Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon general- forsamling 3. juni 2010 Egil Friestad, CEO Lars Swerre, CFO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon general- forsamling 3. juni 2010 Egil Friestad, CEO Lars Swerre, CFO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon general- forsamling 3. juni 2010 Egil Friestad, CEO Lars Swerre, CFO

2 2 Hovedfokus 2009 Opprettholde etablert markedsposisjon Høy beredskap for å håndtere kostnader når volumet reduseres Sikre likviditet og positiv kontantstrøm

3 3 Stabilitet i tøffe tider Finansielle hovedpunkter 4. kvartal og kvartal EBIT – All time high for 4. kvartal i Brutto margin på 25% (21% i 4. kvartal 2008). Positiv kontantstrøm på MNOK 10, Salg til sementindustrien på nivå med 2008 (rekordnivå). Salget ble redusert med 15%. Hovedsakelig relatert til finsk og svensk stålindustri. Driftsresultat MNOK 15,0. Sterkt resultat sammenlignet med andre ildfaste produsenter. Positiv kontantstrøm med MNOK 28,8 (MNOK -4,8 i 2008). Bedring av egenkapitalandelen til 43% (37% i 2008).

4 4 Operasjonelle hovedpunkter 2009 Vellykket implementering av ny kostnadsstruktur i Bjuf fabrikken. Vesentlig reduksjon i arbeidskapitalen. Lageret redusert med MNOK 36,5. Ny avtale med Magnesita Refratarios S.A., Brasil som sikrer tilgang til nøkkel- produkter (magnesitt stein) for sement- industrien. Vesentlig økning i salget i Midtøsten gjennom nyetablert salgsselskap.

5 5 Hva er ildfast? Definisjon Produkter som kan tåle varme over 1250°C. Ildfaste foringer Beskytter produksjonsutstyr ved høye temperaturer i industrielle prosesser, så som sement, stål, aluminum- og ferrolegerings- produksjon.

6 6 Hvor mye ildfaste materialer trengs for å produsere: ≈ 10 kg ≈ 1.1 tonn ≈ 650 tonn Airbus A340 Volvo C30 Skip dwt

7 7 Bjuv fabrikken Produksjonsarealene er m² (tilsvarer 7-8 fotballbaner) Moderne automatisert produksjon Introduksjon av miljøvennlig energi- besparende teknologi Egne råmaterialeforekomster

8 8 Brilliant Business Aluminium Ferrolegeringer StålSement Kjærneområder - Segmenter Installasjon

9 9 ANGOLA AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BOSNIA- HERCEGOVINA BULGARIA CANADA CHILE COLOMBIA CROATIA CYPRUS CZECH REPUBLIC NORWAY OMAN PAKISTAN PHILIPPINES POLAND PORTUGAL QATAR SAUDI ARABIA SINGAPORE SLOVAKIA SLOVENIA SOUTH AFRICA SPAIN DENMARK DOMINICAN REPUBLIC ECUADOR EGYPT ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY GEORGIA GREECE GUATEMALA ICELAND INDONESIA IRAN IRELAND ITALY JORDAN KAZAKHSTAN LEBANON LITHUANIA LUXEMBOURG MALAYSIA MEXICO MOROCCO NICARAGUA NIGERIA SWEDEN SWITZERLAND TAIWAN THAILAND TUNISIA TURKEY UAE UKRAINE UNITED KINGDOM USA VENEZUELA VIETNAM En global business Salg til mer enn 60 land

10 10 Selskapsstruktur Borgestad Industries ASA Höganäs Bjuf AB Borgestad Fabrikker AS GL Contracting AS (60%) J.H. Björklund AS Höganäs Bjuf France SARL Högänäs Bjuf Germany GmbH Höganäs Bjuf Asia Pacific Sdn. Bhd. Höganäs Bjuf Midde East Ltd. PCO Zarow (15%)

11 11 Kursutvikling BIND-aksjen

12 12 10 største aksjonærer Per 31 desember 2009 AksjonærBeholdning Andel i prosent REFORM AS (C.Knudsen) ,93% BORGESTAD ASA ,49% ANALYSEINVEST AS (G. Bratrud) ,65% SUBSTANTIA AS (G. Bratrud) ,30% BEMACS AS ,96% DIONE AS ,90% MYRA MATSENTER AS (G. Bratrud) ,50% KOLLEN AS (C.Knudsen) ,37% HERDEBRED AS ,26% TOLLEFSEN, SUSANNE ,14% Sum ,50% Egne aksjer ,72% Totalt antall aksjer

13 13 Resultater – 4. kvartal og 2009 MNOK4. kv kv Driftsinntekter Solgte varers kost Salgs- og administrasjons- kostnader Sum kostnader Driftsoverskudd (EBIT) Netto finansposter -4-7 Overskudd før skatt EBITDA MNOK 22 EBIT 3,6% 4. kvartal Salg ned 32% EBIT opp 20% Bruttofortjeneste 25% (21%)

14 14 Balanse – Egenkapitalandel 43% Egenkapital MNOK 141 Reduksjon av eiendeler med 15% Lagerreduksjon på 29% MNOK Anleggsmidler Immaterielle eiendeler5051 Varige driftsmidler4960 Finansielle anleggsmidler2423 Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning og fordringer Bankinnskudd4632 Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital36 Opptjent egenkapital105 Sum egenkapital141 Gjeld Langsiktig gjeld5972 Kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld327385

15 15 Kontantstrøm – 2009 Konsolidert kontantstrøm (MNOK) Netto kontantstrøm fra opersjonelle aktiviteter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra finansielle aktiviteter Netto kontantstrøm Likviditetsreserver ved periodens slutt8558

16 16 Salg- og resultatutvikling (MSEK)

17 17 Finansielle hovedpunkter 1. kvartal 2010 Netto driftsinntekter i 1. kvartal utgjorde MNOK 114,4 mot MNOK 116,5 i samme periode i fjor. Driftsresultatet i 1. kvartal var MNOK 3,8 mens det i tilsvarende periode i fjor var på MNOK 4,3. Overskudd før skatt var i 1. kvartal på MNOK 3,0 mot MNOK 0,9 i 1. kvartal Egenkapitalandelen per 31. mars 2010 utgjorde 45% mot 43% ved årsskiftet. Lagerbeholdningen er siden årsskiftet redusert med MNOK 14,4. Ordreinngangen har i 1. kvartal 2010 økt med 30% sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

18 18 Resultat – 1. kvartal 2010 MNOK1. kv kv Driftsinntekter Solgte varers kost-93 Salgs- og administrasjons- kostnader Sum kostnader Driftsoverskudd (EBIT)44 Netto finansposter-3 Overskudd før skatt31 1. kvartal Salg og EBIT påvirket av svak EURO Ordreinngang opp 30% sammenlignet med 1. kvartal 2009

19 19 Balanse – Egenkapitalandel 45% Egenkapital MNOK 144 Lagre redusert med 17% Negativ kontantstrøm 1. kvartal vil bedres i 2. kvartal. MNOK Anleggsmidler Immaterielle eiendeler50 Varige driftsmidler49 Finansielle driftsmidler24 Sum anleggsmidler123 Omløpsmidler Varebeholdning og fordringer Bankinnskudd2846 Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital36 Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld5859 Kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital320327

20 20 Valutaeksponering EUR / SEK

21 21 Utsikter 2010 Vesentlig usikkerhet om konjunkturutviklingen i Behovet for ildfaste materialer vil være lavere enn normalt. Forventningene til salg og resultat vil være på nivå med 2009.

22 22 Strategiarbeid pågår!

23 Ticker: BIND Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Presentasjon general- forsamling 3. juni 2010 Egil Friestad, CEO Lars Swerre, CFO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google