Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lørenskog kommune PUBLISERT: OMRÅDE: TEMA: HELSE OG OMSORG Folkevalgtopplæring 14.10.2015 INTRO HELSE OG OMSORG10.10.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lørenskog kommune PUBLISERT: OMRÅDE: TEMA: HELSE OG OMSORG Folkevalgtopplæring 14.10.2015 INTRO HELSE OG OMSORG10.10.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lørenskog kommune PUBLISERT: OMRÅDE: TEMA: HELSE OG OMSORG Folkevalgtopplæring 14.10.2015 INTRO HELSE OG OMSORG10.10.2015

2 Helse og omsorgsutvalgets ansvarsområder Det overordnede styrings-, planleggings- og samordningsansvar for Helse og omsorgsektoren Omfatter ansvar for: –2 sykehjem – langtid somatisk og demens, samt korttidsopphold, rehabilitering, utredning og trygghetsplasser –7 samlokaliserte boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser –2 samlokaliserte boliger for mennesker med psykisk lidelse –1 samlokalisert bolig for mennesker med ruslidelser –Avlastningssenter funksjonshemmede, hovedsakelig barn og unge –3 dagsentra for eldre –2 dagsentra for mennesker med funksjonsnedsettelser –1 aktivitetssenter psykisk helse, friskliv, læring og mestring –Arbeidstiltak og kvalifisering –Sosialhjelp –Tjenester i hjemmet for eldre, mennesker med funksjonsnedsettelser, psykisk lidelse, ruslidelser mv –Rehabilitering, habilitering og hjelpemiddelformidling og -vedlikehold –NAV, boligkontor med ca 500 kommunale boliger, startlån mv, samt forvaltning og koordinering av tjenester –Jordmor, helsestasjon og skolehelsetjeneste –Forebyggende psykisk helsearbeid –Vaksinekontor, folkehelse, smittevern og miljørettet helsevern –Forvaltning og oppfølging av fastleger og private fysioterapeuter –2 produksjonskjøkken, 3 kafeer og vaskeri –Frivillighetsarbeid og kulturaktivitet 2

3 ORGANISASJONSKART LØRENSKOG KOMMUNE Helse- og omsorgssektoren 3 Kommunaldirektør Helsefremmende og forebyggende tjenester Fysioterapi- og ergoterapitjenester Tre avdelinger Lørenskog sykehjem Ti avdelinger Rolvsrudhjemmet Fire avdelinger Hjemmetjenesten Fem avdelinger Bo- og omsorgstjenesten Seks avdelinger Samhandling og forvaltning Bolig, rus og psykisk helse Fire avdelinger Stab Fastleger Kommuneoverlege Kurative tjenester Nav

4 Budsjettrammer NAV – ca 69 millioner –Største andelen tilskudd husleie og livsopphold –Kvalifiseringsprogram og hospits / pensjonat –Ungdomsprosjekt Helse og omsorg – ca 462 millioner netto –Største andelen eldreromsorg og tjenester til funksjonshemmede –Økende andel av innsatsen mot forebygging og tjenester i hjemmet 4

5 Helse og omsorgsplan 2015-2026 Utvidet ledermøte HO


Laste ned ppt "Lørenskog kommune PUBLISERT: OMRÅDE: TEMA: HELSE OG OMSORG Folkevalgtopplæring 14.10.2015 INTRO HELSE OG OMSORG10.10.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google