Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Digital interaktiv opplæring i KBP for praksisveiledere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Digital interaktiv opplæring i KBP for praksisveiledere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Digital interaktiv opplæring i KBP for praksisveiledere

2 Modul 0 Introduksjon

3 Introduksjon til kurset Se på forsider hos andre, noen eksempler på oppbygging: https://novoed.com/success-agder http://www.mooc.no/course/ikomp/

4 Forts. introduksjon til kurset - videosnutt om kunnskapsbasert praksis F. eks. Bjørndal http://kunnskapsbasertpraksis.no/kunnskapsbasert- praksis/http://kunnskapsbasertpraksis.no/kunnskapsbasert- praksis/ F. eks. en videosnutt fra sykehjemmene om hva institusjonsleder mener er kunnskapsbasert praksis (blir mer nærhet til situasjonen i sykehjem). Ta utgangspunkt i en situasjon i sykehjemmet, kanskje det første caset? Få inn flere synspunkter på hva kBP er og hvordan det praktiseres i sykehjemmene.

5 Forts. introduksjon til kurset - læringsmål Praksisveilederen skal få … Generell kompetanse om hvordan forstå kunnskapsbasert praksis Kunnskap om aspektene i kunnskapsbasert praksis, trinnene i kunnskapsbasert praksis, kildekritikk (forskjellen på fag- og forskningsartikkel), hva Helsebiblioteket er og hva det inneholder, resultat ved å utføre ulike typer søk Ferdigheter om hvordan opprette konto i Helsebiblioteket, hvordan navigere i Helsebiblioteket Jfr. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (når læringsutbyttet/læringsmålene utarbeides)Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

6 Forts. introduksjon til kurset - oppbygging av kurset – tre valgmuligheter Del 1: Gjennomfør kurset uten kursbevis – repetisjon og ta de modulene du mener du har behov for. Gratis. Del 2: Gjennomfør kurset og få et kursbevis – innlogging og mulighet til å lagre underveis slik at du kan fortsette når du har tid. Du ledes gjennom modul 1-6 og må gjennomføre alle i rekkefølge for å få kursbevis. Gratis. Del 3: Forutsetter gjennomført del 2 og få fem studiepoeng – innlogging og mulighet til å lagre underveis, hjelp fra faglære og bibliotekar underveis.  Skal dette kurset koste noe å ta?

7 Forts. introduksjon til kurset - kursets innhold, oppgaver m. m. Modulenes navnHva lærer du noe om?Læringsutbytte? Modul 1Introduksjon til KBP Modul 2Helsebiblioteket? Modul 3Kildekritikk? Modul 4Forstå hva som er øverst og nederst i pyramiden, søke? Modul 5Søkeresultatet, ulike studier, vurdering? Modul 6Skjønne KBP – hvordan illustrere, lage oppgaver osv til det? Studiepoengbasert delUtvikles videre….

8 Forts. introduksjon…. - læringsaktiviteter/-former, oppgaver etc Filmer, quizzer, sortering, puslespill, små foredrag etc.

9 Skal vi ha en struktur for hver modul? Introduksjon til modul X «Trigger» videosnutt

10 Noen tanker om innhold Hvordan starte? I case på sykehjem og/eller i modellen for KBP Hva ligger i begrepet «kildekritikk» når en snakker om erfaringsbasert, kunnskapsbasert og forskningsbasert? Hvorfor er det viktig å vurdere kildene? Bruke denne videosnutten som enkel introduksjon med annet eksempel (måten å gjøre det på)?denne videosnutten Hva kjennetegner en fagartikkel og hva kjennetegner en forskningsartikkel? Hvordan vet vi at det er en GOD forskningsartikkel? Nettstedet Helsebiblioteket – hva inneholder det og hvordan bruke det?

11 Noen tanker om innhold 1. Hva er Helsebiblioteket? 2. Hva finner du her? 3. Hvordan navigere og bruke Helsebiblioteket? 4. Hvordan få tilgang til forskningen? -Om å opprette konto Viktig å forklare forskjellene; oppsummert – retningslinjer, oppslagsverk Demonstrere ulike typer søk for å Illustrere forskjellen på relevans og kvalitet på resultatet: -«usystematisk» med ett ord -mer systematisk 5. Oppgaver av ulike slag

12 Fra lysbilde 11 starter vi med å spesifisere innholdet mer nøye i hver modul…..

13 Modul 1 Generelt om kunnskapsbasert praksis

14 Case: Hvor henter praksisveileder informasjon og kunnskap for å ta beslutninger i jobbhverdagen og hvor henter praksisveileder informasjon og kunnskap for å veilede studenter i for eksempel situasjonene nedenfor? Case 1: I vanlig jobbhverdag – hvorfor gjør vi som vi gjør? Case 2: I veiledning av studenter Hvilke situasjoner kommer en opp i? Eksempel nedenfor: Er det slik at en alltid skal tilby mat og drikke? Hvilke hensyn tar man, etiske? Hvor henter man den kunnskapen fra? Ta utgangspunkt i studentenes egne refleksjoner? Eksempel: Hvorfor er så mange eldre tynne på sykehjemmet? Har det noe med måltidene å gjøre, noe med måltidssituasjonen å gjøre? Hvorfor brukes ikke sansehagen mer for pasienter med demens? Hvordan skal jeg klare å kommunisere bedre med pasienter med demens? Min pasient har kols. Hvordan kan jeg tilrettelegge for en bedre hverdag for henne? En videosnutt som illustrerer studentenes refleksjon? En videosnutt som illustrerer en morgenrapport eller hvor man diskuterer et nyhetsoppslag i avisen slik som i eksemplet. Teksten skal tale til DEG, DU-form

15 Quiz: Praksisveileder kan tenke over hvor hun finner informasjon og kunnskap – Hva gjør du i de to ulike situasjonene? Mulig å hake av flere alternativer. Se også blogg.hioa.no/kbp

16 Sorteringsoppgave: Praksisveileder får i oppgave å sortere hvor kildene hun har referert til i Quizzen hører inn i KBP-modellen Trekk svarene fra quizzen inn i KBP-modellen. Medline Tidsskrifter Snakker med kollegaer Morgenrapport Helsebiblioteket Snakker med pasienten Sjekker prosedyrer Sjekker hva vi gjorde sist Nyheter

17 Et sted å slå opp når du lurer på noe Helsebiblioteket http://www.helsebiblioteket.no/om- helsebiblioteket/hjelp/helsebiblioteket/helsebiblioteket-film http://www.helsebiblioteket.no/om- helsebiblioteket/hjelp/helsebiblioteket/helsebiblioteket-film

18 Slik jobber vi

19 Modul 2 Erfaringsbasert Pasientbasert Forskningsbasert - Hva betyr det?

20 Teori: Erfaringsbasert Videosnutt: https://blogg.hioa.no/kbp/2015/11/19/videosnutt-om- erfaringsbasert-kunnskap/https://blogg.hioa.no/kbp/2015/11/19/videosnutt-om- erfaringsbasert-kunnskap/

21 Oppgave? Erfaringsbasert

22 Teori: Pasientbasert Videosnutt: https://blogg.hioa.no/kbp/2015/11/19/videosnutt-om- pasientbasert-kunnskap/https://blogg.hioa.no/kbp/2015/11/19/videosnutt-om- pasientbasert-kunnskap/

23 Oppgave? Pasientbasert

24 Teori: Forskningsbasert Videosnutt: https://blogg.hioa.no/kbp/2015/11/19/videosnutt-om- forskningsbasert-kunnskap/

25 Oppgave? Forskningsbasert

26 Modul 3 Styrker og svakheter ved ulike «kilder»

27 Ulike typer spørsmål ? Kjernespørsmål og studiedesign… Kliniske studier, på helsebiblioteket https://vimeo.com/86693758

28 Teori: Generelt om kildekritikk Er det det samme hvor du henter informasjon? Videosnutt som illustrerer forskjellen eller hva det betyr? *Vær kritisk i jakten på informasjon: https://blogg.hioa.no/kbp/2015/11/20/vaer-kritisk-i-jakten-pa- informasjon-en-enkel-fremstilling/https://blogg.hioa.no/kbp/2015/11/20/vaer-kritisk-i-jakten-pa- informasjon-en-enkel-fremstilling/ Denne er et godt eksempel på å gjøre det enkelt.., hvis vi kunne tilpasse den videre…. *Å velge riktig og relevant informasjon: https://blogg.hioa.no/kbp/2015/11/20/a-velge-riktig-og-relevant- informasjon-lese-forskning-mer-i-dybden/https://blogg.hioa.no/kbp/2015/11/20/a-velge-riktig-og-relevant- informasjon-lese-forskning-mer-i-dybden/ Denne har relevant innhold, men skulle skreddersys mer… *Universitetsbibliotekar Kleivset: https://blogg.hioa.no/kbp/2015/11/20/intro-om-kildekritikk-fra- universitetsbibliotekar-kleivset/https://blogg.hioa.no/kbp/2015/11/20/intro-om-kildekritikk-fra- universitetsbibliotekar-kleivset/ Denne var veldig masete….

29 *Teori: Generelt om kildekritikk – litt mer i dybden? Databaser, nettsteder etc. Bok, artikkel (forskjell på fag- og forskningsartikkel, oppsummert forskning, oversiktsartikler….) Hva er oppsummert forskning? Video på Helsebiblioteket: https://vimeo.com/86692693 Morsomt om oversiktsartikler, https://blogg.hioa.no/kbp/2015/11/17/morsomt-om-oversiktsartikler/https://blogg.hioa.no/kbp/2015/11/17/morsomt-om-oversiktsartikler/

30 Quiz: Hva mener du at er viktig å passe på når du vurderer kilder? Er det det samme hvor du henter informasjon?

31 Teori: Hvilke hjelpemidler finnes for helsesektoren til å vurdere det du finner? KORT introduksjon (senere mer inngående) Om sjekklister? Vise de viktigste, overordnede punktene man bør være OBS på? Videosnutt: Tegne og fortelle? Kan vi stole på resultatene? Hva forteller resultatene? Kan resultatene være til hjelp i min praksis? http://www.kunnskapssenteret.no/verktoy/sjekklister-for-vurdering-av-forskningsartikler

32 Teori: Om ulike kilder og hva de inneholder. KORT introduksjon (senere mer inngående) – *flyttes lenger opp? Videosnutt: Presentere, vise og illustrere. Snutt om Helsebiblioteket, laget av tidligere studenter.. https://blogg.hioa.no/kbp/2015/10/21/videosnutt-som-trigger/ Snutter om de andre?? Illustere forskjellen; nettsted, Søkemotor, database, i bok, i tidsskrift, elektroniske prosedyrer, kvalitetssystemer, Pyramiden inn her? Eller skal vi spare den litt? Gjøre den som En «oppsummering» etter at Praksisveilederne har prøvd seg litt. Helsebiblioteket Google Databasene i Helsebiblioteket

33 *Sorteringsoppgave/quiz: Hva kjennetegner en fagartikkel og hva kjennetegner en forskningsartikkel? Oversiktsartikkel, oppsummert forskning? Hake av for hva som kjennetegner hvilken artikkel?

34 Sorteringsoppgave/quiz: I hvilke kilder går du når du skal finne hva? Lage en oppgave hvor praksisveileder skal hake for type informasjon som hører inn under Helsebiblioteket, databasene i Helsebiblioteket (Medline, Cinahl, Cochrane,… osv), Google, Google Scholar, tidsskrifter

35 Modul 4 Hvordan går du fram når du skal finne ut av noe?

36 Teori: Om trinnene kunnskapsbasert praksis Trinnene kan være en «oppskrift» på hvordan du går fram Videosnutt om oppskrifter og med eksempler på hva oppskriften kan inneholde på de ulike trinnene. Klarer vi å gjøre den litt morsom? Eks.: https://blogg.hioa.no/kbp/2015/11/09/trinnene-i-kbp/https://blogg.hioa.no/kbp/2015/11/09/trinnene-i-kbp/

37 Oppgave/quiz: Tenk at du er i en vanlig jobbhverdag på sykehjemmet og skal finne ut av denne problemstillingen ….. Hvordan ville du ha formulert den? Velg én av alternativene nedenfor. 1.Cc 2.xx

38 Teori: Om spørsmålstyper (eller bør denne komme før oppgaven om problemformulering? Vidosnutt?

39 Sorteringsoppgave: Hvilke ord ville du brukt å søke med? Sortere i kolonner/skriv inn Eksempel: https://blogg.hioa.no/kbp/2015/10/21/test-puttesokeord/https://blogg.hioa.no/kbp/2015/10/21/test-puttesokeord/

40 Forslag til løsning på sorteringsoppgave

41 Teori: Om PICO? Vidosnutt?

42 Forslag til løsning på sorteringsoppgave etter PICO

43 Teori: Hjelpemidler for å finne gode søkeord

44 Quiz: Hvilken database mener du er lur å bruke når du skal finne informasjon nå?

45 Løsningsforslag: Database og forklaring på hvorfor velge denne og ikke de andre Videosnutt? * Pyramiden inn her som «oppsummering»

46 Modul 5 Et søk -Illustrere forskjellen på søk i ulike kilder -Hva søker vi i? Nettsted, database, søkemotor

47 Raske svar ----best practice og up to date? https://vimeo.com/18956150

48 «Teori» om å gjøre et søk Vi har valgt databasen … Cinahl, Medline eller?

49 «Teori» om hvordan tenke fra skjema til søk – metode – tenk RYDDIG, ikke ROT En videosnutt hvor man tegner og forteller. Illustrere hvordan man bruker OR og AND

50 Sorteringsoppgave/Quiz: Sortere oppskrift for søk Eksempel: https://blogg.hioa.no/kbp/2015/10/21/sortere/https://blogg.hioa.no/kbp/2015/10/21/sortere/

51 Vise et søk – sammenhengen mellom skjemaet og søk i én database En videosnutt hvor man tegner og forteller. Illustrere hvordan man kan tenke, OR og AND – vise hvordan det ser ut i skjemaet og hvordan det ser ut i søkehistorikken. Skrive inn søkeresultatet nederst i kolonne 1, nederst i kolonne 2 osv.

52 Modul 6 Hvordan kobler du funnene dine med erfaringsbasert og pasientbasert nå?

53 Teori: Vi repeterer litt om KBP-modellen Videosnutt?

54 Oppgave: Hvordan vil du beskrive hvordan du koble ville bruke modellen sammen? Erfaringsbasert, pasientbasert og forskningsbasert. Hvorfor akkurat slik? Egne ord? Eller quiz eller sortering??

55

56 Modul 7 - Fem studiepoeng Utvikles videre…. Forutsetter repetisjon av modul 1-6 Oppgave? Diskusjonsforum hvis veiledning underveis? Tidsavgrenset (høst og vår?)


Laste ned ppt "Digital interaktiv opplæring i KBP for praksisveiledere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google