Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon general- forsamling 3. juni 2010 Egil Friestad, CEO Lars Swerre, CFO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon general- forsamling 3. juni 2010 Egil Friestad, CEO Lars Swerre, CFO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon general- forsamling 3. juni 2010 Egil Friestad, CEO Lars Swerre, CFO

2 2 Hovedfokus 2009 Opprettholde etablert markedsposisjon Høy beredskap for å håndtere kostnader når volumet reduseres Sikre likviditet og positiv kontantstrøm

3 3 Stabilitet i tøffe tider Finansielle hovedpunkter 4. kvartal og 2009 4. kvartal EBIT – All time high for 4. kvartal i 2009. Brutto margin på 25% (21% i 4. kvartal 2008). Positiv kontantstrøm på MNOK 10,8. 2009 Salg til sementindustrien på nivå med 2008 (rekordnivå). Salget ble redusert med 15%. Hovedsakelig relatert til finsk og svensk stålindustri. Driftsresultat MNOK 15,0. Sterkt resultat sammenlignet med andre ildfaste produsenter. Positiv kontantstrøm med MNOK 28,8 (MNOK -4,8 i 2008). Bedring av egenkapitalandelen til 43% (37% i 2008).

4 4 Operasjonelle hovedpunkter 2009 Vellykket implementering av ny kostnadsstruktur i Bjuf fabrikken. Vesentlig reduksjon i arbeidskapitalen. Lageret redusert med MNOK 36,5. Ny avtale med Magnesita Refratarios S.A., Brasil som sikrer tilgang til nøkkel- produkter (magnesitt stein) for sement- industrien. Vesentlig økning i salget i Midtøsten gjennom nyetablert salgsselskap.

5 5 Hva er ildfast? Definisjon Produkter som kan tåle varme over 1250°C. Ildfaste foringer Beskytter produksjonsutstyr ved høye temperaturer i industrielle prosesser, så som sement, stål, aluminum- og ferrolegerings- produksjon.

6 6 Hvor mye ildfaste materialer trengs for å produsere: ≈ 10 kg ≈ 1.1 tonn ≈ 650 tonn Airbus A340 Volvo C30 Skip 80.000 dwt

7 7 Bjuv fabrikken Produksjonsarealene er 54 000 m² (tilsvarer 7-8 fotballbaner) Moderne automatisert produksjon Introduksjon av miljøvennlig energi- besparende teknologi Egne råmaterialeforekomster

8 8 Brilliant Business Aluminium Ferrolegeringer StålSement Kjærneområder - Segmenter Installasjon

9 9 ANGOLA AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BOSNIA- HERCEGOVINA BULGARIA CANADA CHILE COLOMBIA CROATIA CYPRUS CZECH REPUBLIC NORWAY OMAN PAKISTAN PHILIPPINES POLAND PORTUGAL QATAR SAUDI ARABIA SINGAPORE SLOVAKIA SLOVENIA SOUTH AFRICA SPAIN DENMARK DOMINICAN REPUBLIC ECUADOR EGYPT ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY GEORGIA GREECE GUATEMALA ICELAND INDONESIA IRAN IRELAND ITALY JORDAN KAZAKHSTAN LEBANON LITHUANIA LUXEMBOURG MALAYSIA MEXICO MOROCCO NICARAGUA NIGERIA SWEDEN SWITZERLAND TAIWAN THAILAND TUNISIA TURKEY UAE UKRAINE UNITED KINGDOM USA VENEZUELA VIETNAM En global business Salg til mer enn 60 land

10 10 Selskapsstruktur Borgestad Industries ASA Höganäs Bjuf AB Borgestad Fabrikker AS GL Contracting AS (60%) J.H. Björklund AS Höganäs Bjuf France SARL Högänäs Bjuf Germany GmbH Höganäs Bjuf Asia Pacific Sdn. Bhd. Höganäs Bjuf Midde East Ltd. PCO Zarow (15%)

11 11 Kursutvikling BIND-aksjen

12 12 10 største aksjonærer Per 31 desember 2009 AksjonærBeholdning Andel i prosent REFORM AS (C.Knudsen) 717 77829,93% BORGESTAD ASA 443 47018,49% ANALYSEINVEST AS (G. Bratrud) 207 4008,65% SUBSTANTIA AS (G. Bratrud) 127 042 5,30% BEMACS AS 119 0004,96% DIONE AS 117 3884,90% MYRA MATSENTER AS (G. Bratrud) 107 8004,50% KOLLEN AS (C.Knudsen) 56 8312,37% HERDEBRED AS 30 2351,26% TOLLEFSEN, SUSANNE 27 2481,14% Sum1 954 19281,50% Egne aksjer 17 2000,72% Totalt antall aksjer2 398 118

13 13 Resultater – 4. kvartal og 2009 MNOK4. kv. 20094. kv. 200820092008 Driftsinntekter 98144413482 Solgte varers kost -74-114-326-387 Salgs- og administrasjons- kostnader -18-25-72-71 Sum kostnader -92-139-398-458 Driftsoverskudd (EBIT) 651524 Netto finansposter -4-7 Overskudd før skatt 541117 2009 EBITDA MNOK 22 EBIT 3,6% 4. kvartal Salg ned 32% EBIT opp 20% Bruttofortjeneste 25% (21%)

14 14 Balanse – 2009 2009 Egenkapitalandel 43% Egenkapital MNOK 141 Reduksjon av eiendeler med 15% Lagerreduksjon på 29% MNOK20092008 Anleggsmidler Immaterielle eiendeler5051 Varige driftsmidler4960 Finansielle anleggsmidler2423 Sum anleggsmidler123134 Omløpsmidler Varebeholdning og fordringer158219 Bankinnskudd4632 Sum omløpsmidler204251 Sum eiendeler327385 Egenkapital Innskutt egenkapital36 Opptjent egenkapital105 Sum egenkapital141 Gjeld Langsiktig gjeld5972 Kortsiktig gjeld127172 Sum gjeld186244 Sum egenkapital og gjeld327385

15 15 Kontantstrøm – 2009 Konsolidert kontantstrøm (MNOK)20092008 Netto kontantstrøm fra opersjonelle aktiviteter 44-15 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter- 3-18 Netto kontantstrøm fra finansielle aktiviteter-12 28 Netto kontantstrøm 29- 5 Likviditetsreserver ved periodens slutt8558

16 16 Salg- og resultatutvikling (MSEK)

17 17 Finansielle hovedpunkter 1. kvartal 2010 Netto driftsinntekter i 1. kvartal utgjorde MNOK 114,4 mot MNOK 116,5 i samme periode i fjor. Driftsresultatet i 1. kvartal var MNOK 3,8 mens det i tilsvarende periode i fjor var på MNOK 4,3. Overskudd før skatt var i 1. kvartal på MNOK 3,0 mot MNOK 0,9 i 1. kvartal 2009. Egenkapitalandelen per 31. mars 2010 utgjorde 45% mot 43% ved årsskiftet. Lagerbeholdningen er siden årsskiftet redusert med MNOK 14,4. Ordreinngangen har i 1. kvartal 2010 økt med 30% sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

18 18 Resultat – 1. kvartal 2010 MNOK1. kv. 20101. kv. 2009 Driftsinntekter114116 Solgte varers kost-93 Salgs- og administrasjons- kostnader -17-19 Sum kostnader-110-112 Driftsoverskudd (EBIT)44 Netto finansposter-3 Overskudd før skatt31 1. kvartal Salg og EBIT påvirket av svak EURO Ordreinngang opp 30% sammenlignet med 1. kvartal 2009

19 19 Balanse – 31.03.2010 2010 Egenkapitalandel 45% Egenkapital MNOK 144 Lagre redusert med 17% Negativ kontantstrøm 1. kvartal vil bedres i 2. kvartal. MNOK31.03.201031.12.2009 Anleggsmidler Immaterielle eiendeler50 Varige driftsmidler49 Finansielle driftsmidler24 Sum anleggsmidler123 Omløpsmidler Varebeholdning og fordringer169158 Bankinnskudd2846 Sum omløpsmidler197204 Sum eiendeler320327 Egenkapital Innskutt egenkapital36 Opptjent egenkapital108105 Sum egenkapital144141 Gjeld Langsiktig gjeld5859 Kortsiktig gjeld118127 Sum gjeld176186 Sum gjeld og egenkapital320327

20 20 Valutaeksponering EUR / SEK

21 21 Utsikter 2010 Vesentlig usikkerhet om konjunkturutviklingen i 2010. Behovet for ildfaste materialer vil være lavere enn normalt. Forventningene til salg og resultat vil være på nivå med 2009.

22 22 Strategiarbeid pågår!

23 www.borgestadindustries.com Ticker: BIND Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Presentasjon general- forsamling 3. juni 2010 Egil Friestad, CEO Lars Swerre, CFO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google