Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Hjelpemidler til eksamen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Hjelpemidler til eksamen."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Hjelpemidler til eksamen

2 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Kapittel 1: Hjelpemidler Oversikt over hjelpemidler m.m. –http://www.jus.uio.no/studier/regelverk/hjelpemi dler-eksamen.htmlhttp://www.jus.uio.no/studier/regelverk/hjelpemi dler-eksamen.html

3 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Kapittel 2: Innarbeidelser 1. Andre innarbeidelser enn de som er nevnt nedenfor er ikke tillatt. 2. Det er ikke tillatt å innarbeide ordbøker. 3. Det er ikke tillatt å fjerne trykt tekst i et hjelpemiddel. Ny tekst kan ikke skrives eller klebes inn i hjelpemidlene.

4 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO 4. Det er tillatt å henvise til: a. Hjelpemidler som er tillatt etter kapittel 1 og 3. b. Nasjonale og internasjonale rettsavgjørelser og trygderettskjennelser. c. Traktater, erklæringer, resolusjoner, rådgivende uttalelser eller lignende fra internasjonale domstoler og organer. d. Avgjørelser fra Likestillings- og diskrimineringsnemda

5 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO 5. Det er tillatt å markere og understreke ord og setninger i flere farger.

6 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO

7 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO 6. Det er tillatt å sette vannrette og loddrette streker i margen.

8 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO 8. Det er tillatt å lage et notesystem tilsvarende lovsamlingens eget notesystem. Det er likevel ikke tillatt å henvise til og fra eget notesystem.

9 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO

10 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO 10. Henvisninger skal angis på følgende måte: a. Henvisninger til lover og forskrifter skal kun inneholde tittel og / eller dato (evt. nummer), kapittel, paragraf og / eller ledd, punktum, nummer eller litra. b. Vanlige forkortelser som grl., strl. og lignende kan brukes. En henvisning kan f.eks. lyde: strl.ikrl. § 25, opph. v.l. 25/2-72 nr. 3. c. Henvisninger kan kun innledes med følgende ord: opphevet (opph.), endret (endr.), se, jevnfør (jf./ jfr.), konferer (cf. / cfr./ kfr.), sammenlign (sml.) eller kontra/contra. Det er ikke nødvendig å innlede en henvisning.

11 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO 11. Henvisninger til norske rettsavgjørelser skal angis på følgende måte: a. Rettsavgjørelser som er gjengitt i Rt., RG, NJA og UfR skal angis med årstall og sidetall, f.eks. «jf. Rt s. 222». b. Upubliserte rettsavgjørelser skal angis ved domstolens navn, dato og løpenummer. c. Det er ikke tillatt å henvise til norske rettsavgjørelser ved kallenavn som f.eks. «Husmordommen».

12 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO


Laste ned ppt "© Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Hjelpemidler til eksamen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google