Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klinikk: Samspill mellom klinikk, forskning, farmasi og pasienter Magnhild Rasmussen Barneavdeling for nevrofag og Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klinikk: Samspill mellom klinikk, forskning, farmasi og pasienter Magnhild Rasmussen Barneavdeling for nevrofag og Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klinikk: Samspill mellom klinikk, forskning, farmasi og pasienter Magnhild Rasmussen Barneavdeling for nevrofag og Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander, Oslo universitetssykehus

2 Klinikk Barn og unge med sjeldne diagnoser Mange av tilstandene er progredierende Det viktigste spørsmål når diagnosen er stillet: –Kan sykdommen behandles?? Alltid er det noe som kan gjøres, men årsaksrettet terapi?

3 Årsaksrettet behandling Benmargs-/stamcelletransplantasjon aktuelt i en del tilfelle (f.eks.:Hurler, X-ALD, (presymptomatisk) MLD) Enzymerstatningsterapi et viktig framskritt ved særlig en del lysosomale sykdommer (f.eks.:Pompe, Gaucher, Morquio, Fabry, evt.NCL-variant) Substrat-reduserende behandling (f.eks.: Gaucher, Niemann-Pick C) Modifisere avlesning av DNA (f.eks. Duchenne muskeldystrofi, spinal muskelatrofi)

4 Tilgang til behandlingen? Etablert behandling som kan rekvireres rutinemessig Tilgjengelig, dyr behandling, men svarer effekten til prisnivået? Behandling under utprøving, ikke godkjent –«Clinical trials» oftest med strenge kriterier for inklusjon

5 Pasientene Familiene ofte svært godt oppdatert om hvilke muligheter som finnes –Internett/pasientorganisasjoner/facebookgrupper Ikke sjelden at familiene bringer oss ny informasjon –Vår jobb blir da mer å bidra til sortering og ta nødvendige videre kontakter

6 De nye behandlingene Ofte ikke fullstendig helbredende, men kan bremse/mildne sykdomsutviklingen At fokus settes på sykdommen er i seg selv svært positivt og skaper forventninger. Også beskjeden bedring av betydning, et steg i riktig retning

7 Forskning/farmasi Utvikling av medikamentene: farmasøytisk industri en hovedaktør Ofte mange års grunnforskning. Prøving/feiling. Krever satsning. Kostbart Ofte etterhvert i nært samarbeid med personer vi kjenner som «tunge» fra klinikken Hva er effektiv behandling? Mye arbeid legges i å lage kriterier for hva som skal kreves –F.eks. 6 minutters gangtest har blitt viktig parameter

8 Forskning, forts. Studier av «naturlig forløp» har fått en viktig plass I mange tilfelle viser forløpet av sykdommen stor variasjon pasientene imellom Pasientregistere i økende grad viktig for å kunne rekruttere de aktuelle pasientene –Ofte nødvendig med internasjonale registre

9 Farmasi, forts.: Står om store penger for firmaene Økende formelle krav til konfidensialitet Undertegning av kompliserte «Confidential Disclosure Agreements» det første man møtes med Vår relasjon til «Sponsorene» ikke entydig Ikke ha bindinger Ønsker samarbeid, er avhengige av dem

10 «Sponsor» legger premissene Hvilke land velges ut for deltakelse? –Antall pasienter –Fasiliteter –Kostnader Oppfyller pasienten kriteriene? Tidsskjema for utprøvingene

11 Våre oppgaver i utprøvinger Mest aktuelt i «fase III», dvs preparatet er kommet langt på veien til godkjenning. Ofte godt kjent i pasientorganisasjonene. Lovende rapporter. Vi er både behandlere og utprøvere Ivareta pasienten: «Barnet i sentrum» Bidra til å finne ut om preparatet bør komme på markedet så mange får tilgang

12 Forskning på barn – ekstra varsomhet Sterkt behov for og ønske om ny behandling Foreldre og barn har ikke nødvendigvis alltid helt sammenfallende interesse –Utprøvingen kan være plagsom og oppta mye tid Viktig å huske: Utprøving er en form for eksperiment, ikke etablert behandling

13 Ataluren På markedet med foreløpig godkjenning ved Duchenne muskeldystrofi Ca 13% av gutter med DMD har aktuell type mutasjon Høye kostnader Nylig anbefalt refundert i England av National Institute for Health & Care Excellence (NICE) Også pasient-representanter viktig stemme

14 Nye, svært dyre medikamenter med (foreløpig) godkjenning Behandlende lege søker om ny medisin for sine pasienter, forutsatt –Adekvat nytte –Akseptable bivirkninger Faglig forum for vurdering nytte/bivirkninger Økonomisk prioritering

15

16 Nytt preparat skal prøves ut ved DMD Vamorolone skal evt.erstatte steroider Prøves ut på ca.100 gutter i 10 europeiske land Regi: John Walton Muscuar Dystrophy Research Centre, Newcastle V/ prof. Kate Bushby & principal investigator Michela Guglieri

17 Klinikk: Mange barn og unge med sjeldne diagnoser –Nevrodegenerative/nevrometabolske –Nevromuskulære Ikke sjelden er sykdommene progredierende I de fleste tilfellene ingen etablert behandling å tilby som stopper sykdommen Alltid noe som kan gjøres, men uansett en fortvilet situasjon

18

19 Utprøving fra behandlernes ståsted I utgangspunktet sterkt ønske om å delta. Skaper optimisme, team-arbeid. Nyttig med en forskningspost med medarbeidere som har erfaring med den formelle siden ved medikamentutprøvinger Krever avsatt tid for alle involverte Eventuelt muligheter til selvstendige vurderinger/ gjøre opp materialer


Laste ned ppt "Klinikk: Samspill mellom klinikk, forskning, farmasi og pasienter Magnhild Rasmussen Barneavdeling for nevrofag og Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google