Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En samarbeidsdag om FYR ved Kalnes vgs, 1bata 1.april 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En samarbeidsdag om FYR ved Kalnes vgs, 1bata 1.april 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 En samarbeidsdag om FYR ved Kalnes vgs, 1bata 1.april 2016

2 Hva står forkortelsen FYR for?

3 Hvilke fellesfag har dere? På vg 1? På vg 2?

4

5 Hva betyr «relevans»?

6 Hva er kompetansemål?

7

8 Noen kompetansemål norsk bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner og presentasjoner om skole, samfunn og arbeidsliv beskrive og vurdere hvordan språk og sjangere brukes av representanter for ulike yrkesgrupper og i ulike sosiale sammenhenger skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram, etter mønster av ulike eksempeltekster tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i skole, samfunn og arbeidsliv Kan disse kombineres med kompetansemål i bygg – og anleggsfaget tro?

9 Noen kompetansemål i matematikk(1pY) gjøre overslag over svar, regne praktiske oppgaver, med og uten digitale verktøy, presentere resultatene og vurdere hvor rimelige de er tolke og bruke formler som gjelder dagligliv og yrkesliv regne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor behandle proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser i praktiske sammenhenger bruke og begrunne bruken av formlikhet, målestokk og Pytagoras’ setning til beregninger og i praktisk arbeid løse problemer som gjelder lengde, vinkel, areal og volum regne med ulike måleenheter, bruke ulike måleredskaper, vurdere hvilke måleredskaper som er hensiktsmessige, og vurdere måleusikkerheten tolke, lage og bruke skisser og arbeidstegninger på problemstillinger fra kultur- og yrkesliv og presentere og begrunne løsninger Kan disse kombineres med kompetansemål i bygg – og anleggsfaget tro?

10 Noen kompetansemål for bygg- og anlegg beskrive egenskapene og bruksområdene til materialene som brukes i en arbeidsoppgave og beskrive alternative materialvalg foreta risikovurderinger og utføre arbeid etter regler for helse, miljø og sikkerhet finne fram til og følge produktdatablad og HMS-datablad bruke enkle måleverktøy knyttet til arbeidsoppgaver innen bygg- og anleggsteknikk lese, forstå og følge enkle tegninger som skal brukes i produksjon og vedlikeholdsoppgaver innen bygg- og anleggsteknikk lese og anvende beskrivelser som er relevante for utføring av eget arbeid utarbeide tegninger, kalkulasjon, beregninger og dokumentasjonsarbeid knyttet til eget arbeid ved hjelp av digitale verktøy gjøre rede for sammenheng mellom yrker innenfor bygg- og anleggsnæringen Kan disse kombineres med kompetansemål i norsk og/eller matematikk mon tro?

11 Og i tillegg har vi de grunnleggende ferdighetene - i ALLE FAG!

12 Et eksempel Skriving som grunnleggende ferdighet norsk/byggfag

13 Gruppeinndeling 1234 Aleksander Benjamin Soufian Hans Roger Jesper Mathilde Mohammed Marius E Arlind Eirik Marius S Henrik Carmen og Marie (ma) Ingrid (no) John Harald og Thor (ba)


Laste ned ppt "En samarbeidsdag om FYR ved Kalnes vgs, 1bata 1.april 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google