Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FLØY IL Fløy IL Årsmøte 2013:. FLØY IL Hvor kom vi fra: Underskudd i senior-avdelingen hvert av de siste 6 årene på kr. 300 – 500.000. Omtrent balanse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FLØY IL Fløy IL Årsmøte 2013:. FLØY IL Hvor kom vi fra: Underskudd i senior-avdelingen hvert av de siste 6 årene på kr. 300 – 500.000. Omtrent balanse."— Utskrift av presentasjonen:

1 FLØY IL Fløy IL Årsmøte 2013:

2 FLØY IL Hvor kom vi fra: Underskudd i senior-avdelingen hvert av de siste 6 årene på kr. 300 – Omtrent balanse for Fløy totalt sett. Økende motsetninger i klubben. Ønske om å gjøre senior-delen til Allianseklubb.

3 FLØY IL Resultatregnskap 2012: Årsresultat for Fløy IL Avdelingsvise resultater: Hovedstyre Senior Junior Håndball Ski Klubb 22 (slettet tilgodehavende fra -09)

4 FLØY IL Avdelingsvise regnskaper etter kompensasjon for felleskostnader (i.h.h.t. vedtak årsmøtet 2012): Hovedstyre Senior Junior Håndball Ski Klubb 22 (sletting av tilgodehavende fra -09)

5 FLØY IL Balansen 2012: Aksjer i Plussbankcupkr Fordringerkr Bankinnskuddkr Sum eiendelerkr Egenkapitalkr Kortsiktig gjeldkr Sum gjeld og egenkapitalkr

6 FLØY IL Forslag fra Arne Kjønstad og Jan Egil Norheim: Under årsoppgjørsdisposisjoner: Kr av egenkapitalen avsettes til investeringsfond som egen post i balansen. Samtidig blir innestående på investeringskontoen nr regulert tilsvarende. Egenkapital/Gjeld i balansen blir da slik: Investeringsfondkr Ordinær egenkapitalkr Kortsiktig gjeldkr Sum egenkapital og gjeldkr

7 FLØY IL Forslag fra Arne Kjønstad og Jan Egil Norheim Årsmøtet oppnevner en komite bestående av Arne Kjønstad, Gunnar Askbo og Jan Egil Norheim til å gå gjennom hvordan felleskostnadene best skal føres. Dette hensyntatt både avtalen med Skatt sør m.h.t. mva- problematikken, samt at felleskostnadene ikke medfører urimelig belastning på de enkelte avdelingene. Det som ble resultatet her: Hovedstyret mottar 20%: Dette fordeles etter beslutning i Hovedstyret i november hvert år: For 2013 ble tallene: Senior:Kr JuniorKr HåndballKr SkiKr Totale felleskostnader for 2013 blir ca. Kr

8 FLØY IL Forslag fra Arne Kjønstad og Jan Egil Norheim: Rent formelt organiseres Fløy Sport som egen avdeling i Fløy-systemet (se vedlagte organisasjonskart). Dette gjøres etter samtale og råd fra skattejurister i PWC.

9 FLØY IL Avdelingsorganisering Fløy Avdeling hovedstyret Fotball avdeling senior Fotball avdeling junior Avdeling håndball Avdeling Fløy Sport PlussbankCup AS 51 % av aksjene Alle avdelinger skal føre eget avdelingsregnskap Avdeling ski

10 FLØY IL Vi satte oss følgende mål: 1) Tilnærmet balanse i senior 2) Totalt overskudd på ca. kr i klubben inkl. ca i utbytte. 3 ) Overskudd i Fløy sport på kr (var en av byggesteinene til at senior skulle gå i balanse)

11 FLØY IL Hvor er vi nå: Prognose 2013: VI HAR LEVERT!!!! 1) Tilnærmet balanse i senior!! 2) Overskudd i Fløy på ca. kr inkl. utbytte fra Plussbankcup. 3) Overskudd i Fløy sport p.t. ca. kr

12 FLØY IL Vi har levert - forts. 4) Vi har gjennomført sponsor-pleie ved hver hjemmekamp som man iflg. David Nielsen må i tippeligaen for å oppleve!! (Takk til sponsor-pleie utvalget m/Henning og Robert i spissen). 5) Vi har UNIFORMERT klubben. Den som spiller på G7 har samme drakt, windbreaker etc. som A-lagspilleren. 6) Vi har skapt større engasjement/flere er med i arbeidet for klubben!

13 FLØY IL Hvordan er dette oppnådd: 1) Vi har levert på sponsor-budsjettet: Ca. 1,6 mill. ( i forhold til i fjor). 2) Sponsorpleie-utvalget har gjort en kjempejobb. 3) Knallhard inntekts- og kostnadsstyring. (Spesielt fra Gunnar Martinsen og undertegnede). 4) Spillerne har levert (ca. kr som budsjettert i toalettpapir-salg, dugnad, salg av julekalendere, fyrverkeri etc.)

14 FLØY IL Hvordan er dette oppnådd – forts. 5) Fløysport under ledelse av Per Ole Pedersen og Leif Gunnar Gilberg har gjort en kjempejobb med utstyr, trykking og uniformering av hele klubben. P.t. ligger vi an til et overskudd på ca. kr Dekningsbidraget (ca. kr ) til dette fordeles slik: (hvor er dekningsbidraget skapt): Seniorkr Junior/håndballkr Profilkunder/sponsorerkr Salg over disk (almennheten)kr

15 FLØY IL Hvordan er dette oppnådd - forts. Men det har kostet: (Kanskje spesielt for Gunnar Martinsen, Per Ole, Vidar og undertegnede). - Mange dugnadstimer. - Masse møter. - Trolig mellom 1000 og 1500 mail. MEN VI HAR LEVERT DET VI LOVTE!!!!!

16 FLØY IL Hovedfokuset har vært senior-delen: Hvordan er junior-avdelingen kommet ut: Sponsor Kr levert over budsjett. Men her har vi noen ideer for å øke inntektene. En person fra junior i sponsor-utvalget – dedikert junior. Idrettsutstyr: Kr (dette er inkludert subsidieringen av pakkene med ca ). Budsjettet for 2013 var kr Kostnader til idrettsutstyr i 2012 var kr Besparelse fra 2012 kr

17 FLØY IL Hvordan er junior-avdelingen kommet ut forts. FLØY SPORT ble i årsmøtet presentert som et seniorprosjekt. Dette skulle være en av bærebjelkene i arbeidet med å få balanse i SENIOR. Dette ble vedtatt på årsmøtet. For å skape engasjement fra hele klubben vedtok Hovedstyret i februar/mars – 2013: Evt. overskudd fra Fløy sport fordeles etter vanlig fordelingsnøkkel –4,5-1,5. Dette betyr trolig : ca Kr ekstra til junior og ca. kr til håndball/ ca. kr til ski.

18 FLØY IL Hvordan er junior-avdelingen kommet ut forts. Dette betyr at Fløy Sport har medført for 2013: - Totale bidrag/besparelser på ca. kr I tillegg har spillerne i junior-avdelingen fått bekledning/utstyr for kr. 500,- som har en verdi hos Sportsprofil på ca. kr Uten subsidieringen ville junior-avdelingen kun betalt kr i idrettsutstyr, dvs. en besparelse på ca. kr i forhold til 2012.

19 FLØY IL Hvordan er junior-avdelingen kommet ut forts. Junioravdelingen i Fløy - Har de laveste kontingentene på Sørlandet (kontingent + treningsavgift) Fløy: kr. 700,- Randesund: kr ,- Vigør kr , IK Våg kr ,- - Har trolig ikke mere dugnad enn andre ( i praksis kun Plussbankcup) - Billigst tøy/bekledning. - Størst bidrag til turneringene (ca i -13).

20 FLØY IL Premisser for budsjettene 2014: Følgende premiss er lagt inn i de ulike budsjettene: Dette støttes av hovedstyret, samt samtlige av avdelingsstyrene. Følgende fordeling: 80% til senior 14% til junior 4,5% til håndball 1,5% til ski legges til grunn ved: 1) Ordinære sponsor-inntekter Dette gjelder ikke arenareklame som fordeles slik: Color Line-banen – senior Modena-banen - Junior Hallen - Håndball

21 FLØY IL Premisser for 2014 forts. 2) Sponsorutvalget suppleres med 1 representant fra hhv junior, håndball og ski – med spesialoppgave å øke sponsor-inntektene fra det lavere sponsor-markedet (5 – kr-sponsorene). 3 Samme fordeling gjelder kontingent støttemedlemmer. 3) Fordelingen gjelder også den delen av dugnadskompensasjonen som tidligere tilfallt Hovedstyret, - som dekning av felleskostnadene. 4) Ikke minst gjelder fordelingen også det eventuelle overskuddet fra Fløy sport. 5) Fordelingen gjelder også nye inntektsprosjekter/-muligheter som settes i gang for hele klubben, bla. Fløykortet.


Laste ned ppt "FLØY IL Fløy IL Årsmøte 2013:. FLØY IL Hvor kom vi fra: Underskudd i senior-avdelingen hvert av de siste 6 årene på kr. 300 – 500.000. Omtrent balanse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google