Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Hjelpemidler til eksamen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Hjelpemidler til eksamen."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Hjelpemidler til eksamen

2 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Kapittel 1: Hjelpemidler Oversikt over hjelpemidler m.m. –http://www.jus.uio.no/studier/regelverk/hjelpemi dler-eksamen.htmlhttp://www.jus.uio.no/studier/regelverk/hjelpemi dler-eksamen.html

3 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Kapittel 2: Innarbeidelser 1. Andre innarbeidelser enn de som er nevnt nedenfor er ikke tillatt. 2. Det er ikke tillatt å innarbeide ordbøker. 3. Det er ikke tillatt å fjerne trykt tekst i et hjelpemiddel. Ny tekst kan ikke skrives eller klebes inn i hjelpemidlene.

4 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net 4. Det er tillatt å henvise til: a. Hjelpemidler som er tillatt etter kapittel 1 og 3. b. Nasjonale og internasjonale rettsavgjørelser og trygderettskjennelser. c. Traktater, erklæringer, resolusjoner, rådgivende uttalelser eller lignende fra internasjonale domstoler og organer. d. Avgjørelser fra Likestillings- og diskrimineringsnemda

5 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net 5. Det er tillatt å markere og understreke ord og setninger i flere farger.

6 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net

7 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net 6. Det er tillatt å sette vannrette og loddrette streker i margen.

8 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net 8. Det er tillatt å lage et notesystem tilsvarende lovsamlingens eget notesystem. Det er likevel ikke tillatt å henvise til og fra eget notesystem.

9 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net

10 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net 10. Henvisninger skal angis på følgende måte: a. Henvisninger til lover og forskrifter skal kun inneholde tittel og / eller dato (evt. nummer), kapittel, paragraf og / eller ledd, punktum, nummer eller litra. b. Vanlige forkortelser som grl., strl. og lignende kan brukes. En henvisning kan f.eks. lyde: strl.ikrl. § 25, opph. v.l. 25/2-72 nr. 3. c. Henvisninger kan kun innledes med følgende ord: opphevet (opph.), endret (endr.), se, jevnfør (jf./ jfr.), konferer (cf. / cfr./ kfr.), sammenlign (sml.) eller kontra/contra. Det er ikke nødvendig å innlede en henvisning.

11 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net 11. Henvisninger til norske rettsavgjørelser skal angis på følgende måte: a. Rettsavgjørelser som er gjengitt i Rt., RG, NJA og UfR skal angis med årstall og sidetall, f.eks. «jf. Rt. 1974 s. 222». b. Upubliserte rettsavgjørelser skal angis ved domstolens navn, dato og løpenummer. c. Det er ikke tillatt å henvise til norske rettsavgjørelser ved kallenavn som f.eks. «Husmordommen».

12 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net


Laste ned ppt "© Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Hjelpemidler til eksamen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google