Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NATIONAL POLICE DIRECTORATE ENHET/AVDELING Agder politidistrikt Skadereduksjon ved å demontere ekstreme miljøer Politioverbetjent Hans Martin Skovly.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NATIONAL POLICE DIRECTORATE ENHET/AVDELING Agder politidistrikt Skadereduksjon ved å demontere ekstreme miljøer Politioverbetjent Hans Martin Skovly."— Utskrift av presentasjonen:

1 NATIONAL POLICE DIRECTORATE ENHET/AVDELING Agder politidistrikt Skadereduksjon ved å demontere ekstreme miljøer Politioverbetjent Hans Martin Skovly

2 NATIONAL POLICE DIRECTORATE ENHET/AVDELING Kristiansand politistasjon Agder politidistrikt Erfaringer fra Kr.sand i kampen mot HX: Kort historisk tilbakeblikk Samarbeidspartnere Suksesskriterier ift. demontering av miljøer Systemnivå Individnivå

3 NATIONAL POLICE DIRECTORATE ENHET/AVDELING Kristiansand politistasjon Agder politidistrikt Lokalt forankret strategi : Utarbeid i samarbeid; Politi / lokalsamfunn Viktig: Felles mål – også etter at miljøene er demontert Nærhet på operativt nivå

4 NATIONAL POLICE DIRECTORATE ENHET/AVDELING Kristiansand politistasjon Agder politidistrikt Lærdom fra -90 tallet: Håndtering av media Konfliktnivået eskalerte pga medias fremstillinger Naivitet fra politiets side Politiet bidro til stigmatisering av grupper Økt identifisering styrket subkulturene og polariseringen Behov for faglig veiledning fra forskernivå Økt kompetanse ga større trygghet ift polisiære valg Viktig med intern opplæring i tegn og symbolbruk

5 NATIONAL POLICE DIRECTORATE ENHET/AVDELING Kristiansand politistasjon Agder politidistrikt Lærdom fra -90 tallet: PST’s oppsøkende arb. ift alle i Vigrid-miljøet ”Bekymringssamtaler” i regi av PST Skolelederes stillingstagen til uniformering Forbud mot uniformering på utsatte ungdomsskoler Dybdeanalyse gjennomført av 3 forskere Resultat: En NIBR+ rapport bygd på omfattende intervjuer og analyser Demontering av HX-miljøene Beholde fokus etter at miljøet er sprengt Vektlegge kunnskap om risiko for ny oppblomstring

6 NATIONAL POLICE DIRECTORATE ENHET/AVDELING Kristiansand politistasjon Agder politidistrikt Forebyggende effekt av skadereduksjon: Ungdom søkte beskyttelse fra andre gjenger. Fiendebilder. Polarisering av gjengene. Fryktnivået skapte eskalerende bevæpning Reduksjon av fryktnivået ved polisiære grep: Nulltoleranse for bæring av kniv og våpen Systematisk visitasjonskontroller av akt. gjenger Aktiv bruk av politiloven Skadepotensialet ble redusert pga ; Reduksjon i bevæpning Reduksjon i antall volds saker og farlige situasjoner Reduksjon i frykt

7 NATIONAL POLICE DIRECTORATE ENHET/AVDELING Kristiansand politistasjon Agder politidistrikt Prosjekt Skinheads - 2010: Situasjonen – gradvis oppblomstring av HX-miljøet Avdekkingen Bruk av sosiale medier Prosjektgjennomføringen Bygge på erfaringene fra tidligere Hjelpe lederfigurer ut av miljøet Integrative tiltak mot vanlige deltakere Risikoen for overgang fra HX til MC-kriminell Street Creew Nye offensive tiltak for å forebygge skade

8 NATIONAL POLICE DIRECTORATE ENHET/AVDELING Kristiansand politistasjon Agder politidistrikt Tiltak for å redusere nye konflikter: Politiets bruk av sosiale medier Oppdatert oversikt. Utnytte mulighetene for tidlig inngripen Utnytte sanksjonsmuligheter Omforent mediastrategi Politi - kommuneledelse Bruken av en nøye formulert budskapsplattform Felles pressekonferanse Individuell oppfølging - Bekymringssamtaler Tett oppfølging og innpakking av den enkelte – over tid Bruken av kommunens sosialarbeidere og NAV Ungdomsteam Samarbeid med boligutleiere mv Omplassere. Skaffe arbeid

9 NATIONAL POLICE DIRECTORATE ENHET/AVDELING Kristiansand politistasjon Agder politidistrikt Akt. SUKSESSFAKTORER ift skadereduksjon: Redusere fryktnivået hos involverte gjengmedlemmer Systematisk oppfølging av voldsofre Aktiv bearbeidelse av frykt, sinne og hevntanker Redusere trusselnivået hos befolkningen Gi balansert info om konfliktnivået Tverretatlige møter på operasjonelt nivå ”Torsdagsmøter” Kjernegrupper

10 NATIONAL POLICE DIRECTORATE ENHET/AVDELING Kristiansand politistasjon Agder politidistrikt Skadereduksjon – TILTAK OG MÅLSETTINGER Tverretatlig og samordnede planer og visjoner, eks. resolusjon i bystyre og VP SLT koordinator med gjennomgående representasjon – helhetlig tenkning Prioritert etterforsking og raske oppklaringer Fryktreduserende tiltak Hjelpe ofrene Bruken av omforent informasjonsplattform, politi og kommune Målsettinger ved informasjon og tiltak: Unngå polarisering Redusere de ekstreme miljøenes tiltrekningskraft Redusere deres status. Skape bredt engagement og bevisste holdninger ”Snu ryggen til" Skille mellom individer og grupper ved sanksjoner


Laste ned ppt "NATIONAL POLICE DIRECTORATE ENHET/AVDELING Agder politidistrikt Skadereduksjon ved å demontere ekstreme miljøer Politioverbetjent Hans Martin Skovly."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google