Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FOU-BASERT UNDERVISNING ved ALT – et eksempel Studiekvalitetsdagen på HiST 22. mars 2007 Jon Smidt, ALT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FOU-BASERT UNDERVISNING ved ALT – et eksempel Studiekvalitetsdagen på HiST 22. mars 2007 Jon Smidt, ALT."— Utskrift av presentasjonen:

1 FOU-BASERT UNDERVISNING ved ALT – et eksempel Studiekvalitetsdagen på HiST 22. mars 2007 Jon Smidt, ALT

2 Prosjekt SKRIV: ”SKRIVING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET OG UTFORDRING”  et svar på utfordringer i Kunnskapsløftet: Skriving en grunnleggende ferdighet i alle fag  alle lærere trenger kunnskap om skriving for ulike formål og i ulike fag ”Barns og unges vei til ulike fag gjennom skolens skrivekulturer”: skrivekompetanse faglig kompetanse

3 Mål 1. å skaffe kunnskap om sammenhengen mellom barns og unges skrivekompetanse og faglige kompetanse i flere fag - norsk, samfunnsfag, naturfag, matematikk, KRL - på ulike trinn fra barnehage til videregående opplæring 2. å bidra til utvikling av tekstkompetanse og fagdidaktisk kompetanse hos nåværende og framtidige lærere i forhold til skriving i flere fag 3. å utvikle og løfte tekstkompetanse, fagdidaktisk kompetanse og FoU-kompetanse i lærerutdanningen, gjennom den faglige dialogen mellom ansatte i ulike fagseksjoner og nært samarbeid med praksisfeltet

4 Hovedspørsmål Hva slags kunnskap om tekst og skriving trenger lærere og førskolelærere for å kunne støtte barns og unges utvikling av skrivekompetanse og faglig kompetanse i ulike fag på ulike trinn?

5 Delspørsmål Hvordan arbeides det med skriving som grunnleggende ferdighet i ulike fag i det norske skolesystemet fra barnehage til videregående skole?

6 Gjennomføringen All skriving på lavere trinn, etter hvert fagene norsk, KRL, matematikk, naturfag, samfunnsfag på ulike trinn fra barnehage til videregående opplæring på 14 barnehager/grunnskoler/videregående skoler i Trondheim, Malvik, Melhus, Rennebu over to år

7 Samarbeidspartnere HiST ALT PLU, NTNU DMMH skoler og skoleeiere i Sør-Trøndelag: Trondheim kommune, Melhus kommune, Malvik kommune, Rennebu kommune, Sør- Trøndelag fylkeskommune.

8 Forskerteam: en skriveforsker med norskfaglig bakgrunn en forsker med annen bakgrunn enn norsk (”fagskriveforsker”) involverte lærere/førskolelærere på aktuelt trinn/skole/barnehage lærerstudenter

9 Eksempler på forskerteam: 5.trinn år 07/08 4.trinn år 06/07 TEAM 4.+ 5.trinn - 1 tekstforsker (norsk og tekst generelt) - 1 fagskrive- forsker (f.eks. naturfag) - involverte lærere - studenter Vg1 år 07/08 10. trinn år 06/07 TEAM 10.tr.+Vg1 - 1 tekstforsker (norsk og tekst generelt) - 1 fagskrive- forsker (f.eks. samfunnsfag) - involverte lærere - studenter

10 Prosjektets relevans for lærerutdanningen 1. Masterstudenter og grunnutdanningsstudenter involveres i prosjektet i forbindelse med praksis og oppgavearbeid  lærerstudentene får erfaring med FoU-arbeid (= en viktig del av lærerutdanningen med tanke på framtidig deltaking i utviklingsarbeid i skolen!) 2. Nært samarbeid med skoler og mellom ulike fag i lærerutdanningen 3. Data og resultater fra undersøkelsen trekkes inn i undervisningen


Laste ned ppt "FOU-BASERT UNDERVISNING ved ALT – et eksempel Studiekvalitetsdagen på HiST 22. mars 2007 Jon Smidt, ALT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google