Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arealplaner i Norge digitalt Løsninger og bruksområder Arealplaner i Norge digitalt Løsninger og bruksområder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arealplaner i Norge digitalt Løsninger og bruksområder Arealplaner i Norge digitalt Løsninger og bruksområder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arealplaner i Norge digitalt Løsninger og bruksområder Arealplaner i Norge digitalt Løsninger og bruksområder

2 Plandata i Norge digitalt fra 2011  Referansegruppen for Norge digitalt vedtok 20. juni 2011 at planinformasjon skal være et obligatorisk datasett i Norge digitalt.  Planinformasjon er beskrevet i Generelle vilkår for Norge digitalt-samarbeidet  Partene i Norge digitalt betaler for å få tilgang til planinformasjon gjennom samarbeidet.

3 Dataflyt for arealplaner n Kommunene er ansvarlig for den kommunale planleggingen å holde oversikt over planene i et planregister eller en planoversikt orginaldataene n Kommunen får gjennom FDV- avtalen betalt for å tilgjengelig- gjøre arealplanene til de andre partene i Norge digitalt

4 Tilgang til informasjon i planregister – kart- og planforskriften § 14 n Via Internett skal være søkbar og gi mulighet for ren visning n Tilgjengelig for nedlasting via den nasjonale geografiske infrastrukturen (Norge digitalt) etter de til enhver tid gjeldende spesifikasjoner som gjelder for samarbeidet.

5 Kontroll n Flere fylkeskartkontor tilbyr teknisk kontroll av planer eller planbaser n Teknisk kontroll av om dataene er i henhold til gjeldende SOSI-versjon n Noen fylkeskartkontor har avtaler med Fylkesmannen om kontroll av planer på høring n Levring av kommunens planbase til fylkeskartkontoret for videre distribusjon til Norge digitalt i henhold til FDV-avtalen

6 Oppfølging av kontrollen n Fylkeskartkontoret gir tilbakemelding til kommunen n Kommunen oppfordres til å kvalitetsforbedre planbasen sin ved feil n Skjer kontrollen som ledd i høring av en plan gis det også tilbakemelding til Fylkesmannen n Fylkesmannen avklarer hvordan de vil følge opp feil i dataene

7 Nasjonal kopi n Kommunene leverer dataene til Kartverket gjennom vedlikeholds- rundene n Styres gjennom FDV-avtalene n Minimum 1- 2 ganger i året n Dataene må merkes med kopidato n Brukere som trenger oppdaterte data må kontakte kommunen for tilgang til plandataene

8 Synkronisering n Økt nytte og bruksområder for dataene n Geosynkroniseringsprosjektet har som mål å utvikle en standard og noen felleskomponenter for å synkronisere geografiske data mellom to forskjellige databaser n Test av synkronisering mellom QMS-databaser n Kartverket tester også ut bruk av WFS-tjenester for å synkronisere plandata fra kommunene

9 Tilgjengelig for partene i Norge digitalt WMS-tjenester Planområder til kommune- og reguleringsplaner Kommuneplaner med fullt innhold Reguleringsplaner med fullt innhold Kommunevis oversikt over tilgjengelige plandata i Norge digitalt WFS-tjenester Planområder for kommune- og reguleringsplaner Nedlastbare data Reguleringsplaner, planområder og fullt planinnhold Kommuneplaner, planområder og fullt planinnhold

10 Brukere av datasettene n Kun tilgjengelige for Norge digitalt-partene n Synlige for andre gjennom åpne nettløsninger, forutsatt forbehold om datagrunnlaget n Ikke et datasett for private virksomheter eller andre som ikke er Norge digitalt-part  De må henvendelse seg til kommunen for å få tilgang til oppdaterte plandata

11 Bruksområder for Norge digitalt-parter n Saksbehandling Ett datasett for hele landet (én inngang) Plandata tilgjengelig på tvers av kommunegrensene Enkel videresending til de kommunale planregistrene og originaldataene (plandata og dokumenter) n Statistikk Statistiske beregninger krever tilgang til fullstendige plandata, ikke nødvendigvis daglig oppdatert n Analyser Krever tilgang til fullstendige plandata, ikke nødvendigvis daglig oppdaterte n Statusoversikt De som søker status innenfor arbeidet med arealplaner i kommunene

12 Hvorfor gjør vi dette? n Harmonisere plandataene fra kommunen Få kontrollert og kvalitetshevet plandataene slik at de følger nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Kvalitetskontrollerte plandata blir sendt tilbake til kommunen n Norge digitalt-parter ønsker tilgang og vil betale for det n Departementenes og sentralforvaltnings behov for statistikk KOSTRA-rapportering INSPIRE-rapportering n Skaffe plandata til analyseformål på landsbasis Geografiske analyser av plandata mot basis- og temadata Se på utviklingen av samfunnet over tid Gir arealplanleggingen de ønskede resultater n Årsversjoner av reguleringsdata på nasjonalt nivå?

13 Illustrasjon av digitalisering og bruksområder

14 Kost Nytte Saksbehandling og statistikk Utbygger Befolkningen Betaling fra andre parter Ajourhold Programvare Digitalisering

15 SePlan.no n Innsynsløsning primært for Norge digitalt-parter n Oversikt over hva som finnes av arealplaner i nasjonal datasett n Felles inngang for Norge digitalt- parter til de kommunale planregistrene (lenke) n Løsning for de som ikke har eget verktøy for visning av planområder (WMS-tjenesten) n Løsning for statusoversikt n Løsning for bruk i visningsøyemed

16 SePlan.no er ikke n En løsning der planleggere/private planleggere kan hente ut data n En løsning for Hvermannsen Datasettet som presenteres gjennom SePlan.no er viktigst!


Laste ned ppt "Arealplaner i Norge digitalt Løsninger og bruksområder Arealplaner i Norge digitalt Løsninger og bruksområder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google