Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SEKSUELLE OVERGREP Utfordringer knyttet til å delta i menighetsfellesskapet Elisabeth Torp kirkeligressurssenter.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SEKSUELLE OVERGREP Utfordringer knyttet til å delta i menighetsfellesskapet Elisabeth Torp kirkeligressurssenter.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 SEKSUELLE OVERGREP Utfordringer knyttet til å delta i menighetsfellesskapet Elisabeth Torp kirkeligressurssenter.no

2 STREV I Trond, opplever selv å ha fått god hjelp av fagfolk, likevel er det strevsomt; En ensom mann som bærer på mye han ikke deler med andre. Samtidig ønsker han å oppfylle farsrollen, videreføre familietradisjoner og oppsøke steder som f eks kirken han, som han har sammensatte følelser i forhold til

3 STREV II Voksne utsatte har nettopp dette doble «løpet»; lever et alminnelig og normalt liv samtidig som det er et liv preget av ulike strevsomme virkninger av det som har skjedd. Det grunnleggende strevet er det relasjonelle, vanskelig å være sammen med andre

4 Tillit - Mistillit Vanskelig å stole på andre; redd for hva andre tenker. Var for sin egen historie, f eks redd andre skal tenke at han er en overgriper STOR INDRE TANKEVIRKSOMHET (slitsomt) Bærer på hemmeligheter; bruker mye energi på å skjule fortiden, det som har skjedd, følgene mm

5 Ambivalens - Triggere De motstridende følelsene inni Trond gjør han usikker, ja og nei, vil og vil ikke på samme tid, f eks ønsker å fortelle men våger det ikke. Vil så gjerne men får det ikke til, grunnet bla er ikke trygg nok til det. Han har triggere som vekker minner og følelser og som slår han ut – gir angst

6 Hva trenger Trond? Det som er skadet i og av relasjon, heles i og av relasjon. En prosess som tar tid og som krever innsikt og tålmodighet Samtidig det er så lite som gjør kan gjøre en stor forskjell

7 Hva trenger Trond? Støtte Bestemme selv og Regulere selv Anerkjennelse Aksept

8 Hva trenger Trond? Hva slags menighetsbilde har en utsatt? -Et fellesskap som våger å gå litt utenfor komfortsonen -Medarbeidere som lar seg bevege av menneskelige erfaringer -Aksept og oppmerksomhet fra andre

9 Hva trenger Trond? Plass – Tid – Rom – Rammer Mulighet til å fortelle, men ikke alt og detaljert nødvendigvis Bli sett på som NORMAL med unormale (i betydningen ikke skulle skje) erfaringer Individuelle løsninger Mennesket Trond i sentrum

10 Hva trenger Trond? De 3 A ene Akseptere og Anerkjenne og Anvende De 3 T ene Trodd og Tålt og Trengt

11 En verdighetshandling

12 Spørsmål til samtale 3 -På hvilke måter tenker du at overgrepserfaringene har vært med å prege Tronds trosliv? -Hvordan formidles tro i det fellesskapet du er en del av? -Er det noe du kan gjøre så fellesskapet blir bedre for noen med vonde livserfaringer?


Laste ned ppt "SEKSUELLE OVERGREP Utfordringer knyttet til å delta i menighetsfellesskapet Elisabeth Torp kirkeligressurssenter.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google