Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Budsjettforslag 2009 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Pressekonferanse 11.november.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Budsjettforslag 2009 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Pressekonferanse 11.november."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Budsjettforslag 2009 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Pressekonferanse 11.november

2 2 Finanskrisen angår Nordland Nordland er et eksportfylke Ferrosilisium i Sørfold og på Mo går bra når verden trenger stål Stålindustrien avhenger av bygg og anlegg Fiskeeksporten avhenger av at verden kjøper fisk Derfor angår finanskrisa nordlendinger

3 3 Renta kan svinge brått

4 4 Budsjett 2009 – behov for å øke marginene? Frie inntekter: Økt arbeidsledighet kan gi laver skatteinntekter enn budsjettert Pensjonspremiene: Eventuelle tap på plasseringer av pensjonsmidler kan gi høyere pensjonspremier i 2009 Økt rentenivå kombinert med høyere gjeld gjør oss mer sårbare for rentesvingninger Tilbakebetaling av mva-kompensasjon: ESA-dom har pålagt oss å tilbakebetale mottatt mva-kompensasjon etter 2004. Også andre områder kan bli berørt

5 5 Fylkesrådets forslag til budsjett for 2009 Bygger i hovedsak på vedtatt økonomiplan for 2009 – 12 De viktigste finansieringskilder for fylkeskommunene er fylkesskatt, rammetilskudd og andre tilskudd fra staten Staten bestemmer nivået på mer enn 90 % av de samlede inntekter Overføringene til kommunesektoren er økt kraftig de siste årene Men folketallsutviklingen gjør at inntektsveksten i Nordland er lavere enn gjennomsnittstallene for landets fylkeskommuner Likevel får Nordland fylkeskommune høyere inntekter i 2009 enn forutsatt i økonomiplanen

6 6 Inntektsvekst De frie inntekter, dvs. skatt og rammetilskudd, øker med nesten 70 mill. kr. i forhold til 2008 Veksten er nesten 50 mill. kr. høyere enn forutsatt i økonomiplanen

7 7 Men også høyere utgifter Utgiftsøkninger som er påført oss utenfra: Overhengseffekt lønnsoppgjør 2008 17 mill. kr. Renteøkning 5 mill. kr. Sum22 mill. kr.

8 8 Disponering av resten av merinntektene Styrking utdanning 4 mill. kr. Styrking samferdsel 4 mill. kr. Styrking kultur 3 mill. kr. Fylkesadministrasjonen 4 mill. kr. Økt egenkapital investeringer 13 mill. kr.

9 9 Hvor får fylkeskommunen inntektene fra?

10 10 Og hvordan bruker vi pengene?

11 11 Fortsatt høyt investeringsnivå

12 12 Finansiering av investeringene

13 13 Investeringer gir også arbeid: Store investeringsprosjekt som ferdigstilles i 2009: Fauske videregående skole132 mill. kr. Hamsunsenteret120 mill. kr. Ny tannklinikk i Mosjøen 20 mill. kr. Store investeringsprosjekt som det avsette investeringsmidler til i 2009: Ramme Brønnøysund videregående skole 80 mill. kr. Sortland videregående skole153 mill. kr. Bodø videregående skole500 mill. kr. Polarsirkelen videregående skole 80 mill. kr. Aust-Lofoten videregående skole 60 mill. kr.

14 14 Lånegjelda øker Høyt investeringsnivå har sin pris:


Laste ned ppt "1 Budsjettforslag 2009 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Pressekonferanse 11.november."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google