Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konfliktberedskap Geir Waage Aurdal – forhandlingssjef Virke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konfliktberedskap Geir Waage Aurdal – forhandlingssjef Virke."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konfliktberedskap Geir Waage Aurdal – forhandlingssjef Virke

2 Streik «arbeidsstans som arbeidstakere i fellesskap eller i forståelse med hverandre iverksetter for å tvinge frem en løsning av en tvist mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening» Forutsetter at tariffavtalen er sagt opp, utløpt og at en har forhandlet om revisjon. Streik kan kun ramme tariffbundne virksomheter og vil kun omfatte medlemmer av den fagforening som har partsforhold i avtalen. Forutsetter også at fagforeningen har fulgt de spillereglene som følger av arbeidstvistloven, og at en har gjennomført mekling.

3 3 Gangen i et tariffoppgjør

4 Lister lister lister Lister på to ulike tidspunkt – a) plassoppsigelse og b) plassfratredelse a) en oppgave for hver enkelt bedrift, som angir antallet av de arbeidstakere ved de enkelte avdelinger (f.eks. kontor, butikk, lager) som omfattes av plassoppsigelsen. Denne kommer 14 dager før første mulige streikedag. b) plassoppsigelsens endelige omfang – navnelister (innenfor plassoppsigelsen og med samme opplysninger). Denne kommer 4 dager før første mulige streikedag Hvem får listene i din bedrift? 4

5 Permitteringer Arbeidsgiver kan permittere (ikke-streikende) arbeidstakere som han ikke klarer å sysselsette på rasjonell måte grunnet konflikten Må drøftes og protokolleres at en vil permittere 14 dagers varsel (tilstrekkelig med «oppslag») Når streiken er et faktum skal den permitterte ha et permitteringsbevis (ubetinget permitteringsvarsel) Ingen lønnsplikt for arbeidsgiver fra første dag som permittert Ikke rett på dagpenger dersom en selv får sine vilkår påvirket av utfallet av konflikten. Kan velge å tilby ferie, avspasering eller rullerende permitteringer som alternativ til permittering

6 Forberedelser Vurdere konsekvensene av det streikeuttaket en har blitt varslet om Informasjon til øvrige ansatte, kunder og andre forbindelser Praktisk; nøkler, passord, opplæring i virksomhetskritiske systemer (for eksempel lønnskjøring), Kontakt med Virke, media, de streikende Kan streiken ramme liv og helse?

7 Under en streik – de streikende Arbeidsforholdet er «suspendert» og partene har ikke rettigheter og plikter overfor hverandre som arbeidsgiver og arbeidstaker. Fagforeningen har tatt over instruksjonsmyndighet og risiko (gule vester og løpesedler) Skal ikke ha lønn under streiken Kan pålegges å levere tilbake arbeidsgivers eiendom (bil, telefon) Har ikke adgang til arbeidsplassen (heller ikke toaletter, garderobe) De som er på tjenestereise får komme seg hjem på egen/fagforeningens regning Sykepenger løper videre dersom syk før streiken Ferievikarer som planlagt Vær varsom med å levere oppsigelser til streikende

8 Under en streik - de som ikke streiker Hvem kan gjøre hva? Øverste leder og private eiere – alle arbeidsoppgaver Øvrige ledere – de oppgaver som hører inn under sitt ansvarsområde Øvrige ansatte – de oppgaver de vanligvis løser Overtid bør ikke forekomme i vesentlig større grad enn normalt Arbeidstempoet blir høyere Vaktplaner/arbeidsorganisering hovedsakelig som planlagt Streikebryteri – ikke ulovlig, men i strid med god skikk og skadelig for arbeidsgiver og arbeidsgiverfellesskapets forhandlingsposisjon.


Laste ned ppt "Konfliktberedskap Geir Waage Aurdal – forhandlingssjef Virke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google