Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teknologi etter før og etter 2016 eller: Teknologi etter før og før etter 2016 eller: Teknologi før og etter 2016 Eksisterende serviceavtaler under den.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teknologi etter før og etter 2016 eller: Teknologi etter før og før etter 2016 eller: Teknologi før og etter 2016 Eksisterende serviceavtaler under den."— Utskrift av presentasjonen:

1 Teknologi etter før og etter 2016 eller: Teknologi etter før og før etter 2016 eller: Teknologi før og etter 2016 Eksisterende serviceavtaler under den nåværende ordningen, og veien videre Rolv Gjestland: Innlegg på c-kino konferansen 1.12.2014

2 Anbud NOC-tjenester 2014 Avtale fra 7. april til utløp avtale. Dvs 6 år fra «active date» Har timepris for arbeid og pris for TMS. Avtale for «NewBuilds» og evt nedleggelse Kan kjøpe utstyr fra andre leverandører, foruts: Utstyr godkjent og tekniker kvalifisert Ordningen opphører når distributører har betalt 40% av kostnadene.

3 MovieTransit Linje for MovieTransit: Kapasitet og pris Overvåking av nedlasting

4 Rosetta.net Oppgradering MovieTransit til Rosetta.net

5 Rosetta.net

6

7 RosettaBridge/Rosetta.net

8 Bilag 5 Tjenestebeskrivelse NOC – m.v. og krav til Tjenestenivå Utstyr som omfattes: Projektor Avspillingsserver TMS for alle med 2 eller flere saler TMS på MovieTransit dekkes ikke av avtalene NB! I det følgende er kinoens krav og forpliktelser i forbindelse med NOC-tjenestene beskrevet. Det må brukes skjønn i vurderingen. Film & Kino kan kontaktes hvis man er usikker.

9 TELEFONSUPPORT Ett telefonnummer (800 35 250) Referansenummer for hver sak Tilgjengelig fra 08:00-24:00, 365 dager i året Svar fra kvalifisert tekniker innen 5 min Kompensasjon dersom svar ikke oppnås: 500 kr + 250 kr/5 min. Maks 2.500 kr

10 RETTING AV FEIL Tre typer feil. 1.Kritisk feil: Feil som medfører avlyste forestillinger 2.Alvorlig feil: Feil som medfører økt bemanning /arbeidstid, redusert kvalitet men ikke avlysning. 3.Mindre alvorlig feil: Feil som ikke har nevneverdige konsekvenser for drift eller kvalitet NB! Alle tidsfrister regnes fra innmelding + 1 time. Regnes ikke mellom 24:00 og 08:00

11 KRITISKE FEIL Kritiske feil som ikke krever fremmøte på kinoen skal utbedres innen 20 timer Dersom feilen krever oppmøte, skal utbedring på kinoen starte innen 20 timer Kompensasjon dersom fristen overskrides er 10.000 kr + 500kr pr påbegynt time opp til 25.000 kr. Deretter 5.000 kr pr dag.

12 ALVORLIGE FEIL Alvorlige feil som ikke krever fremmøte på kinoen skal utbedres innen 48 timer Dersom feilen krever oppmøte, skal utbedring på kinoen starte innen 48 timer Kompensasjon dersom fristen overskrides er 2.500 kr + 100kr pr påbegynt time opp til 10.000 kr. Deretter 1.000 kr pr dag.

13 MINDRE ALVORLIGE FEIL Alvorlige feil skal utbedres innen 10 arbeidsdager, eller etter avtale med kinoen. Kompensasjon dersom fristen overskrides er 2.500 kr + 500kr pr påbegynt dag opp til 20.000 kr.

14 DELELAGER Systemintegrator skal ha vitale deler på lager. Liste over komponenter fra Doremi og Christie Forbruksmateriell alltid tilgjengelig på lager Forbruksmateriell skal sendes samme dag som bestilling, dersom bestilling skjer før kl 12 (hverdag). Dersom kritiske deler ikke kan leveres innen fristen: Prisreduksjon på 10% pr dag.

15

16 Doremi Spare Parts

17 ANNET Systemintegrator er forpliktet til å bistå kinoen med teknisk eller annen informasjon som de har tilgang til. F.eks. skaffe sertifikater som er nødvendig for å lage KDMer til anlegget

18 KINOENS FORPLIKTELSER Projektor og server skal alltid være på eller i StandBy Skal ha dedikert epostadresse for tilbakemeldinger etc Skal ha ett telefonnummer som kinoen kan nås på Skal ha kontaktinfo til nettverksansvarlig for tilgang etc. Systemintegrator skal ha tilgang til lokaler, utstyr, kvalifisert lokalt personale etc. Dersom dette ikke oppfylles, kan SI kreve forlenget frist!

19 OPPGJØR / KONFLIKT Kinoen skal evt fakturere systemintegrator kvartalsvis med 30 dager forfall fra fakturadato. Oppgjør kan evt motregnes (Systemintegratoravtale pkt 11.4.2) Ved tvist om ansvar for feil, kompensasjon osv som partene ikke blir enige om i løpet av 4 uker, kan partene kontakte Film & Kino som mekler. Dersom det ikke fører frem kan partene etter 2 mnd forlange konflikten avgjort ved alminnelige domstoler

20 ETTER 2016/17 ETTER «ORDNINGEN» Garanti på utstyret NOC avtaler / support NY TEKNOLOGI 3D lyd (Dolby Atmos / Auro 3D / MDA) Laserprojeksjon Mer lys i 3D Større dynamikk (HDR) / Utvidet fargerom

21 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


Laste ned ppt "Teknologi etter før og etter 2016 eller: Teknologi etter før og før etter 2016 eller: Teknologi før og etter 2016 Eksisterende serviceavtaler under den."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google