Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FLØY IL Fløy IL Årsmøte 2013:. FLØY IL Hvor kom vi fra: Underskudd i senior-avdelingen hvert av de siste 6 årene på kr. 300 – 500.000. Omtrent balanse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FLØY IL Fløy IL Årsmøte 2013:. FLØY IL Hvor kom vi fra: Underskudd i senior-avdelingen hvert av de siste 6 årene på kr. 300 – 500.000. Omtrent balanse."— Utskrift av presentasjonen:

1 FLØY IL Fløy IL Årsmøte 2013:

2 FLØY IL Hvor kom vi fra: Underskudd i senior-avdelingen hvert av de siste 6 årene på kr. 300 – 500.000. Omtrent balanse for Fløy totalt sett. Økende motsetninger i klubben. Ønske om å gjøre senior-delen til Allianseklubb.

3 FLØY IL Resultatregnskap 2012: Årsresultat for Fløy IL- 97.811 Avdelingsvise resultater: Hovedstyre+ 768.283 Senior- 611.131 Junior- 34.835 Håndball- 37.299 Ski+ 19.759 Klubb 22 (slettet tilgodehavende fra -09)- 202.587

4 FLØY IL Avdelingsvise regnskaper etter kompensasjon for felleskostnader (i.h.h.t. vedtak årsmøtet 2012): Hovedstyre+ 429.116 Senior- 317.420 Junior- 3.016 Håndball- 23.662 Ski+ 19.759 Klubb 22 (sletting av tilgodehavende fra -09) - 202. 587

5 FLØY IL Balansen 2012: Aksjer i Plussbankcupkr. 525.300 Fordringerkr. 847.833 Bankinnskuddkr. 988.024 Sum eiendelerkr. 2.361.157 Egenkapitalkr. 1.711.757 Kortsiktig gjeldkr. 649.400 Sum gjeld og egenkapitalkr. 2.361.157

6 FLØY IL Forslag fra Arne Kjønstad og Jan Egil Norheim: Under årsoppgjørsdisposisjoner: Kr. 500.000 av egenkapitalen avsettes til investeringsfond som egen post i balansen. Samtidig blir innestående på investeringskontoen nr. 3000.13.34316 regulert tilsvarende. Egenkapital/Gjeld i balansen blir da slik: Investeringsfondkr. 500.000 Ordinær egenkapitalkr. 1.211.757 Kortsiktig gjeldkr. 649.400 Sum egenkapital og gjeldkr. 2.361.157

7 FLØY IL Forslag fra Arne Kjønstad og Jan Egil Norheim Årsmøtet oppnevner en komite bestående av Arne Kjønstad, Gunnar Askbo og Jan Egil Norheim til å gå gjennom hvordan felleskostnadene best skal føres. Dette hensyntatt både avtalen med Skatt sør m.h.t. mva- problematikken, samt at felleskostnadene ikke medfører urimelig belastning på de enkelte avdelingene. Det som ble resultatet her: Hovedstyret mottar 20%: Dette fordeles etter beslutning i Hovedstyret i november hvert år: For 2013 ble tallene: Senior:Kr. 130.000 JuniorKr. 30.000 HåndballKr. 10.000 SkiKr. 4.000 Totale felleskostnader for 2013 blir ca. Kr. 180.000.

8 FLØY IL Forslag fra Arne Kjønstad og Jan Egil Norheim: Rent formelt organiseres Fløy Sport som egen avdeling i Fløy-systemet (se vedlagte organisasjonskart). Dette gjøres etter samtale og råd fra skattejurister i PWC.

9 FLØY IL Avdelingsorganisering Fløy Avdeling hovedstyret Fotball avdeling senior Fotball avdeling junior Avdeling håndball Avdeling Fløy Sport PlussbankCup AS 51 % av aksjene Alle avdelinger skal føre eget avdelingsregnskap Avdeling ski

10 FLØY IL Vi satte oss følgende mål: 1) Tilnærmet balanse i senior 2) Totalt overskudd på ca. kr. 500.000 i klubben inkl. ca. 230.000 i utbytte. 3 ) Overskudd i Fløy sport på kr. 300.000 (var en av byggesteinene til at senior skulle gå i balanse)

11 FLØY IL Hvor er vi nå: Prognose 2013: VI HAR LEVERT!!!! 1) Tilnærmet balanse i senior!! 2) Overskudd i Fløy på ca. kr. 500.000 inkl. utbytte fra Plussbankcup. 3) Overskudd i Fløy sport p.t. ca. kr. 375.000.

12 FLØY IL Vi har levert - forts. 4) Vi har gjennomført sponsor-pleie ved hver hjemmekamp som man iflg. David Nielsen må i tippeligaen for å oppleve!! (Takk til sponsor-pleie utvalget m/Henning og Robert i spissen). 5) Vi har UNIFORMERT klubben. Den som spiller på G7 har samme drakt, windbreaker etc. som A-lagspilleren. 6) Vi har skapt større engasjement/flere er med i arbeidet for klubben!

13 FLØY IL Hvordan er dette oppnådd: 1) Vi har levert på sponsor-budsjettet: Ca. 1,6 mill. (+ 250.000 i forhold til i fjor). 2) Sponsorpleie-utvalget har gjort en kjempejobb. 3) Knallhard inntekts- og kostnadsstyring. (Spesielt fra Gunnar Martinsen og undertegnede). 4) Spillerne har levert (ca. kr. 400.000 som budsjettert i toalettpapir-salg, dugnad, salg av julekalendere, fyrverkeri etc.)

14 FLØY IL Hvordan er dette oppnådd – forts. 5) Fløysport under ledelse av Per Ole Pedersen og Leif Gunnar Gilberg har gjort en kjempejobb med utstyr, trykking og uniformering av hele klubben. P.t. ligger vi an til et overskudd på ca. kr. 375.000 Dekningsbidraget (ca. kr. 420.000) til dette fordeles slik: (hvor er dekningsbidraget skapt): Seniorkr. 125.000 Junior/håndballkr. 110.000 Profilkunder/sponsorerkr. 125.000 Salg over disk (almennheten)kr. 60.000

15 FLØY IL Hvordan er dette oppnådd - forts. Men det har kostet: (Kanskje spesielt for Gunnar Martinsen, Per Ole, Vidar og undertegnede). - Mange dugnadstimer. - Masse møter. - Trolig mellom 1000 og 1500 mail. MEN VI HAR LEVERT DET VI LOVTE!!!!!

16 FLØY IL Hovedfokuset har vært senior-delen: Hvordan er junior-avdelingen kommet ut: Sponsor Kr.90.000 - levert over budsjett. Men her har vi noen ideer for å øke inntektene. En person fra junior i sponsor-utvalget – dedikert junior. Idrettsutstyr: Kr. 115.000 (dette er inkludert subsidieringen av pakkene med ca. 70.000). Budsjettet for 2013 var kr. 150.000 Kostnader til idrettsutstyr i 2012 var kr. 186.000 Besparelse fra 2012 kr. 71.000

17 FLØY IL Hvordan er junior-avdelingen kommet ut forts. FLØY SPORT ble i årsmøtet presentert som et seniorprosjekt. Dette skulle være en av bærebjelkene i arbeidet med å få balanse i SENIOR. Dette ble vedtatt på årsmøtet. For å skape engasjement fra hele klubben vedtok Hovedstyret i februar/mars – 2013: Evt. overskudd fra Fløy sport fordeles etter vanlig fordelingsnøkkel 80-14 –4,5-1,5. Dette betyr trolig : ca Kr. 52.500 ekstra til junior og ca. kr. 16.900 til håndball/ ca. kr. 5.600 til ski.

18 FLØY IL Hvordan er junior-avdelingen kommet ut forts. Dette betyr at Fløy Sport har medført for 2013: - Totale bidrag/besparelser på ca. kr. 120.000 - I tillegg har spillerne i junior-avdelingen fått bekledning/utstyr for kr. 500,- som har en verdi hos Sportsprofil på ca. kr. 2.000. - Uten subsidieringen ville junior-avdelingen kun betalt kr. 40.000 i idrettsutstyr, dvs. en besparelse på ca. kr. 140.000 i forhold til 2012.

19 FLØY IL Hvordan er junior-avdelingen kommet ut forts. Junioravdelingen i Fløy - Har de laveste kontingentene på Sørlandet (kontingent + treningsavgift) Fløy: kr. 700,- Randesund: kr. 1.800,- Vigør kr. 1.550,- - 1.800 IK Våg kr. 2.000,- - Har trolig ikke mere dugnad enn andre ( i praksis kun Plussbankcup) - Billigst tøy/bekledning. - Størst bidrag til turneringene (ca. 235.000 i -13).

20 FLØY IL Premisser for budsjettene 2014: Følgende premiss er lagt inn i de ulike budsjettene: Dette støttes av hovedstyret, samt samtlige av avdelingsstyrene. Følgende fordeling: 80% til senior 14% til junior 4,5% til håndball 1,5% til ski legges til grunn ved: 1) Ordinære sponsor-inntekter Dette gjelder ikke arenareklame som fordeles slik: Color Line-banen – senior Modena-banen - Junior Hallen - Håndball

21 FLØY IL Premisser for 2014 forts. 2) Sponsorutvalget suppleres med 1 representant fra hhv junior, håndball og ski – med spesialoppgave å øke sponsor-inntektene fra det lavere sponsor-markedet (5 – 10.000 kr-sponsorene). 3 Samme fordeling gjelder kontingent støttemedlemmer. 3) Fordelingen gjelder også den delen av dugnadskompensasjonen som tidligere tilfallt Hovedstyret, - som dekning av felleskostnadene. 4) Ikke minst gjelder fordelingen også det eventuelle overskuddet fra Fløy sport. 5) Fordelingen gjelder også nye inntektsprosjekter/-muligheter som settes i gang for hele klubben, bla. Fløykortet.


Laste ned ppt "FLØY IL Fløy IL Årsmøte 2013:. FLØY IL Hvor kom vi fra: Underskudd i senior-avdelingen hvert av de siste 6 årene på kr. 300 – 500.000. Omtrent balanse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google