Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Individuell tilbakemelding i store klasser med trådløst studentresponssystem Førsteamanuensis Dan Yngve Jacobsen Dan Yngve Jacobsen Psykologisk institutt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Individuell tilbakemelding i store klasser med trådløst studentresponssystem Førsteamanuensis Dan Yngve Jacobsen Dan Yngve Jacobsen Psykologisk institutt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Individuell tilbakemelding i store klasser med trådløst studentresponssystem Førsteamanuensis Dan Yngve Jacobsen Dan Yngve Jacobsen Psykologisk institutt Lynkursdager på NTNU 24. og 25.september 2008

2 © Dan Y. Jacobsen: Psykologisk Institutt, NTNU 2 Teknologibasert eller læringsfokusert? Richard Mayer (Ed): The Cambrigde Handbook of Multimedia Learning. Cambridge University Press, 2005. Richard Mayer (Ed): The Cambrigde Handbook of Multimedia Learning. Cambridge University Press, 2005. Teknologifokusert strategi:Teknologifokusert strategi: Hvordan kan en gitt teknologi tas i bruk for å forbedre undervisninga i utdanningssystemet? Læringsfokusert strategi:Læringsfokusert strategi: Finnes det gode hjelpemidler som er egnet til å øke utbytte og læringseffekt av den undervisninga som gis?

3 © Dan Y. Jacobsen: Psykologisk Institutt, NTNU 3 Hva er utfordringen? Fra elite til masseuniversitet Fra elite til masseuniversitet Større studentkullStørre studentkull Nye studenter – Nye studieforutsetninger?Nye studenter – Nye studieforutsetninger? Politiske føringer: Politiske føringer: Kvalitetsreformen stiller større krav til oppfølging og tilbakemeldingKvalitetsreformen stiller større krav til oppfølging og tilbakemelding Multimediegenerasjonen Multimediegenerasjonen Dagens studenter er vant med teknologi og jobber gjerne via flere kanaler samtidigDagens studenter er vant med teknologi og jobber gjerne via flere kanaler samtidig Forelesning fremdeles viktigste undervisningsform Forelesning fremdeles viktigste undervisningsform Pedagogikken ved NTNU er ”vissen og konservativ” skriver Adresseavisen denne uka (23.09.08).Pedagogikken ved NTNU er ”vissen og konservativ” skriver Adresseavisen denne uka (23.09.08).

4 © Dan Y. Jacobsen: Psykologisk Institutt, NTNU 4 Tilbakemelding til læreren Som lærer i mange sammenhenger gjennom de siste 30 årene har jeg vært vant til å ha en følelse av hva elevene får med seg. I store auditorier er det vanligvis minimalt med tilbakemelding, også til læreren Som lærer i mange sammenhenger gjennom de siste 30 årene har jeg vært vant til å ha en følelse av hva elevene får med seg. I store auditorier er det vanligvis minimalt med tilbakemelding, også til læreren En gjesteforeleser begrunnet sitt ønske om på prøve ut systemet på denne måten: En gjesteforeleser begrunnet sitt ønske om på prøve ut systemet på denne måten: …også fordi det lager et lite avbrekk for min egen del, og fordi jeg vil få en form for feedback på om jeg klarer å forklare dette på en måte som de får med seg og forstår

5 © Dan Y. Jacobsen: Psykologisk Institutt, NTNU 5 Studentresponssystem (SRS) – en definisjon SRS kan kort forklares som en type trådløs teknologi rettet mot å fremme bedre kom- munikasjon, respons, og interaktivitet i store klasserom (Beatty 2004)

6 © Dan Y. Jacobsen: Psykologisk Institutt, NTNU 6 Hvilken av disse institusjonene er den eldste forløperen for NTNU? a) Trondheim Katedralskole b) Det Kgl. Norske Vitenskapers Selskab c) Trondhjems Tekniske Læreanstalt d) Norges Tekniske Høgskole e) Norges Lærerhøgskole

7 © Dan Y. Jacobsen: Psykologisk Institutt, NTNU 7 Studentrespons og kontroll: Opprinnelig utviklet i USA for K-12 Opprinnelig utviklet i USA for K-12 Forenkler en del kontrolloppgaver: Forenkler en del kontrolloppgaver: Registrerer frammøteRegistrerer frammøte Sjekker lekserSjekker lekser Kontrollerer delmålKontrollerer delmål Scorer testerScorer tester Tar eksamenerTar eksamener Fører karakterbøkerFører karakterbøker

8 © Dan Y. Jacobsen: Psykologisk Institutt, NTNU 8 Studentrespons og kontroll II: Amerikansk ”College-kultur” gir større rom for at bruk av SRS som et redskap for kontroll av individuell læring tas for gitt Amerikansk ”College-kultur” gir større rom for at bruk av SRS som et redskap for kontroll av individuell læring tas for gitt Studenter jeg intervjuet i USA ser imidlertid ikke ut til å sette pris på denne formen for kontroll (Jacobsen 2006) Studenter jeg intervjuet i USA ser imidlertid ikke ut til å sette pris på denne formen for kontroll (Jacobsen 2006) Studentene er imidlertid begeistret for SRS teknologien fordi de føler større delaktighet i undervisninga og i klassen (ibid) Studentene er imidlertid begeistret for SRS teknologien fordi de føler større delaktighet i undervisninga og i klassen (ibid)

9 © Dan Y. Jacobsen: Psykologisk Institutt, NTNU 9 Fra kontroll til samarbeid: Likemannslæring har lenge vært et veldokumentert supplement til annen undervisning (f. eks. Collier 1980) Likemannslæring har lenge vært et veldokumentert supplement til annen undervisning (f. eks. Collier 1980) Studentrespons er et nyttig redskap for å skape likemannslæring innenfor rammen av store klasser (Mazur 1997; Duncan 2005) Studentrespons er et nyttig redskap for å skape likemannslæring innenfor rammen av store klasser (Mazur 1997; Duncan 2005) Effekt på deltakelse, samarbeid og læring synes også å være like stor der læreren benytter anonyme quiz (Rice & Bunz 2006) Effekt på deltakelse, samarbeid og læring synes også å være like stor der læreren benytter anonyme quiz (Rice & Bunz 2006)

10 © Dan Y. Jacobsen: Psykologisk Institutt, NTNU 10 Målsetting med prosjektet: Vi ønsket å tone ned kontrollfunksjonene og heller prøve ut studentrespons som et redskap for å gi formativ tilbakemelding, legge til rette for likemannslæring og skape bedre betingelser for læring i store klasser Vi ønsket å tone ned kontrollfunksjonene og heller prøve ut studentrespons som et redskap for å gi formativ tilbakemelding, legge til rette for likemannslæring og skape bedre betingelser for læring i store klasser Dette har vært en forskningsbasert tilnærming hvor utprøvingen har vært fulgt opp av intervjuundersøkelser med studentene Dette har vært en forskningsbasert tilnærming hvor utprøvingen har vært fulgt opp av intervjuundersøkelser med studentene Målet har vært å undersøke nytten av SRS og å utvikle en metodikk for bruk av teknologien i store klasser basert på tilbakemeldinger fra norske studenter Målet har vært å undersøke nytten av SRS og å utvikle en metodikk for bruk av teknologien i store klasser basert på tilbakemeldinger fra norske studenter

11 © Dan Y. Jacobsen: Psykologisk Institutt, NTNU 11 Hvordan har vi gjort det? Quiz i PowerPoint Utgangspunktet er en relativt tradisjonell forelesning med PowerPoint i stort auditorium Utgangspunktet er en relativt tradisjonell forelesning med PowerPoint i stort auditorium Avbrudd hvert 15-20 minutt med en quiz som er knyttet til siste tema, vanligvis blir det gitt to eller tre oppgaver per forelesning Avbrudd hvert 15-20 minutt med en quiz som er knyttet til siste tema, vanligvis blir det gitt to eller tre oppgaver per forelesning Hvert quiz gis som en flervalgsoppgave med fem alternativer hvor de fleste alternativene har en viss gehalt av riktighet Hvert quiz gis som en flervalgsoppgave med fem alternativer hvor de fleste alternativene har en viss gehalt av riktighet

12 © Dan Y. Jacobsen: Psykologisk Institutt, NTNU 12 Vi lager helst ikke spørsmål slik at studentene kan lete etter svaret i det som er sagt, men de må selv bruke denne kunnskapen og utlede riktig alternativ Vi lager helst ikke spørsmål slik at studentene kan lete etter svaret i det som er sagt, men de må selv bruke denne kunnskapen og utlede riktig alternativ Studentene deles inn i grupper à 3 eller 4 deltakere som diskuterer svaralternativene i 2-3 minutter Studentene deles inn i grupper à 3 eller 4 deltakere som diskuterer svaralternativene i 2-3 minutter Studentene stemmer så individuelt over de ulike alternativene ved hjelp av ”klikkerne” og svarene fanges opp av lærerens computer Studentene stemmer så individuelt over de ulike alternativene ved hjelp av ”klikkerne” og svarene fanges opp av lærerens computer Hvordan har vi gjort det? Spørsmål og svar

13 © Dan Y. Jacobsen: Psykologisk Institutt, NTNU 13 En anonym svaroversikt blir s å vist p å lerretet slik at alle kan se hvordan svarene fordeler seg En anonym svaroversikt blir s å vist p å lerretet slik at alle kan se hvordan svarene fordeler seg Etter avstemningen gjennomgår vi alle svaralternativene som kommenteres av lærer Etter avstemningen gjennomgår vi alle svaralternativene som kommenteres av lærer Foretrukne svar pekes så ut og merkes med en hake Foretrukne svar pekes så ut og merkes med en hake Planen var å innføre deltakelse i quiz som obligatorisk øving i faget, men vi mangler et system for registrering og asynkron deltakelse Planen var å innføre deltakelse i quiz som obligatorisk øving i faget, men vi mangler et system for registrering og asynkron deltakelse Hvordan har vi gjort det? Tilbakemeldingen

14 © Dan Y. Jacobsen: Psykologisk Institutt, NTNU 14 Intervjuundersøkelsen Studentene på bachelloremnet i kvalitative metoder ble høsten 2007 intervjuet om sin opplevelse ved bruken av studentresponssystem Studentene på bachelloremnet i kvalitative metoder ble høsten 2007 intervjuet om sin opplevelse ved bruken av studentresponssystem Til sammen 14 studenter i fire ulike fokusgrupper tilkjennega sine erfaringer Til sammen 14 studenter i fire ulike fokusgrupper tilkjennega sine erfaringer Disse dataene er innsamlet og analysert av Gabrielle Hansen og vil i løpet av høsten foreligge som en masteroppgave i psykologi Disse dataene er innsamlet og analysert av Gabrielle Hansen og vil i løpet av høsten foreligge som en masteroppgave i psykologi Vi samler også fortløpende nye data som ser ut til å bekrefte det hun har funnet Vi samler også fortløpende nye data som ser ut til å bekrefte det hun har funnet

15 © Dan Y. Jacobsen: Psykologisk Institutt, NTNU 15 Endelig en tilbakemelding (Hansen 2008) ”Som regel er den eneste tilbakemeldingen jeg får, karakteren jeg får til eksamen (de andre nikker), og da er det sånn.. læring eller ikke læring? Det er jo rett og slett et sjansespill å være student.” ”Som regel er den eneste tilbakemeldingen jeg får, karakteren jeg får til eksamen (de andre nikker), og da er det sånn.. læring eller ikke læring? Det er jo rett og slett et sjansespill å være student.” ”Jeg fikk mer lyst å gå på forelesning da, for selv om jeg visste at det var et lite interessant tema, så visste jeg at jeg kom til å lære noe, fordi jeg ville få en tilbakemelding.” ”Jeg fikk mer lyst å gå på forelesning da, for selv om jeg visste at det var et lite interessant tema, så visste jeg at jeg kom til å lære noe, fordi jeg ville få en tilbakemelding.”

16 © Dan Y. Jacobsen: Psykologisk Institutt, NTNU 16 Lov å delta (Hansen 2008) ”Inntrykket mitt er at det er pratmakerne som prater, de andre sitter bare der. For meg så er det et stort problem å prate i store forsamlinger, jeg tør rett og slett ikke. ”Inntrykket mitt er at det er pratmakerne som prater, de andre sitter bare der. For meg så er det et stort problem å prate i store forsamlinger, jeg tør rett og slett ikke. Men med de quizene fikk jeg liksom være med, uten å måtte vise meg frem for alle, det ble liksom lettere å engasjere seg. Vi måtte jo svare, ble jo tvunget til å delta, og det synes jeg var veldig bra. Men med de quizene fikk jeg liksom være med, uten å måtte vise meg frem for alle, det ble liksom lettere å engasjere seg. Vi måtte jo svare, ble jo tvunget til å delta, og det synes jeg var veldig bra. Det er, det er veldig motiverende å få lov engasjere seg.”

17 © Dan Y. Jacobsen: Psykologisk Institutt, NTNU 17 Tenke selv (Hansen 2008) ” Jeg synes det var kjempebra, fordi du ble tvunget til å tenke litt gjennom det som ble sagt på forelesningen. Ja, jeg synes det var et fint avbrekk med å få tenke litt selv (ler) på forelensing.” ” Jeg synes det var kjempebra, fordi du ble tvunget til å tenke litt gjennom det som ble sagt på forelesningen. Ja, jeg synes det var et fint avbrekk med å få tenke litt selv (ler) på forelensing.”

18 © Dan Y. Jacobsen: Psykologisk Institutt, NTNU 18 Aktiv læring (Hansen 2008) ”Du ble rett og slett tvunget til å bli mer engasjert (ler), og det var veldig positivt. Jeg lærer mye bedre når jeg er engasjert (de andre samtykker), da er jeg mer på hugget, mer konsentrert, og søker mer aktivt kunnskap. Vi måtte jo både lese, diskutere, og bruke mer av oss selv på en måte. Vi ble kort og godt tvunget til å lære på en mer aktiv måte”. ”Du ble rett og slett tvunget til å bli mer engasjert (ler), og det var veldig positivt. Jeg lærer mye bedre når jeg er engasjert (de andre samtykker), da er jeg mer på hugget, mer konsentrert, og søker mer aktivt kunnskap. Vi måtte jo både lese, diskutere, og bruke mer av oss selv på en måte. Vi ble kort og godt tvunget til å lære på en mer aktiv måte”.

19 © Dan Y. Jacobsen: Psykologisk Institutt, NTNU 19 Diskusjon med sidemannen (Hansen 2008) ”Det var ofte jeg var usikker, men så falt ting på plass etter diskusjonen, det hjelper med andre synspunkter. Det var det som gjorde det så morsomt, det ble på en måte en ekte fagdiskusjon.. er faktisk ikke så ofte jeg opplever det på en forelesning, så det var veldig morsomt.” ”Det var ofte jeg var usikker, men så falt ting på plass etter diskusjonen, det hjelper med andre synspunkter. Det var det som gjorde det så morsomt, det ble på en måte en ekte fagdiskusjon.. er faktisk ikke så ofte jeg opplever det på en forelesning, så det var veldig morsomt.” ”Diskusjonen resulterte i noe, en stemming. Foreleser gikk ikke bare videre, vi stemte og fikk feedback, det gjorde hele forskjellen.” ”Diskusjonen resulterte i noe, en stemming. Foreleser gikk ikke bare videre, vi stemte og fikk feedback, det gjorde hele forskjellen.”

20 © Dan Y. Jacobsen: Psykologisk Institutt, NTNU 20 Ut fra disse alternativene, hva vil du si er studentenes fremste opplevelse i forhold til bruk av SRS i undervisningen? a) Kjempegøy b) Utfordrende c) Engasjerende d) Sosialt e) Lærerikt

21 © Dan Y. Jacobsen: Psykologisk Institutt, NTNU 21 Siste kommentar… (Hansen 2008) Burde SRS bli en fast praksis på NTNU? Burde SRS bli en fast praksis på NTNU? ”Å ja, Særlig på første året! Herregud det må jo bli en liten...ja heaven! ”Å ja, Særlig på første året! Herregud det må jo bli en liten...ja heaven! ”Ja absolutt!!” ”Ja absolutt!!” ”Ja det er på høy tid at det gamle universitetssystemet endres! De kjører på det gamle subjekt - objekt forholdet, studentene skal liksom bare sitte der og følge med. Dette er en god start i riktig retning med å la studentene få delta litt mer i egen undervisning” ”Ja det er på høy tid at det gamle universitetssystemet endres! De kjører på det gamle subjekt - objekt forholdet, studentene skal liksom bare sitte der og følge med. Dette er en god start i riktig retning med å la studentene få delta litt mer i egen undervisning”

22 © Dan Y. Jacobsen: Psykologisk Institutt, NTNU 22 Ønsker du å prøve selv? Link for nedlastning av programvare: http://www.ppvote.com/downloads/ Link for nedlastning av programvare: http://www.ppvote.com/downloads/ http://www.ppvote.com/downloads/ og velg punkt 3 AV-tjenestens hjemmeside er http://www.ntnu.no/av-tjenesten. Frank Børø er leder for tjenesten AV-tjenestens hjemmeside er http://www.ntnu.no/av-tjenesten. Frank Børø er leder for tjenesten http://www.ntnu.no/av-tjenesten For spørsmål om support: For spørsmål om support: Alex Strømme ved UNIPED eller undertegnede


Laste ned ppt "Individuell tilbakemelding i store klasser med trådløst studentresponssystem Førsteamanuensis Dan Yngve Jacobsen Dan Yngve Jacobsen Psykologisk institutt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google