Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tariffkonferanse YS-Spekter 16.1.20081 Om lønnsoppgjøret 2008 Viseadm. direktør Anne-Kari Bratten Forhandlingssjef Stein Gjerding Tariffkonferanse i YS-Spekter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tariffkonferanse YS-Spekter 16.1.20081 Om lønnsoppgjøret 2008 Viseadm. direktør Anne-Kari Bratten Forhandlingssjef Stein Gjerding Tariffkonferanse i YS-Spekter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tariffkonferanse YS-Spekter 16.1.20081 Om lønnsoppgjøret 2008 Viseadm. direktør Anne-Kari Bratten Forhandlingssjef Stein Gjerding Tariffkonferanse i YS-Spekter 16. januar 2008

2 Tariffkonferanse YS-Spekter 16.1.20082 Hovedorganisasjoner Spekter

3 Tariffkonferanse YS-Spekter 16.1.20083 Hovedorganisasjoner ekskl. Helse

4 Tariffkonferanse YS-Spekter 16.1.20084 Hovedorganisasjoner Helse

5 Tariffkonferanse YS-Spekter 16.1.20085 Lønnsfest i anmarsj Neste års lønnsoppgjør ligger an til å bli det beste på 20 år. Medieoppslag i desember:

6 Tariffkonferanse YS-Spekter 16.1.20086 Skrekktall fra USA Ledigheten øker og det skapes færre jobber enn ventet. Børsene raser. Verdiene på Oslo Børs er redusert med 400 milliarder kroner siden nyttår! Første dagene i 2008:

7 Tariffkonferanse YS-Spekter 16.1.20087 Hovedgrunnen til finansuroen i USA Kraftig fall i boligprisene som kjøler ned økonomien fordi mye forbruksvekst var finansiert gjennom lån Overslag til Norge? USA fortsatt det ledende land i verdensøkonomien (Kina har nå et samlet BNP som er ca 1/5 av USA). Uro i USA vil spre seg til resten av verdensøkonomien Norge sårbar pga råvarebasert eksport Vil presidentvalget i USA utsette et omslag?

8 Tariffkonferanse YS-Spekter 16.1.20088 Prognosemiljøene usikre på lønnsveksten Statsbudsjettet anslår lønnsveksten i 2008 til 5,0 % SSB anslår lønnsveksten til 6,2 % Krevende for bevilgningsfinansierte virksomheter å ha lønnsvekst ut over dette.

9 Tariffkonferanse YS-Spekter 16.1.20089

10 10 Prisvekst (KPI) månedstall fra januar 2005

11 Tariffkonferanse YS-Spekter 16.1.200811

12 Tariffkonferanse YS-Spekter 16.1.200812 Prognosemiljøene usikre på prisstigningen i 2008 I statsbudsjettet anslås prisstigningen til 2,5 % Prognosemiljøene: Statistisk Sentralbyrå (SSB)2,9 % Norges Bank3 ¼ % DnB-NOR3,4 % SEB-Enskilda Banken3 % Største usikkerhetsfaktor er energiprisene og importprisene (valutakursutviklingen og økende inflasjon/lønnsvekst i Kina) Betydelige høyere prisvekst enn i år (0,8 prosent)

13 Tariffkonferanse YS-Spekter 16.1.200813 Sysselsettingen har aldri vært høyere

14 Tariffkonferanse YS-Spekter 16.1.200814 Svært lav ledighet

15 Tariffkonferanse YS-Spekter 16.1.200815 Økende arbeidsinnvandring virker dempende i noen områder

16 Tariffkonferanse YS-Spekter 16.1.200816 Rentenivået ventes å flate ut i 2008

17 Tariffkonferanse YS-Spekter 16.1.200817

18 Tariffkonferanse YS-Spekter 16.1.200818 Den store utfordringen: Lønnskostnader for industriarbeidere i forhold til våre handelspartnere – handelsparterne = 100

19 Tariffkonferanse YS-Spekter 16.1.200819 Den store utfordringen: Timelønnskostnad i industrien i forhold til handelspartnerne 2006 (Kilde: TBU tabell 4.5) Norge122 Belgia119 Sverige113 Danmark109 Tyskland109 Frankrike107 Nederland101 Finland100 (snitt handelspartnerne) UK 90 Irland 87 Italia 82 Spania 65 Portugal 30 Tsjekkia 23 Polen 18

20 Tariffkonferanse YS-Spekter 16.1.200820

21 Tariffkonferanse YS-Spekter 16.1.200821 Rammebetingelser Prognosemiljøene spår fortsatt høykonjunktur Men: Noe usikkerhet da situasjonen i USA kan gi et omslag i økonomien Største utfordring for Spekters virksomheter:  Høy lønnsvekst  Kan få et pris- og rentenivå høyere enn det vi har i dag  Knapphet på enkelte typer arbeidskraft

22 Tariffkonferanse YS-Spekter 16.1.200822 Overenskomst del B med YS-Spekter Område 1 1 Område 2 1 Område 3 3 Område 5 2 Område 6 1 Område 7 4 Område 8 3 Område 9 42 Område 10101 Sum158 + noen nye (Lovisenberg, Vitus, Stiklestad m.m.)

23 Tariffkonferanse YS-Spekter 16.1.200823 Helse dominert av ett stort forbund i hver hovedorganisasjon

24 Tariffkonferanse YS-Spekter 16.1.200824 Utvikling i overenskomstområde Helseforetak fra 2002 2002:A2 del med alle forbundene i Unio, LO og YS samt DNLF i Akademikerne 2004:Nye Unio-forbund uten A2 del 2006:Radiografforbundet, Maskinistforbundet og Farmasiforbundet i YS avvikler A2 delen, nye Unio forbund uten A2 del

25 Tariffkonferanse YS-Spekter 16.1.200825 Unntak er hovedmodellen i Helse

26 Tariffkonferanse YS-Spekter 16.1.200826 Unntak er hovedmodellen også i YS

27 Tariffkonferanse YS-Spekter 16.1.200827 Forhandlingsprosess 2006 i område Helse Innledende A forhandlinger (NAVO – Hovedorg.) Felles sosiale bestemmelser (NAVO Helse - forbund) A2 del (NAVO Helse - forbund) B del (Helseforetak - forbund) Avsluttende sentrale forhandlinger (NAVO – Hovedorg.)

28 Tariffkonferanse YS-Spekter 16.1.200828 Overenskomstforhandlinger Helse Hovedmodell YS-Spekter Del A Sos. best. ”A2”Del B Resultat: Spekter Avsluttende sentrale forhandlinger som avgjør overenskomstens innhold Spekter YS Spekter Spekter Helse Forbund Overenskomst mellom Spekter og YS Spekter Helse- foretak

29 Tariffkonferanse YS-Spekter 16.1.200829 Overenskomstforhandlinger Helse Alternativ modell YS-Spekter Del A Sos. best. Del B Resultat: Spekter Avsluttende sentrale forhandlinger som avgjør overenskomstens innhold Spekter YS Spekter Spekter Helse Forbund Overenskomst mellom Spekter og YS Spekter Helse- foretak

30 Tariffkonferanse YS-Spekter 16.1.200830 Større overheng enn tidligere: Høyt overheng inn i 2008 – LO/YS over 2 prosent

31 Tariffkonferanse YS-Spekter 16.1.200831 Utfordringer område 10 Helse  Områdeinndelingen  Treffer statsbudsjettet?  Etterslepsutfordringer?  Samtidige forhandlinger med alle hovedorganisasjonene  Legenes overenskomstdel og arbeidstid største utfordring?  Ny ledelse NSF – endret lønnspolitikk?  Likelønnskommisjonen avgir sin innstilling 1. mars

32 Tariffkonferanse YS-Spekter 16.1.200832 Nasjonalbudsjettet

33 Tariffkonferanse YS-Spekter 16.1.200833 Om lønnsoppgjøret 2008 Viseadm. direktør Anne-Kari Bratten Forhandlingssjef Stein Gjerding Tariffkonferanse i YS-Spekter 16. januar 2008


Laste ned ppt "Tariffkonferanse YS-Spekter 16.1.20081 Om lønnsoppgjøret 2008 Viseadm. direktør Anne-Kari Bratten Forhandlingssjef Stein Gjerding Tariffkonferanse i YS-Spekter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google