Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringene i Energispillet  Kan dere bidra til å løse de store klima-, miljø- og energimessige utfordringene samfunnet står overfor?  Klarer dere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringene i Energispillet  Kan dere bidra til å løse de store klima-, miljø- og energimessige utfordringene samfunnet står overfor?  Klarer dere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringene i Energispillet  Kan dere bidra til å løse de store klima-, miljø- og energimessige utfordringene samfunnet står overfor?  Klarer dere å se sammenhengen mellom energibruk i samfunnet, vår levemåte og de belastningene denne bruken påfører miljøet og det biologiske mangfoldet?  Klarer dere å vurdere ulike alternativer for omforming og bruk av energi for å kunne begrense miljøproblemene? 1

2 ENERGISPILLET – MOTIVASJON OG LÆRING Mette Synøve Nordby

3 Tidsplan for økten  Mine erfaringer fra klasserommet 30 min  Dere tester Energispillet og undervisningsopplegget 45 min  Plenum - deres tanker og spørsmål 15 min

4 Jeg har tatt vekk bildet av elevene 4

5 Utfordringene i Energispillet  Kan dere bidra til å løse de store klima-, miljø- og energimessige utfordringene samfunnet står overfor?  Klarer dere å se sammenhengen mellom energibruk i samfunnet, vår levemåte og de belastningene denne bruken påfører miljøet og det biologiske mangfoldet?  Klarer dere å vurdere ulike alternativer for omforming og bruk av energi for å kunne begrense miljøproblemene? 5

6 Undervisningsopplegget 6

7 Lærelyst? Var jobbing med Energiwikien og Energispillet motiverende for å lære naturfag? Sett 1 for Lite motiverende og 6 for Veldig motiverende Svaralternativer123456 Elevenes svar13361 7

8 Muntlig og faglig...hvorfor kan jeg ikke forske nå?...produserer ikke strøm lenger – nei?...jeg hadde økt no' dramatisk med alt jeg......da bygger jeg et kjernekraftverk - nei - det gikk ikke?...hvordan kan vi få energieffektiviserende fjernvarme?...alle byene har jo strøm - slutt å plag meg da!...oi hva er det her? lokal forurensing? 8

9 Muntlighet og begreper ”ENDRE:..Ja rens der.. og så den derre.. rens mer.. og så ja.. og hvis du ta den derre energirektif.. energieftik.. Jess, alt er redusert igjen Så tar du energi..rektifisering på den byen der også. Gjør det på alle byer.. funker det.. dritfett..” 9

10 Behov for styrt refleksjon? METTE: Hvordan innvirker det om man gjør mye av en ting, f. eks bare hadde planta trær eller bare hadde bygd kraftverk? ENDRE: Du hadde fått lite poeng for da kommer det derre aspektet inn igjen med å få strøm til alle byene, at du skal ha mere strøm til alle byene. METTE: Men i motsatt fall da, hvis du bare hadde bygd kraftverk og ikke planta noen trær eller rensa? ENDRE: Så hadde du fortsatt fått mye minuspoeng for biologisk mangfold. METTE: Ja? ENDRE: Så du må tenke på begge deler. Du må holde begge deler balansert da, ikke bare tenke på en ting, gjøre mye å bygge kraftverk og lite å plante trær. TOR: Det skal være en balanse da. 10

11 Tolking av grafikk 11

12 Elevstyrt utforsking, hypotesetesting og refleksjon BO: Skal vi ha sol her? Nei!!?? Hmm?? Gjorde den effektiviseringa så my’?? CASPER: Enten det.. eller så var det for at det ble ferdig det.. andre kraftverket. JON: Ta og effektiviser der.. så ser hvor mye det gjør… BO: Ja, okey. JON: Det er jo billigere og. CASPER: Å ja, det gjorde jo veldig my’ det ja. Det er jo faen meg flere kullkraftverk eller noe sånt, nei..? 12

13 Lærerens rolle? 13  Akseptere at elevene er lite faglige under spilling  Sette av tid til/lage systemer for refleksjon (i gruppe med/uten lærer og i helklasse)  Læreren må kjenne teknologien som skal brukes

14 Hva savnet jeg? 14  Mer konkret formidling av begrepet biologisk mangfold: - blomster og dyr som fortrenges eller blir borte ved utbygging  Mer eksakte tilbakemeldinger om effekten av miljøtiltak: - hvor mye CO 2 binder ett tre? - hvor mye er det verd for miljøet om jeg velger å fjerne kraftlinjer som ikke er i bruk?

15 Men lærte elevene noe? 15  Trent på en arbeidsmetode  Komplekse spørsmål uten fasitsvar  Naturfaglige begreper  Samme karakternivå i klassen  At naturfag kan være gøy

16 16

17

18

19 Undervisningsopplegget 19

20 Bilde av Case 1 20

21 Initiativtakerne bak Energispillet: NTNU, Energisenteret og Cyberlab 21  I samarbeid med Miljøverndepartementet arrangeres det fra 1. november en landsomfattende konkurranse (november – januar)  Det kåres en individuell vinner hver måned, premie kr 2000.  Klassen til den spilleren med høyest score totalt de tre månedene konkurransen pågår, vinner kr 5000 til klassekassen.  Mer info kommer på www.energispillet.no dagene før konkuransestart.www.energispillet.no  Kontakt support@cyberlab.org for eventuelle spørsmål til konkurransen.support@cyberlab.org

22 Takk for meg.. 22

23 Bærekraftig utvikling  kunne vurdere miljøaspektet ved forbruksvalg og energibruk  kunne gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde Energi for framtiden  kunne gjøre forsøk med solceller og solfangere, og forklare virkemåten  kunne gjøre rede for fysiske prinsipper for hvordan varmepumper virker, og i hvilke sammenhenger varmepumper brukes Forskerspiren Grunnleggende ferdigheter og Den generelle delen av læreplanen Mål i læreplanen 23


Laste ned ppt "Utfordringene i Energispillet  Kan dere bidra til å løse de store klima-, miljø- og energimessige utfordringene samfunnet står overfor?  Klarer dere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google