Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Karriereveildningsarbeid ved Hemnes sentralskole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Karriereveildningsarbeid ved Hemnes sentralskole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Karriereveildningsarbeid ved Hemnes sentralskole

2 Siden skolen startet med entreprenørskap og elevbedrift i 2005, har vi stadig utvidet satsningen. Vi har 16 ulike aktiviteter som gjennomføres i løpet av 1.-10. klasse. Se www.hemnessentralskole.com for karriereplan og reportasjer fra aktiviteter vi har gjennomført. Vi har et karriereveiledningsteam som består av rektor, rådgiver og entreprenørskapsansvarlig.

3 Hvorfor jobber vi med entreprenørskap?  Mange av jobbene dagens elever skal ut i, finnes ikke i dag.  Morgendagens arbeidsmarked trenger mennesker som er fleksible og kreative.  Endringsvillige og endringsdyktige elever (og lærere).  Entreprenørskap fremmer mestring, skaperglede og selvstendighet og gir læring for framtida.  Introduksjon av forskjellige yrkesgrupper viser elevene noen av de mange muligheter de står overfor i framtida.  Entreprenørskap viser frem lokalsamfunnet og de muligheter som finnes der.

4 KlasserAktivitetTimer/ samarbeidspartnere 1.-2. klasse Yrket mitt: Foreldre, familie kommer til klassen og forteller om sitt yrke Boka om meg selv: Tar for seg familien, yrker før og nå osv. Så mye som ønskelig Samarbeid med hjemmet 3. klasse Bedriftsbesøk: Klassen deles i grupper og besøker hver sin bedrift på Hemnesberget. Det skal lages en presentasjon av bedriften. Rana Tre, Rana Plast ( Helgeland sparebank, På håret, Kråkeslottet m fl ) 4. klasse Vårt lokalsamfunn: bli kjent med eget lokalsamfunn og hva som finnes av tilbud. Samarbeid skole- næringsliv 5 arbeidsøkter av 1 time Samarbeid med Hamre Arkitektkontor 5. klasseSmart: problemløsning og kreativ tenking 4 arbeidsøkter gjennomført av en fra lokalt arbeids- eller næringsliv. Lærere er veiledere. 6. klasse Sikk sakk Europa: europeiske land og deres ressurser. Ressursbruk, lokal identitet og internasjonal handel Fra 4 arbeidsøkter til flere uker. Bruke ressurspersoner i lokalsamfunnet. 7. klasseSmart: problemløsning og kreativ tenking Se mulighetene: kartlegging av egen entreprenørskapskompetanse. Lage et forslag til aktivitetshus for ungdom. Lage et profilkort ut fra kartlegging av interesser, ferdigheter og verdier. Har elevene et mål for sin aktivitet/atferd? Hva skal til for å nå sine mål? Fra korte økter til prosjekter som passer inn i metoden. 5 arbeidsøkter. Ekstern foreleser som har fulgt sine drømmer og satset.

5 8. klasse Økonomi og karrierevalg: beslutningsevne, valgkompetanse, personlig økonomi, rettigheter og plikter som bankkunde. Jobbskygging: være med foreldre på arbeidsplassen Karriereveiledning: Yrkes- og utdanningsorientering Elevbedrift: elevene skal etablere, drive og avvikle en bedrift. Grundercamp: "treningsleir" i kreativitet, problemløsning og nyskaping. Karrieremappe: Inneholder attester fra aktiviteter, cv, søknadsmaler med mer. 3 arbeidsøkter a 90 minutter. Samarbeid med Sparebankforeningen som kommer inn i skolen og tar opplegget med elevene. Min framtid, 1 time pr.uke 4 uker,det jobbes med læreplanmål fra alle fag. 1 dag Mappen skal oppdateres hele ungdomstrinnet og følger med eleven til videregående skole. 9. klasse Utdanningsvalg: elevene får opplæring i læreplanmål for vgs. i valgt studieretning. Karriereveiledning: Yrkes- og utdanningsorientering Pryo/jobbskygging: Skygging og deltaking i arbeidet. 8 dager fordelt over 8 uker Min framtid 1 uke 10. klasse Utdanningsvalg: elevene får opplæring i læreplanmål for vgs. i valgt studieretning. Hospitering i vgs. Karriereveiledning: Yrkes- og utdanningsorientering. Presentasjon av studieprogram fra rådgivere og elever fra vgs. Juleball: planlegge og gjennomføre servering og underholdning. 8 dager fordelt over 8 uker Følge en elev fra vgs. gjennom en skoledag. Min framtid+ individuelle karrieresamtaler med rådgiver og yrkesveileder Dannelse,drift og avvikling av elevbedrift

6 Utdanningsvalg Utdanningsvalg er en videreutvikling av et pionerprosjektet Programfag til valg som vi har gjennomført siden 2004. Faget ble obligatorisk høsten 2008 og innebefatter til sammen 150 skoletimer fordelt over 3 år i ungdomsskolen. Ungdomsskolene i Hemnes kommune samarbeider om gjennomføringen av faget utdanningsvalg. Elevene får velge mellom ti ulike studieprogram og gis praktisk undervisning innenfor læreplanene til vgs. Modulene i de lokale læreplanene utarbeides av skolen i samarbeid med vgs. Utdanningsvalg går over en fast ukedag i 8-9 uker. Undervisningen gis av skolens personale med relevant kompetanse samt partnerskapsbedrifter og lokale aktører.

7 Entreprenørskap i klassemiljøarbeid  Elevbedrift en ”IA bedrift”?  Elevbedriftene har hatt en hel dag med temaet teamwork under ledelse av PPT (bruk av elementer fra RESPEKT)  Bruke god tid til å jobbe med klassemiljøet  Bruke elevbedriftsarbeid til å vende om på gruppestrukturene  Elevbedriftene har laget målsettinger som både er personlige og som gjelder bedriften. De kom frem til en ”grunnlov” som skal følges under hele arbeidet med elevbedriften.  Lars- Sivert Larssen fra Psykisk helse i kommunen har vært inne å jobbet med bevisstgjøring av egen oppførsel og hvilken innvirkning man har på gruppa.

8 Entreprenørskap som metode i ”spesialundervisningen” Hva gjør man med 4 passive elever som ikke har gjort noe skolearbeid over flere år? Da er kanskje kreativitet løsningen. 4 gutter og en engasjert lærer Nasjonalt flymuseum Bodø En pensjonert flyger Historisk filmmateriale fra Forsvarets Mediesenter Bruk av media

9 Vi har satt entreprenørskap i sammenheng med karriereveiledningen ved skolen, og har fått tildelt 150 000 fra Indre Helgeland regionråd til å utvikle planen videre og utarbeide en undersøkelse som går mot frafall/ bortvalg i videregående skole. I den forbindelse har vi et samarbeid med NTNU i Trondheim om en undersøkelse rettet mot elever som har fått karriereveiledning ved skolen vår. Vi ønsker med undersøkelsen å se om vi har gitt god nok karriereveiledning, og om de står ved de studievalgene de tok. Oppfølging av tidligere elever, kvalitetssikring av karriereveiledningen ved skolen


Laste ned ppt "Karriereveildningsarbeid ved Hemnes sentralskole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google