klinikeren Ofte overlapping mellom friske og syke Immunologiske tester spesielt vanskelige- antistoffer kan ha forskjellige egenskaper Tidligere ofte basert på blodgivere Innsamling ressurskrevende, spesielt vanskelig å rekruttere friske eldre

4 ORØ Utvalg av referanseindivider Alder, kjønn- 10 års intervall? Eksklusjonskriterier (østrogener, SR- økning,CRP-økning, proteinuri, etc.) Kroniske sykdommer (diabetes, hyperlipidemi, alkoholisme, etc.) Arbeidskrevende, ofte brukes derfor angivelser fra litteraturen

5 ORØ Analyser med aldersavhengig referanseområde Albumin AFOS LDH Triglycerider Kolesterol Hvorfor ikke flere ? Skyldes relativt vide referanseområder

6 ORØ Albumin Alder g/l > Hvordan var 90-åringene utvalgt? Liten praktisk betydning

7 ORØ Alkalisk fosfatase Kvinner Alder U/l > U/l Menn U/l U/l

8 ORØ Laktatdehydrogenase (LDH) VoksneU/L < 70 år > 70 år

9 ORØ Triglycerider Aldermmol/L år >

10 ORØ Kolesterol, total, mmol/L AlderKvinner > Menn

11 ORØ Prostataspesifikt antigen(PSA) referanseverdier Alderug/l <40 < < < 4.0 >69 <5.5

12 ORØ Prostataspesifikt antigen > 4 ug/l Prostatacancer Stadier A: 38% B60% C86% D77% Hyperplasi 25% > 4 ug/l

13 ORØ Fritt PSA Ved forhøyet total-PSA, noe nytte av å bestemme fritt PSA: < 10 % fritt : høy sannsynlighet for cancer > 25 % fritt : lav sannsynlighet

14 ORØ Testosteron Ref områdeKvinner nmol/l Menn nmol/l Hos menn faller serumkonsentrasjonen gradvis etter 40 års alder, men med store individuelle variasjoner

15 ORØ Eksempler på analyser med vide referanseområder IgA g/l IgG IgM

16 ORØ Glukose-toleranse Fastende verdier som tidligere, men belastning fører til en økning i konsentrasjon på ca 0.8 mmol/l per dekade fra 40 års alder Ingen aldersrelaterte forbehold- nedsatt toleranse er tilstede hvis to timers verdi er > 11.0 mmol/l

17 ORØ INR internasjonal normalisert ratio Plasma: Felles kalibrator for sykehuslaboratorier Godt samsvar mellom laboratoriene Fullblod: Mangler felles kalibrator Dårligere samsvar mellom laboratoriene

18 ORØ Felles nordisk referanseintervallgruppe Sporbare nordiske referanseintervaller for 25 parametre Omfatter også personer >70 år 40 danske, 60 svenske,40 finske,3 islandske og 40 norske laboratorier Mål: felles nordiske referanseområder

19 ORØ Moderne laboratoriedatasystemer utgir automatisk referanseområde svarende til pasientens alder for angjeldende parameter


Laste ned ppt "ORØ 060301 Betydningen av alder for klinisk kjemiske parametre hos eldre/gamle Ole Rasmus Ødegaard Avd overlege, Sentrallaboratoriet Aker Sykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google