Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Uttrekk fra Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 og Studentenes helse og trivselsundersøkelse 2010 (SHOT)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Uttrekk fra Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 og Studentenes helse og trivselsundersøkelse 2010 (SHOT)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Uttrekk fra Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 og Studentenes helse og trivselsundersøkelse 2010 (SHOT)

2 2 Skalagjennomsnitt Innhold i Studiekvalitetsundersøkelsen  Arbeidsmengde og arbeidsvaner  Undervisning og læring  Praksis  Forskningsbasert utdanning  Administrasjon  Fysisk læringsmiljø  Internett og datatjenester  Biblioteket  Studentdemokratiet  Internasjonalisering På en del spørsmål ble studentene bedt om å avgi sine svar på en skala fra 1 til 5. Denne skalaen er i ettertid omregnet til en poengskala fra 0-100, for på denne måten å komme fram til et relativt og enklere mål. 1: Svært misfornøyd/ Alt for lavt 0 poeng 2: Misfornøyd / For lavt 25 poeng 3: Verken eller 50 poeng 4: Fornøyd / For høyt 75 poeng 5: Svært fornøyd/ Alt for høyt 100 poeng De som svarer «vet ikke» faller naturlig nok utenfor denne analysen.

3

4 4 Arbeidsmengde og arbeidsvaner

5 Antall timer pr uke Fortsatt oppgir 7 av 10 HiST - studenter at de bruker inntil 35 timer pr uke på studiene. Spørretekst: Hvor mange timer pr. uke bruker du på studiet, inklusive undervisning? Base: 2011:910 / 2012: 958 Figur: Antall timer pr uke (prosent)

6 Deltagelse Fortsatt oppgir om lag 8 av 10 HiST - studenter at de deltar på 76-100 % av forelesningene. Spørretekst: Hvor stor andel av forelesningene, seminarer eller lignende deltar du vanligvis på? Base: 2011:910 / 2012: 958 Figur: Deltagelse på forelesning (prosent)

7 Studiemestring

8

9 9 Fysisk læringsmiljø

10 Fysisk læringsmiljø– historisk Studentene er mest tilfreds med rengjøringen og studielokalenes tilgjengelighet. Minst tilfreds er de med antall grupperom og lesesalsplasser. Spørretekst: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Campus? Base: 2011:910 / 2012: 958 Figur: Fysisk læringsmiljø– historisk skalagjennomsnitt (0-100 poeng)

11 Fysisk læringsmiljø– indeks Indeksen over fysisk læringsmiljø viser at studentene ved ASP og TØH fortsatt er mest tilfreds. Figur: Indeks – Fysisk læringsmiljø skalagjennomsnitt (0-100 poeng)

12 Fysisk læringsmiljø – pr avdeling Figur: Fysisk læringsmiljø – pr avdeling skalagjennomsnitt (0-100 poeng)

13 13 Total tilfredshet

14 Total tilfredshet– historisk Studentene ved TØH er fortsatt godt fornøyd med studiekvaliteten, mens studentene ved ASP er forholdsvis misfornøyd. Spørretekst: Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med studiekvaliteten ved [Navn på avdeling]? Base: 2011:910 / 2012: 958 Figur: Total tilfredshet – med nedbrytninger skalagjennomsnitt (0-100 poeng)

15 Tilfredshet med studiebyen

16

17 Regresjon Regresjonsmodell – studiekvalitet 2012 Total tilfredshet med studiekvalitet = 59 poeng De 3 faktorene med målbar innvirkning forklarer 44 % av studentenes totale tilfredshet TotaltStigningstall Faktor 1 (Undervisning)0,60 Skolens beliggenhet/lokalisering0,16 Faktor 2 (Fysisk læringsmiljø)0,14


Laste ned ppt "Uttrekk fra Studiekvalitetsundersøkelsen 2012 og Studentenes helse og trivselsundersøkelse 2010 (SHOT)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google