Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Asbjørn Wahl Daglig leder Velferdsstaten – en maktpolitisk analyse 28. september 2011 NLS förbundsseminar, Reykjavik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Asbjørn Wahl Daglig leder Velferdsstaten – en maktpolitisk analyse 28. september 2011 NLS förbundsseminar, Reykjavik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Asbjørn Wahl Daglig leder Velferdsstaten – en maktpolitisk analyse 28. september 2011 NLS förbundsseminar, Reykjavik

2 Et spørsmål om makt Velferd er i siste instans et spørsmål om fordeling av samfunnets ressurser Fordeling av samfunnets ressurser er et spørsmål om samfunnsmessig makt Kontroll over og eierskap til samfunnets ressurser gir grunnlag for samfunnsmakt 28. september 2011 NLS förbundsseminar, Reykjavik

3 Velferdsøkonomien En fri markedsøkonomi ga kriser og sosial nød Politisk styring (Bretton Woods-politikken) Kapitalkontroll og faste vekslingskurser Trygder, velferdstjenester, infrastruktur Fordeling via markedsinngrep (boligpolitikk) Demokratisering, sosial og økonomisk trygghet 28. september 2011 NLS förbundsseminar, Reykjavik

4 Resultat av sosial kamp En høyt utviklet velferdsstat er resultat av en samfunnsmessig kamp – en kamp basert på folkelig mobilisering, konfrontasjon med motkreftene, og at en stor del av økonomien ble tatt ut av markedet og underlagt politisk styring. 28. september 2011 NLS förbundsseminar, Reykjavik

5 Tøyling av markedskreftene Faste vekslingskurser Kapitalkontroll Etablerings-/ kredittkontroll Konsesjonslover Arbeidsmiljølov m.v. Stor offentlig sektor Privat kapital 28. september 2011 NLS förbundsseminar, Reykjavik

6 Et spesielt maktforhold Velferdsstaten er ikke bare en sum av institusjoner og offentlige budsjetter, den er først og fremst resultat av spesielle maktforhold i samfunnet. Velferdsstaten var aldri planlagt, den utviklet seg som et kompromiss i en helt spesiell historisk situasjon. 28. september 2011 NLS förbundsseminar, Reykjavik

7 Det nyliberale vendepunkt 1970-tallet: Krise i verdensøkonomien Sammenbruddet av Bretton Woods Markedskreftene på offensiven Oppgivelse av fastkurs-politikken Frie kapitalbevegelser og fri handel Ideologienes død og historias slutt Tenketankene vant tankekrigen 28. september 2011 NLS förbundsseminar, Reykjavik

8 Den markedsliberale offensiv Privat kapital Redusert offentlig sektor Angrep på Arbeidsmiljølov 28. september 2011 NLS förbundsseminar, Reykjavik

9 Virkninger av offensiven Økt konkurransepress – på arbeidsplassen, i skolen, i samfunnet Økende sosiale/økonomiske forskjeller Økende utstøting fra arbeidsmarkedet Velferden underlegges markedets logikk Velferdsstaten i forvandling – kollektiv risiko blir gradvis individualisert 28. september 2011 NLS förbundsseminar, Reykjavik

10 Omfordelingskamp Kamp om makt og ressurser Fordeling offentlig / privat Fordeling arbeid / kapital Fordeling fattige / rike Fattigdom og større forskjeller Velferdsstaten under press 28. september 2011 NLS förbundsseminar, Reykjavik

11 Anbud og privatisering Et ledd i markedskreftenes offensiv «Offentlig sektor har blitt for stor» Økt konkurranse på arbeidsmarkedet Press på lønns- og arbeidsvilkår Profittmuligheter for private investorer Makt fra demokratiske organer til markedet «Valgfrihet», «økt effektivitet», «billigere» NLS förbundsseminar, Reykjavik 28. september 2011

12 Privatiseringens tre faser Statlig industri - inkludert bank og forsikring Samfunnets grunnleggende infrastruktur - resulterte i enorm nedbemanning Helse, omsorg og utdanning -velferdsstatens siste skanser -finanskapitalens jakt på nye investeringer NOFS' privatiseringskonferanse 13. september 2011

13 «Offentlig sektor er blitt for stor» Den har blitt for stor i alle land, uansett størrelsen på den offentlige sektor Den har faktisk blitt mest for stor der den i utgangspunktet var minst (f.eks. USA) Myten om at den offentlige sektor har blitt for stor brukes ideologisk for å svekke den Styrkeforholdet og det politisk-ideologiske hegemoni avgjør hvor mye vi løser i fellesskap NLS förbundsseminar, Reykjavik 28. september 2011

14 Offentlig sektor må faktisk vokse Tjenester, særlig de fleste velferdstjenester, er svært arbeidsintensive Produktiviteten i vareproduksjonen øker langt raskere enn den gjør i tjenesteproduksjonen Tjenester blir derfor gradvis relativt dyrere I et sivilisert samfunn vil m.a.o. kostnadene til offentlig velferd utgjøre en økende andel av BNP NLS förbundsseminar, Reykjavik 28. september 2011

15 Privatiseringsbølgen Mrd $ Kilde: OECD NLS förbundsseminar, Reykjavik 28. september 2011 Mrd $ Kilde: OECD

16 Hva sier forskningen? «Privata alternativ och konkurrensutsättning inom välfärdssektorn har inte blivit den mirakelmedicin som många hoppades på. För första gången har nu en grupp av Sveriges ledande välfärdsforskare studerat följderna av de senaste 20 årens privatiseringspolitik. (...) Vi kan inte hitta några vetenskapliga belägg för att de högt ställda förhoppningarna har infriats, skriver SNS forskningschef Laura Hartman.» ( Dagens Nyheter, 7.9.2011) NLS förbundsseminar, Reykjavik 28. september 2011

17 Alt dette skjedde før krisa. Nå er vi inne i en helt ny situasjon, der markedsliberalismen er diskreditert, samtidig som finanskrisa har gått over i ei økonomisk krise – og kanskje en langvarig depresjon… Hvordan kunne det skje? Fra nyliberalisme til krise 28. september 2011 NLS förbundsseminar, Reykjavik

18 Finanskapitalisme Ny fase i kapitalismens historie Fra industri- til finanskapitalisme Kuttet båndene til realkapitalen Fra realkapitalens tjener til dens herre Finansbobler et nødvendig resultat Ikke ’grådighet’, men systemsvikt 28. september 2011 NLS förbundsseminar, Reykjavik

19 Finans- / realkapital Trillioner $ 28. september 2011 NLS förbundsseminar, Reykjavik

20 Derivater, finansielle instrumenter: «Financial weapons of mass destruction.» (Warren Buffett, 2002) Finansielle instrumenter 28. september 2011 NLS förbundsseminar, Reykjavik

21 Finanskapitalens kilder Overskudd av finanskapital Omfordeling av inntekt, skattelette Oppbygging av pensjonsfond Avregulering av kredittpolitikken Avvikling av kapitalkontrollen KRISE! 28. september 2011 NLS förbundsseminar, Reykjavik

22 Dramatiske innstramminger Omfattende lån for å redde bankene Krav om umiddelbar nedbetaling Maastricht-kriteriene hindrer stimulering av økonomien ved underskuddsbudsjettering I EU er keynesianismen faktisk forbudt Omfattende angrep på lønn og velferd 28. september 2011 NLS förbundsseminar, Reykjavik

23 Lønnskutt i det offentlige Frankrike: Lønnsnivået fryses til 2014 Spania: Lønnene i det offentlige kuttet 5% Hellas: Kutt tilsvarende 14% av lønna Irland: Netto lønnskutt på 20% UK: To års lønnsstopp – unntatt de laveste Italia: Lønnsstopp på ubestemt tid 28. september 2011 NLS förbundsseminar, Reykjavik

24 Færre jobber i det offentlige Frankrike: Kun hver annen avgang erstattes Spania: Kun hver tiende avgang erstattes Hellas: Avgang skal ikke erstattes Italia: Ansettelsesstopp, en av fem erstattes Tyskland: 10.000 arbeidsplasser fjernes UK: Varslet kutt på 25% = 500.000 jobber 28. september 2011 NLS förbundsseminar, Reykjavik

25 Postboks 7003 St. Olavsplass, 0130 Oslo Tlf.: +47 91611312 Hjemmeside: www.velferdsstaten.no Abonner på elektronisk nyhetsbrev: aksjon@velferdsstaten.no For velferdsstaten 28. september 2011 NLS förbundsseminar, Reykjavik


Laste ned ppt "Asbjørn Wahl Daglig leder Velferdsstaten – en maktpolitisk analyse 28. september 2011 NLS förbundsseminar, Reykjavik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google