Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Synnøve Finden ASA 3. kvartalspresentasjon 15. oktober 2004 Konsernsjef Dag Swanstrøm.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Synnøve Finden ASA 3. kvartalspresentasjon 15. oktober 2004 Konsernsjef Dag Swanstrøm."— Utskrift av presentasjonen:

1 Synnøve Finden ASA 3. kvartalspresentasjon 15. oktober 2004 Konsernsjef Dag Swanstrøm

2 Agenda 3Q 2004 Hovedpunkter Nøkkeltall Drift –Meieri –Baltikum –Ny nr. 2 posisjon i sikte –Rammevilkår –Måltidsvirksomheten Spørsmål

3 Hovedpunkter 3Q 2004 Konsern: –Økte inntekter –Kostnader knyttet til forretningsutvikling og oppstart av ny virksomhet gir et svakere driftsresultat sammenlignet med i fjor. –Salgsgevinst på salg av 41,5% av Vöru Just Meieri: –Betydelig salgsvekst –Produktmiksforbedring, –Noe svakere driftsresultat Kjernevirksomheten bedre Men andre poster på 3,7 mnok trekker driftsresultatet ned –Testsalg av Parmisanost i Italia bekrefter kvalitet og lønnsomhetsvurderinger Måltid: –Salgsvekst –Resultatfremgang –Oppkjøp gjennomført og strukturelle grep iverksettes

4 Nøkkeltall balanse

5 Nøkkeltall resultat Resultatet er belastet med 8,0 mill kr (2,3) i kostnader knyttet til forretningsutvikling i Baltikum m m oppstartskostnader i Namsos smør og margarin samt Tines prisjustering av melk ref Coop-saken arbeid med rammevilkår

6 Nøkkeltall kontantstrøm I hovedsak kapasitetsøkende investeringer : Alvdal Namsos

7 Meieri - drift God salgsvekst Driftsresultatetet er noe svakere enn i fjor men… –Produktmiksbedring fortsetter –Forbedret produksjonseffektivitet Resultatet er belastet med 6,0 mill kr i 3Q04 vs 2,3 mill kr i 3Q03: –Coop-saken –Oppstartkostnader Namsos og forretningsutvikling –Rammevilkårsarbeid

8 Total marked for skivet gulost: Markedsandel relativt stabil… Kilde AC-Nielsen

9 .. fortsatt tosifret vekst for Synnøve-skivet gul ost

10 5 ukers transportarbeiderstreik Skivet ost Topp 7 – Synnøve på topp Kilde : AC Nielsen

11 Salg av 42%-eide Võru Juust Synnøve Finden har solgt sin 42%-andel i Võru Juust AS. Bokført gevinst på NOK 9,1 mill. Forutsetninger for strategisk plattform ikke til stede Produksjonssamarbeid fortsetter basert på kvalitetsost –Lav råvarekost –Rimelig arbeidskraft.

12 Fortsatt satsning i Baltikum Testsalg av parmisan gjennomført –Dokumenterert kvalitet –Bekrefter våre lønnsomhetsvurderinger Produksjonsavtale med Võru Juust –Utgjør 30-40 % av Võru Juust-produksjon; - opp mot 1.500 tonn/år –Marked Italia og EU for øvrig Forretningsutvikling –Vi vurderer fortløpende nye etableringer –Utvikle ytterligere salg

13 Hvitt kjøtt markedet: Ny nr. 2 posisjon i sikte Ledig nr. 2 posisjon –Basert på Synnøves konkurransefortrinn –Synergier med Synnøves salgsapparat Salgsselskap for kylling og egg –Leveranseavtaler med Trønderkylling og Jærkylling Synnøves eierandel 76% –Trønderkylling 10%, Jærkylling 10%, daglig leder 4% NOK 200m i omsetning i 2004 E –Forventning om sterk vekst i 2005 –Totalmarked for fjærkre på ca 1,9 mrd nok, årlig vekst ca 7% Fast margin til salgsselskap Overskudd benyttes til å bygge merkevare de første årene Vil bli rapportert som separat virksomhetsområde

14 Rettsak – sammendrag Rettsak vedr. melkeprisen i perioden 1997-2000 –SFM har fått 31,5 mill kr i 2001 vedrørende rabatter Enstemmig meddomsrett i Oslo Tingrett fastslo at Synnøve Finden har betalt for høy pris på melken i denne perioden –SFM forventer ytterligere 40 mill kr Dommen presiserer at det kapitalvolumet som har vært benyttet av Landbruksdepartementet har vært for lavt Ankefrist: 21. oktober Konklusjon: Kostnadene for Synnøve Finden har vært for høye –Alle kostnader utgiftsført –Ingen ting er inntektsført

15 melkepris til gulost Foredlingskostnad Råvarekostnad = melkepris til SFM Standard kalkyle Effekt av kryss- subsidier -ing Effekt av markeds- verdi av kapital* Redusert råvarekostnad for SFM Marginforbedring Foredlingskostnad Egentlig råvarekostnad = Ny melkepris til SFM Effekt av EK- avkastni ng Synnøves nye kalkyle * Anleggskapital og immateriell kapital Aksept for prinsippet om immateriell kapital 31,5 27,5 40 ?

16 Avsetninger, utbetalinger vs utfall av dom Dommen gir etter Synnøves mening grunnlag for en utbetaling av anslagsvis NOK 40m –Alle kostnader er tatt løpende –Gjelder melkepris i perioden 97-00

17 P R E S E N T E R E R

18 Måltidsvirksomheten - drift Salgsvekst –Organisk vekst hovedsaklig –Fokus på ytterligere vekst i Norge – strukturelle grep i Sverige Resultatbedring –Omsetningsvekst og stordriftsfordeler –Reduserte kostnader i Sverige

19 Premia AB + Landet Runt oppkjøp gjennomført Fokus på lønnsomhetsforbedringer Fase I –Innkjøp –Distribusjon –Produksjonsfordeling Fase II –Organisasjon –Geografisk produksjonsstruktur vs. kundebehov i Skandinavia –Økte volumer pr anlegg –Økt automatisering –Ytterligere forbedring av distribusjonsleddet Fase III –Skandinavisk plattform –Øke fokus på salg og markedsføring –Nye kundegrupper og segmenter

20 Verdikjeden i Nordic Lunch: Komplett i både Norge og Sverige InnkjøpProduk- sjon Mer- verdier QA m.m Kjede- kunder Kritisk masse Distri- busjon Logi- stikk Informasjonssystem: Food Access NL N x x x x x x NL S x x x Premia x x x x Landet Runt x x Nye NL S: x x x x x x

21 Utfordringer - Sverige Hovedutfordringen i Sverige er å nå kritisk masse, og derigjennom skape grunnlag for lønnsomhet og vekst Gjennom oppkjøp og samlet kompetanse i konsernet har vi virkemidlene Fase I tiltak gjennomføres i oktober Fase II beslutninger taes i 4Q Fase II og III iverksettes i 2005 Kortsiktig ambisjon: –Break-even –Basert på eksisterende volum –I løpet av 12 mndr. Produksjonsstruktur –3 anlegg i dag

22 Strukturendringene muliggjør konsolidering i Sverige Driftsmarginer vs omsetningsvolumer i Norge/Sverige

23 Synnøve Finden ASA 3. kvartalspresentasjon 15. oktober 2004


Laste ned ppt "Synnøve Finden ASA 3. kvartalspresentasjon 15. oktober 2004 Konsernsjef Dag Swanstrøm."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google