Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rettskilder til fots – august 2016. Juridisk bibliotek Nordens største jusfaglige bibliotek Hovedbibliotek i Domus Bibliotheca (1. etasje) Læringssenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rettskilder til fots – august 2016. Juridisk bibliotek Nordens største jusfaglige bibliotek Hovedbibliotek i Domus Bibliotheca (1. etasje) Læringssenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rettskilder til fots – august 2016

2 Juridisk bibliotek Nordens største jusfaglige bibliotek Hovedbibliotek i Domus Bibliotheca (1. etasje) Læringssenter i Domus Nova (2. etasje) 4 instituttbibliotek

3 Juridisk bibliotek Vi tilbyr: Lån av trykte bøker. Hovedregel (prinsipalt) 4 ukers lånetid. Bøker finner du i biblioteksbasen Oria. Du kan også fornye bøker i Oria. Studentkortet bruker du som lånekort. Fri tilgang på juridiske databaser og andre nettressurser. Lese- og arbeidsplasser. Printer/scanner

4 Hvor finner du oss? Læringssenteret Domus Nova, 2. etg. Åpningstider: Man. – fre. 8.00 – 19.45 Lør. 10.00 - 18.00 Juridisk bibliotek Domus Bibliotheca, 1. etg. Åpningstider: Man. – tors. 9.00 – 19.00 Fre. 9.00 – 15.00

5 Hvordan få tilgang hjemmefra? Du må være på UiOs nettverk for å bruke mange av våre nettressurser. Du kan bruke dem hjemmefra også, men da må du koble deg på UiOs nettverk eksternt. På nettsidene våre kan du lese hvordan du får tilgang hjemmefra: http://www.ub.uio.no/bruk/ub-tilgang-hjemmefra.html http://www.ub.uio.no/bruk/ub-tilgang-hjemmefra.html

6 Norske rettskilder Lover er nedskrevne lovregler som er vedtatt av Stortinget etter reglene i Grunnloven §§ 76 flg. Forarbeider er dokumenter som er blitt til i forberedelsen av en lov (NOU-er, proposisjoner, innstillinger) og som i ettertid kan brukes for å kaste lys over innholdet i lovteksten. Rettspraksis er domstolenes avgjørelser i tidligere konkrete tvister, som legger føringer på lignende tvister senere. Juridisk litteratur (rettsoppfatninger) er kilder som veileder, forklarer og diskuterer innholdet i rettskilder. F.eks. lærebøker, lovkommentarer, artikler, doktorgradsavhandlinger.

7 Hvor finner du lover? Papir: Lovsamlingen Norsk Lovtidend Internett: Lovdata Gyldendal rettsdata

8 Hvor finner du forarbeider? Papir: Stortingsforhandlingene (samleserie) Forarbeid til lovene (samleserie) Internett: Lovdata Gyldendal rettsdata Stortingsforhandlingene 1814-2005 (stortinget.no) Statsmaktene (nb.no)

9 Hvor finner du rettspraksis? Papir: Norsk retstidende (Rt.) Rettens gang (RG) Internett: Lovdata Gyldendal rettsdata

10 Rettspraksis fra Høyesterett Fra 1836 til 2015 ble avgjørelser fra Høyesterett publisert i tidsskriftet Norsk retstidende Domshenvisning viser til års- og sidetall i Norsk retstidende EKSEMPEL: Rt. 1975 s. 220 De fleste avgjørelser er tilgjengelige i Lovdata og Rettsdata

11 Rettspraksis fra Høyesterett Fra 2016 blir avgjørelser fra Høyesterett publisert i Lovdata Domshenvisning viser til saksnummeret i Høyesterett. EKSEMPEL: HR-2016-389-A De fleste avgjørelsene er også tilgjengelige i databasen Rettsdata

12 Rettspraksis fra lavere instanser Fra 1933 til 2014 ble utvalgte avgjørelser fra tingrettene og lagmannsrettene publisert i tidsskriftet Rettens Gang Domshenvisning viser til års- og sidetall i Rettens Gang. EKSEMPEL: RG 1978 s. 442 De fleste avgjørelsene er også tilgjengelig i databasene Lovdata og Rettsdata

13 Rettspraksis fra lavere instanser Fra 2014 blir utvalgte avgjørelser fra tingrettene og lagmannsrettene merket som "flaggsak" i databasen Lovdata. Domshenvisning viser til saksnummeret i domstolen. EKSEMPEL: LA-2014-155857 De fleste avgjørelsene er også tilgjengelige i databasen Rettsdata

14 Hvor finner du litteratur? Papir: Biblioteket via Oria (pensumbøker, tidsskrifter, lovkommentarer) Internett: Lovdata (artikler) Gyldendal rettsdata (lovkommentarer, artikler) Oria (artikler, bøker) Kommentarutgaver.no

15 Bibliotekets nettsider: www.ub.uio.no Biblioteket har mange ressurser. Bruk fagsiden for jus!

16 Bibliotekets nettsider Fagsidene for jus har lenker til viktige juridiske ressurser – norske og utenlandske.

17 Lovdata Pro Registrer deg som studentbruker

18 Personlig bruker i Lovdata Pro Velg riktig epost, lag personlig passord, godta avtalevilkår.

19 Lovdata Pro – logg inn Husk å logge inn i Lovdata Pro!

20 Lovdata Pro – logg inn Lovdata krever innlogging, så hak av for «Husk meg», så blir det enklere. Dette må gjøres for hver enkelt maskin.

21 Lovdata Pro – finne dommer Skriv inn referanse.

22 Lovdata Pro – finne dommer Velg i dokumenttyper ved å hake av rett(e) boks(er).

23 Lovdata – finne lover Skriv inn navn på lov.

24 Lovdata – finne lover Det mest relevante treffet kommer som regel øverst, og husk at trefflisten kan sorteres!

25 Hvor finner du bøker? Du kan søke i Oria (bibliotekbasen) fra fagressurssiden for jus: ub.uio.no/jus

26 Oria – treffliste Sorter trefflisten om den er lang Et treff kan ha referanse til både trykt utgave i biblioteket og lenke til fulltekst- versjon online Avgrens søket Eksempel: materialtype om du skal ha bøker

27 Oria – logg på Logg på for å se utlånstid, bestille og fornye lån

28 Oria – logg på Skriv inn brukernavn og passord ved UiO

29 Oria – detaljer Gir mer informasjon om: Utgave Forfattere Emner

30 Oria – finn og bestill Hvilket bibliotek har boka? Hvor på hylla står boka? Er boka ledig eller utlånt?

31 Oria – bestille Hvis alle eksemplarene er utlånt, kan du sette deg på reservasjonsliste. Klikk på «bestill lån» OBS: Du må være logget på for å kunne bestille

32 Oria – bestille Fullfør bestillingen ved å klikke «bestill dokument» Velg hentested

33 Oria – fornye lån 1.Logg inn 2.Velg «Min konto»

34 Oria – fornye lån Velg «forny alle» for å fornye alle lån. Velg «forny valgte» for å fornye utvalgte lån.

35 Oria – fornye lån Bekreftelse på fornyelse, med ny forfallsdato

36 Hvor finner du artikler? Artikler finner du i Oria (bibliotekbasen)

37 Oria – treffliste Klikk på Detaljer Et treff kan ha lenke til online fulltekstversjon og/eller referanse til trykt utgave i biblioteket.

38 Oria – les fulltekst Klikk på «View record in Idunn.no» Fanen «Detaljer» inneholder lenke til fulltekst-versjon på eksternt nettsted

39 Fortsettelse: fra Oria til fulltekst Hele artikkelen i fulltekst. Les på skjerm, last ned, skriv ut eller del på sosiale medier.

40 Norske rettskilder Oppsummering av hva du finner hvor Lover finner du i Lovsamlingen og Norsk Lovtidend (papir), Lovdata og Rettsdata (nett) Lovforarbeider finner du i Stortingsforhandlingene og Forarbeid til lovene (papir), Lovdata, Rettsdata, Stortingsforhandlingene 1814-2005 og Statsmaktene (nett) Rettspraksis finner du i Norsk Retstidende og Rettens Gang (papir), Lovdata og Rettsdata (nett) Juridisk litteratur finner du i biblioteket via Oria (papir), Lovdata, Rettsdata og Oria (nett)

41 Vi er her for deg – bruk oss! Juridisk bibliotek Telefon: +47 228 59 885 E-post: ujur@ub.uio.noujur@ub.uio.no Læringssenteret Telefon: +47 228 50 026 Spør oss om (nesten) alt!


Laste ned ppt "Rettskilder til fots – august 2016. Juridisk bibliotek Nordens største jusfaglige bibliotek Hovedbibliotek i Domus Bibliotheca (1. etasje) Læringssenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google