Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

4.september 2001 Thyreoideasykdommer hos eldre av Ken A. Klaussen, Namdal Sykehus Thyroideasykdommer hos eldre. Internundervisning på Geriatrisk intranett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "4.september 2001 Thyreoideasykdommer hos eldre av Ken A. Klaussen, Namdal Sykehus Thyroideasykdommer hos eldre. Internundervisning på Geriatrisk intranett."— Utskrift av presentasjonen:

1 4.september 2001 Thyreoideasykdommer hos eldre av Ken A. Klaussen, Namdal Sykehus Thyroideasykdommer hos eldre. Internundervisning på Geriatrisk intranett 4.september 2001 av Ken A.Klaussen Namdal sykehus

2 4.september 2001 Thyreoideasykdommer hos eldre av Ken A. Klaussen, Namdal Sykehus Kilder Oxford Textbook of Geriatric Medicine, 2nd edition 2000 Harrison´s Principles of Internal Medicine, 15th edition 2001 Medicinsk Kompendium 14. Udgave 1994 Thyroideasykdommer - årsaker, diagnostikk og behandling. 3.opplag 1997 Sylvi Aanderud og Trine Bjøro Artikler: DeGroot LJ, 1999:Dangerous Dogmas in Medicine:The Nonthyroidal Illness Syndrome, The Journal of Clincal Endocrinology & Metabolism Vol.84, No 1, 151-164 Caplan RH, 1999:Comment on Dangerous Dogmas in Medicine:The Nonthyroidal Illness Syndrome, The Journal of Clincal Endocrinology & Metabolism Vol.84, No 6, 2261-2262 Glinoer D, 1999:Comment on Dangerous Dogmas in Medicine-The Nonthyroidal Illness Syndrome, The Journal of Clincal Endocrinology & Metabolism Vol.84, No 6, 2262

3 4.september 2001 Thyreoideasykdommer hos eldre av Ken A. Klaussen, Namdal Sykehus Thyreoideasykdommer hos eldre. Hyperthyreose Hypothyreose Struma & knute i thyreoidea Cancer thyreoidea Sick euthyroid syndrome Hvilke prøver skal man ta?

4 4.september 2001 Thyreoideasykdommer hos eldre av Ken A. Klaussen, Namdal Sykehus Aldersforandringer Serumnivå av T3 og TSH går litt ned, trolig liten betydning Økende nodulering, som i kroppens øvrige kjertler Både hyper- og hypo-thyreose gir mindre symptomer hos eldre Forveksles ofte med aldersforandringer Sjeldnere struma Mer kyfose Ofte andre sykdommer

5 4.september 2001 Thyreoideasykdommer hos eldre av Ken A. Klaussen, Namdal Sykehus Hyperthyreose =forhøyet nivå av sirkulerende T3/T4 Årsaker: øket produksjon, lekkasje (eller tilført/overdosert) Vanligst: Graves sykdom. Toksisk knutestruma sjelden, mindre sjelden hos eldre. Adenomer, thyreoiditter. Incidens: store geografiske forskjeller, usikre tall, anslagsvis: 4-5/1000; 15000/år i Danmark, 20% er over 60 år, kvinner :menn=5:1 Symptomer: mindre uttalte hos eldre. Mens ”alle” yngre har struma, ca 25-50% av eldre. Likeledes sjeldnere tremor, svette, palpitasjoner, oftalmopathier men oftere atrieflimmer, hjertesvikt, angina pect., apati, labilitet/nervøsitet, redusert oppmerksomhet og depresjon, kan etterligne slag

6 4.september 2001 Thyreoideasykdommer hos eldre av Ken A. Klaussen, Namdal Sykehus Hyperthyreose forts.: Behandling: symptomlindring, vanligvis med ß-blokker steroider indisert ved oftalmopathier, uttalte symptomer/thyreotoxicose kurativ behandling med radio-jod bør vanligvis velges hos eldre men hos pasienter med uttalt struma evt kirurgi ved uttalt oftalmopathi kontroversielt med radio-jod karbimazol/ propylthiouracil er alternativ, eks v/amiodarone indusert H.

7 4.september 2001 Thyreoideasykdommer hos eldre av Ken A. Klaussen, Namdal Sykehus Hypothyreose. Kvinner :menn= 2-4:1. 98% primær. Hos kvinner over 70 år har 3-4,5% diagnostisert hypothyreose, i tillegg 1-2% udiagnostiserte Som regel følge av langvarig thyreoiditt (i Norge og spesielt hos eldre) Symptomer: vil hos eldre ofte bli tolket som aldersforandringer tretthet, initativløshet, cerebral stagnasjon/latens, pseudodemens, depresjon, kuldeintoleranse, obstipasjon, cerebellar ataxi tørr&skjellende hud, hårtap, artralgier, myalgier anemi og hyponatremi vanlig hos eldre hypothyreote Diagnose: gjentatte målinger av TSH>5 + lav FT4 + symptomer Behandling: substitusjon. Eldre trenger lavere doser, ”start low, go slow”

8 4.september 2001 Thyreoideasykdommer hos eldre av Ken A. Klaussen, Namdal Sykehus Sick euthyroid syndrome (Non-thyroidal illness syndrome) Ved alvorlig sykdom vil TSH verdier ofte fluktuere og T3 verdier være redusert. Total T4 og iblant også FT4 kan være redusert. Lave verdier av T4 er assosiert med dårlig prognose. Forværring/bedring av prognose ved substitusjon? Man kan se det fornuftige i at organismen nedregulerer BMR i katabol tilstand. Høye verdier av TSH (>20?) og lave verdier av FT4/ evt sykehistorie som gir mistanke om hypothyreose, taler for primær hypothyreose og bør føre til substitusjon av T3 ettersom omdannelse av T4 er nedsatt. OBS myxødem coma. Gjentatte prøver vil ofte være til hjelp

9 4.september 2001 Thyreoideasykdommer hos eldre av Ken A. Klaussen, Namdal Sykehus Struma Patologisk forstørret glandel thyreoidea. ( WHO: palpabel og/ synlig glandel thyroidea??) Jodmangel vanligste årsak på verdensbasis, her Graves + thyreoiditter Bør lede til utredning av thyreoideafunksjon, (antistoffer/TPO ?). Diffust forstørret eller lokalisert(e) knute(r)? Kompresjon av vitale strukturer? Besvær / kosmetisk skjemmende? Simpelt struma=kolloid struma=diffus non-toksisk struma, vanlig hos eldre damer, noen utvikler seg til toksisk knutestruma. Ved rask vekst utredning som ved knute i thyreoidea. Behandling: ekspektanse, radio-jod, kirurgi

10 4.september 2001 Thyreoideasykdommer hos eldre av Ken A. Klaussen, Namdal Sykehus Knute i thyreoidea OBS utvikling av knute i kjent struma. Rask vekst, fiksering, ømhet, heshet, glandler collum for øvrig taler for malign sykdom. Oftere malignitet hos menn, helt unge og gamle. Tilfeldig påviste forandringer <1cm er ikke indikasjon for utredning Utredning: vanligvis kirurgisk poliklinikk funksjonsprøver thyreoidea = TSH+ FT4 Ultralyd evt med finnålsbiopsi (FNAC) Scintigrafi har liten plass i primærutredningen. Enten utredning fører til operasjon eller ikke har pasienten øket risiko for utvikling av funksjonsforstyrrelser og skal følges opp (av primærlege).

11 4.september 2001 Thyreoideasykdommer hos eldre av Ken A. Klaussen, Namdal Sykehus Cancer thyroidea Incidens 9/100.000, i Norge ca 200 pr år, kvinner :menn=2:1 70-80% papillær 15-20% follikulær (10% medullært, C-celle) Økende hyppighet med alder, særlig fra 40år, peak 50-60år. Hos eldre forekommer de mest aggressive oftere enn hos yngre. Anaplastisk over 50år, invasiv Hurtle cell incidenstopp v/60år I tillegg er prognosen dårligere hos eldre ved lik/dårligere histologi/TNM (Også dårligere <20år og hos menn) De fleste er euthyreote før behandling. Behandling: kirurgi, radio-jod, livslang oppfølging (med funksjonsmåling)

12 4.september 2001 Thyreoideasykdommer hos eldre av Ken A. Klaussen, Namdal Sykehus Hvilke prøver skal man ta? Hos alle: anamnese + klinisk undersøkelse (!), TSH og FT4 T3, hos dem med lav TSH og normal FT4 TRAS, ved primærutredning av hyperthyreose (gravide m/thyreoideasykdom) anti-TPO, v/utredning av hypothyreose, først og fremst ved ”latent hypothyreose” /hos pasienter hvor man mistenker (autoimmun) thyreoiditt, eks v/uklar struma forekommer hos 10-20% av alle norske kvinner-gir økt risiko for utviking av hypothyreose Thyreoglobulin, sjelden indisert, men oppfølging av ca.thyreoidea og v/mistanke om selvpåført hyperthyreose (gir lave verdier) Scintigrafi, v/(primær)utredning hyperthyreose, mistanke om ektopisk thyreoideavev oppfølging av ca.thyreoidea, iblant ved struma, iblant før radio-jod Ultralyd, ved knute i thyreoidea/kul på halsen, iblant v/struma

13 4.september 2001 Thyreoideasykdommer hos eldre av Ken A. Klaussen, Namdal Sykehus Hovedpoeng : Thyreoideasykdommer er hyppige i befolkningen og spesielt hos eldre De gir diffuse symptomer som ofte forveksles med aldersforandringer De er som regel enkle å behandle Derfor: Ta alltid thyreoideastatus, d.v.s. TSH og FT4 på ”eldre”

14 4.september 2001 Thyreoideasykdommer hos eldre av Ken A. Klaussen, Namdal Sykehus Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "4.september 2001 Thyreoideasykdommer hos eldre av Ken A. Klaussen, Namdal Sykehus Thyroideasykdommer hos eldre. Internundervisning på Geriatrisk intranett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google