Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rapport: Burson-Marsteller Reiseplanlegger kvantitativt 5. juni, 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rapport: Burson-Marsteller Reiseplanlegger kvantitativt 5. juni, 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rapport: Burson-Marsteller Reiseplanlegger kvantitativt 5. juni, 2015

2 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Fakta om prosjektet Oppdragsgiver Burson-Marsteller Kontaktperson Ann Elin Hvidsten og Vibeke Mohn Herberg Hensikt Formålet med undersøkelsen er å skaffe forbrukerinnsikt i forbindelse med utvikling av en reiseplanlegger. BM ønsker blant annet å lære mer om: Kjennskap og erfaring med begrepet reiseplanlegger. Hvilke planleggere blir benyttet i dag, og hva synes forbruker om dem? Hva savner de? Kartlegge behovet for reiseplanleggere. Hvordan er reisevanene i dag og når vil det være aktuelt å bruke en reiseplanlegger? Test av konseptideen ”nasjonal reiseplanlegger”. Hvordan blir det mottatt hos forbrukere. Hva liker de? Hva liker de ikke? Hva må en slik tjeneste inneholde? Avdekke holdninger til kollektivreiser nasjonalt, inkludert ukjente reiser (med utgangspunkt i segmenteringen så langt det er hensiktsmessig) Avdekke andel kollektivreiser som er ukjente reiser (nært/fjernt) (dette gjøres kvantitativt) Metode Kvantitativ webtest, n=1003 Målgruppe Landsrepresentativt: Kvinner og menn, 15 år + Gjennomføring 1. – 5. juni, 2015 Rapport Rapport levert 5. juni, 2015 Ansv. konsulent Janne Tyskø D’Arcy

3 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Oppsummering/konklusjon Kollektive reisevaner: Nordmenn er aktive brukere av kollektivtilbudet som eksisterer. Selv om de oftest benytter seg av kollektivtilbudet til /fra jobb eller skole, reiser de også relativt ofte til/fra fritidsaktiviteter og daglige praktiske gjøremål. Kollektivreisende har reist mye det siste året, spesielt i nærmiljøet hvor man kjenner godt til kollektivtilbudet. Halvparten (47%) av kollektivreisende har gjort mer enn 50 kjente reiser i sitt nærmiljø i løpet av det siste året. Ukjente reiser står for en litt lavere andel av kollektivreisene enn de kjente reisene, men en av fem (22%) har likevel foretatt en ukjent reise i nærmiljøet sitt og 12% har foretatt en ukjent reise utenfor sin by/nærmiljø i løpet av den siste måneden, Vi regner konservativt at kollektivreisende i snitt gjennomfører mellom 5.3 og 7.6 ukjente reiser i nærmiljøet og mellom 3,6 og 5,4 ukjente reiser utenfor nærmiljøet i løpet av et år. Nordmenn innhenter informasjon om kollektivreiser fra mange ulike kilder. Informasjonen hentes først og fremst på reiseplanleggere, i tillegg til informasjon på websiden til kollektivselskaper, nettsøk via Google, samt rutetabeller og skjermer på stoppesteder. En av tre (31%) sier mer frihet (kan ta seg en øl) er viktigste årsak til å reise kollektivt, etterfulgt av slipper lete etter/betale parkering, billigere, mer miljøvennlig, bor nærme kollektivtransport og bra kollektivtilbud. Fire av fem (80%) nordmenn disponerer bil, og litt over halvparten (55%) sier de er helt eller delvis avhengig av bilen i hverdagen. De viktigste årsakene til å være avhengig av/foretrekke bilen er dårlig kollektivtilbud, lite fleksibilitet enklere/mer behagelig å kjøre bil og unødvendig lang reisetid/melkerute. 3

4 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Oppsummering/konklusjon (forts.) Kjennskap og bruk av reiseplanleggere: Kjennskapen til reiseplanleggere er aller høyest til Ruter, etterfulgt av NSB, Skyss, ATB og NAF. Mange kjenner også Google/Google Maps, Trafikanten og Kolumbus. Nordmenn bruker allerede reiseplanleggere og tre av fem benytter seg enten av en reiseplanlegger ofte (17%) eller av og til (42%). Ruter dominerer på bruk, etterfulgt av Skyss og NSB. I likhet med kjennskap blir også Skyss, ATB, NAF, Google/Google Maps og Kolumbus brukt. Det ble benyttet en reiseplanlegger på litt over halvparten (53%) av siste års ukjente reiser. Det er vanligst å bruke en reiseplanlegger per reise, men to av fem (37%) har brukt brukte flere reiseplanleggere til å planlegge en eller flere av disse reisene. De aller viktigste funksjonen på en reiseplanlegger er å kunne sjekke tidtabell, etterfulgt av søke til/fra reisested, kjøpe billett og sjekke pris. En av tre (32%) mener det er viktig med sanntidsdata. PC/Mac blir generelt mer brukt til å planlegge en kollektivreise, spesielt når det kommer til søke til / fra reisested, samt sjekke pris og tidtabell. App på mobil er mest brukt til å få oppdatert informasjon om neste avgang (sanntid) og kjøpe billett. Når det er sagt, er det også en del overlapp mellom flatene. Nasjonal reiseplanlegger konsept: Det er et potensial for en nasjonal reiseplanlegger, og et behov i markedet. To tredjedeler (65%) av Nordmenn liker ideen om en nasjonal reiseplanlegger svært eller ganske godt. 4

5 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Oppsummering/konklusjon (forts.) En nasjonal reiseplanlegger vil være aktuell på alle typer kollektivreiser, dog med et større potensial på lengre reiser. Mens 63% ville brukt den på lengre reiser, ville 41% brukt den på lokale reiser. Forbrukere ville valgt en reiseplanlegger fra et kollektivselskap om de skulle foreta en lokal reise (sannsynligvis fordi de bruker dette i dag), og en nasjonal, konkurransenøytral reiseplanlegger til lengre reiser. Årsaken til at forbruker ønsker en nasjonal reiseplanlegger for lengre reiser er for å forenkle prosessen. I dag bruker de flere reiseplanleggere for å planlegge denne typen reiser. 5

6 Oppsummering av segmenter

7 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Ambassadører Kollektive reisevaner: Ambassadører reiser kollektivt ofte, spesielt i nærmiljøet sitt. For eksempel, 84% reiser til / fra jobb ukentlig, mens 66% reiser til/fra fritidsaktiviteter og 71% til praktiske gjøremål ukentlig. Tre av fire (74%) Ambassadører har gjort over 100 kjente reiser innenfor sitt nærmiljø og 40% har gjort 11 eller flere ukjente reiser i sitt nærmiljø i løpet av et år. Ambassadører sier de viktigste årsaken for å bruke kollektivtransport er at de ikke har sertifikat/bil, bor nærme kollektivtrafikk og har et bra kollektivtilbud. Ambassadører henter i første rekke informasjon om kollektivreiser på reiseplanleggere, i tillegg til skjermer og rutetabeller på stoppesteder og informasjon på websiden til kollektivselskapet. Kjennskap og bruk av reiseplanleggere: Ambassadører benytter seg av reiseplanleggere, og halvparten (50%) benytter seg av reiseplanleggere ofte. To av tre (65%) ukjente reiser har blitt planlagt med reiseplanlegger det siste året, og 35% har brukt flere enn en reiseplanlegger. Nasjonal reiseplanlegger konsept: En nasjonal reiseplanlegger har stort potensial i Ambassadørsegmentet, og tre av fire (74%) liker konseptet svært eller ganske godt. 7

8 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Mitt alternativ Kollektive reisevaner: Mitt alternativ reiser mye kollektivt i nærmiljøet. For eksempel reiser 78% til / fra jobb ukentlig, mens 68% reiser til/fra fritidsaktiviteter og 70% reiser til praktiske daglige gjøremål ukentlig. Syv av ti (68) i dette segmentet har gjennomført over 100 kjente reiser i sitt nærmiljø, mens 41% har gjennomført 11 eller flere ukjente reiser i sitt nærmiljø. Mitt alternativ sier de viktigste årsaken for å bruke kollektivtransport er at de ikke har sertifikat/bil, bor nærme kollektivtrafikk og har et bra kollektivtilbud. Mitt alternativ henter i første rekke informasjon om kollektivreiser på reiseplanleggere, i tillegg til skjermer og rutetabeller på stoppesteder og informasjon på websiden til kollektivselskapet. Kjennskap og bruk av reiseplanleggere: Mitt alternativ benytter seg av reiseplanleggere, og 44% benytter seg av reiseplanleggere ofte. To av tre (65%) ukjente reiser har blitt planlagt med reiseplanlegger det siste året, og 39% har brukt flere enn en reiseplanlegger. Nasjonal reiseplanlegger konsept: En nasjonal reiseplanlegger har stort potensial i Mitt alternativ segmentet, og syv av ti (72%) liker konseptet svært eller ganske godt. 8

9 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Bevisste venner Kollektive reisevaner: Bevisste venner reiser kollektivt relativt ofte, dog noe mindre enn både Ambassadører og Mitt alternativ. Kollektivreisene skjer stort sett i nærmiljøet og litt under halvparten (46%) reiser til/fra jobb eller skole ukentlig, 30% til/fra fritidsaktiviteter og 32% til fra praktiske gjøremål. To av fem (40%) har gjort mer enn 100 kjente reiser i nærmiljøet, mens 21% har gjort 11 eller flere ukjente reiser i sitt nærmiljø. Bevisste venner sier de viktigste årsakene for å bruke kollektivtransport er at de bor nærme kollektivtrafikk, har et bra kollektivtilbud, er mer miljøvennlig og billigere. De bruker bilen mest til lengre turer. Bevisste venner henter i første rekke informasjon om kollektivreiser på reiseplanleggere, i tillegg til skjermer og rutetabeller på stoppesteder, informasjon på websiden til kollektivselskapet og nettsøk/Google. Kjennskap og bruk av reiseplanleggere: Bevisste venner benytter seg av reiseplanleggere, i hvertfall av og til (48%). Tre av fem (58%) ukjente reiser har blitt planlagt med reiseplanlegger det siste året, og 36% har brukt flere enn en reiseplanlegger. Nasjonal reiseplanlegger konsept: En nasjonal reiseplanlegger har stort potensial i Bevisste venner segmentet, og fire av fem (80%) liker konseptet svært eller ganske godt. 9

10 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Overbevis meg Kollektive reisevaner: Overbevis meg reiser mindre kollektivt i det daglige, men benytter seg gjerne av tilbud når de er på ferie. Nesten ni av ti (86%) har benyttet seg av kollektivtilbudet i forbindelse med ferie og henter informasjon om kollektivreiser på reiseplanleggere, i tillegg til informasjon på websiden til kollektivselskapet og nettsøk/Google. Denne målgruppen reiser først og fremst kollektivt for få mer frihet (til å ta seg en drink). Mindre fleksibilitet, unødvendig lang reisetid/melkerute og enklere/mer behagelig å kjøre bil er årsakene til å velge bil fremfor kollektivt. Kjennskap og bruk av reiseplanleggere: Overbevis meg benytter seg av reiseplanleggere, i hvertfall av og til (47%). Halvparten (52%) av ukjente reiser har blitt planlagt med reiseplanlegger det siste året, og 44% har brukt flere enn en reiseplanlegger. Nasjonal reiseplanlegger konsept: En nasjonal reiseplanlegger har bra potensial i Overbevis meg segmentet, og to av tre (65%) liker konseptet svært eller ganske godt. 10

11 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Meg og min bil Kollektive reisevaner: Meg og min bil reiser mindre kollektivt i det daglige, men benytter seg gjerne av tilbud når de er på ferie. Fire av fem (81%) har benyttet seg av kollektivtilbudet i forbindelse med ferie, og henter i første rekke informasjon om kollektivreiser på reiseplanleggere, i tillegg til informasjon på websiden til kollektivselskapet og nettsøk/Google. Denne målgruppen reiser først og fremst kollektivt for få mer frihet (til å ta seg en drink). Dårlig kollektivtilbud, mindre fleksibilitet, unødvendig lang reisetid/melkerute og enklere/mer behagelig å kjøre bil er årsakene til å velge bil fremfor kollektivt. Kjennskap og bruk av reiseplanleggere: Meg og min bil benytter seg av reiseplanleggere, i hvertfall av og til (46%). Litt under halvparten (47%) ukjente reiser har blitt planlagt med reiseplanlegger det siste året, og 39% har brukt flere enn en reiseplanlegger. Nasjonal reiseplanlegger konsept: En nasjonal reiseplanlegger har bra potensial i meg og min bil segmentet, og tre av fem (61%) liker konseptet svært eller ganske godt. 11

12 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Ikke kollektivt Kollektive reisevaner: De som tilhører segmentet ”Ikke kollektivt” reiser lite kollektivt i det daglige, men noen gjør det innimellom. Det er spesielt i forbindelse med ferie dette segmentet reiser kollektivt (61% har reist kollektivt i forbindelse med ferie). Hovedårsaken til å ikke reise kollektivt er dårlig kollektivtilbud/bor langt fra kollektivtransport, lite fleksibilitet og dårlig match med jobbsted. Kjennskap og bruk av reiseplanleggere: Ikke kollektivt benytter seg i mindre grad av reiseplanleggere, men også i dette segmentet er det noen som benytter seg av reiseplanleggere til ukjente reiser (17% har benyttet reiseplanlegger til ukjente reiser). Nasjonal reiseplanlegger konsept: En nasjonal reiseplanlegger har noe potensial også i ikke kollektivt segmentet, og halvparten (49%) liker konseptet svært eller ganske godt. 12

13 Kollektive reisevaner 13

14 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Forbruker reiser oftest kollektivt til /fra jobb eller skole. 14% gjennomfører denne typen reiser daglig og 26% ukentlig. Det reises like ofte kollektivt til daglige gjøremål og til/fra fritidsaktiviteter. Nesten en av fem gjør disse typer reiser ukentlig Hvor ofte reiser du kollektivt til følgende steder? N=1003 (alle deltagere)

15 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Det er spesielt Ambassadører og Mitt alternativ som reiser kollektivt ofte. Også de som i utgangspunktet ikke reiser kollektivt, sier de har reist noe kollektivt – da spesielt i forbindelse med ferie Hvor ofte reiser du kollektivt til følgende steder? TOTAL HAR REIST KOLLEKTIVT Ambasadører (n=72) Mitt alternativ (n=137) Bevisste venner (n=170) Overbevis meg (n=243) Meg og min bil (n=213) Ikke kollektivt (n=149) Til/fra jobb og/eller skole88 %83 %60 %49 %42 %9 % Til/fra fritidsaktiviteter92 %95 %78 %60 %43 %12 % Til daglige praktiske gjøremål97 %96 %79 %56 %38 %7 % Feriereise eller del av en feriereise95 % 91 %86 %81 %61 % REIST KOLLEKTIVT UKENTLIG Ambassadører (n=72) Mitt alternativ (n=137) Bevisste venner (n=170) Overbevis meg (n=243) Meg og min bil (n=213) Ikke kollektivt (n=149) Til/fra jobb og/eller skole84 %78 %46 %13 %6 %1 % Til/fra fritidsaktiviteter66 %68 %30 %6 %3 %1 % Til daglige praktiske gjøremål71 %70 %32 %6 %2 %0 % Feriereise eller del av en feriereise8 %10 %6 %3 %2 %

16 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Selv om de fleste kollektivreiser kan kategoriseres som kjente reiser i nærmiljøet, har en av fem (22%) gjort en ukjent reise i nærmiljøet og 12% har gjort en ukjent reise utenfor sin by/nærmiljø i løpet av siste måned Tenk deg at vi deler opp reiser i kjente reiser, og ukjente reiser, hvor de kjente reisene er hvor du kjenner kollektivtilbudet godt, og ukjente reiser er hvor du ikke kjenner kollektivtilbudet. Hvor ofte tar du følgende…? N=906 (reiser kollektivt)

17 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Kollektivreisende har reist mye siste året, både i form av kjente reiser og ukjente reiser Hvis du tenker på det siste året. Hvor mange reiser, sånn cirka, tror du at du har foretatt av følgende typer reiser? N=906 (reiser kollektivt). Vi anslår at 90% av befolkningen benytter seg av ett eller annet kollektivt tilbud. Kjente reiser: Nesten halvparten (47%) av kollektivreisende har reist mer enn 50 ganger på kjente reiser i sitt nærmiljø. En av fem (19%) har reist mer enn 50 ganger på kjente reiser utenfor sitt nærmiljø. Ukjente reiser i nærmiljøet: 56% av kollektivreisende har reist på minst en ukjent reise i sin by/sitt nærmiljø i løpet av siste året. 14% har gjort flere enn 10 slike reiser. Konservativt anslått: 5,3 - 7,6 slike reiser per person som reiser kollektivt Ukjente reiser utenfor nærmiljøet: 66% av kollektivreisende har reist på minst en ukjent reiser utenfor sitt nærmiljø. 8% har gjort flere enn 10 slike reiser. Konservativt anslått: 3,6 - 5,4 slike reiser per person som reiser kollektivt.

18 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Antall KJENTE reiser per segment: Tre av fire (74%) Ambassadører og syv av ti (68) Mitt alternativ har gjort over 100 kjente reiser i nærmiljøet. 37% av Ambassadører og 38% av Mitt Alternativ har i tillegg gjort 11 eller flere kjente reiser utenfor nærmiljøet 18 Kjente reiser utenfor by/ditt nærmiljø hvor du kjenner kollektivtilbudet Ambasadører (n=72) Mitt alternativ (n=137) Bevisste venner (n=168) Overbevis meg (n=227) Meg og min bil (n=195) Ikke kollektivt (n=94) Ingen2 %5 %14 %28 %35 %46 % 1-2 reiser19 %18 %25 %30 %27 %21 % 3-5 reiser17 %15 %21 %18 %12 %17 % 6-10 reiser24 % 16 %11 %13 %6 % 11-50 reiser32 %28 %20 %8 %10 %7 % 51-100 reiser3 %6 %2 %4 %1 %2 % Over 100 reiser2 %4 %3 %1 %3 %0 % Kjente reiser innenfor din by/ditt nærmiljø hvor du kjenner kollektivtilbudet Ambasadører (n=72) Mitt alternativ (n=137) Bevisste venner (n=168) Overbevis meg (n=227) Meg og min bil (n=195) Ikke kollektivt (n=94) Ingen0 %1 %8 %17 %20 %76 % 1-2 reiser2 %1 %4 %16 %33 %16 % 3-5 reiser4 %3 %4 %19 %13 %0 % 6-10 reiser1 % 9 %14 %12 %1 % 11-50 reiser5 % 22 %21 %12 %1 % 51-100 reiser13 %20 %13 %5 % 1 % Over 100 reiser74 %68 %40 %7 %4 %

19 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Antall UKJENTE reiser per segment: To av fem Ambassadører (40%) og Mitt alternativ (41%) har gjort 11 eller flere ukjente reiser i nærmiljøet. I tillegg har 21% av Ambassadører og 24% av Mitt alternativ gjort 11 eller flere ukjente reiser utenfor sitt nærmiljø 19 Ukjente reiser utenfor din by/nærmiljø hvor du IKKE kjenner kollektivtilbudet Ambasadører (n=72) Mitt alternativ (n=137) Bevisste venner (n=168) Overbevis meg (n=227) Meg og min bil (n=195) Ikke kollektivt (n=94) Ingen16 %15 %28 %38 %43 %50 % 1-2 reiser23 %21 %34 %36 %25 %30 % 3-5 reiser23 %20 % 16 %18 %12 % 6-10 reiser18 %20 %8 %7 %6 % 11-50 reiser20 %21 %7 %2 %6 %2 % 51-100 reiser0 % 2 %0 %1 %0 % Over 100 reiser1 %3 %2 %1 % 0 % Ukjente reiser innenfor din by/ditt nærmiljø hvor du IKKE kjenner kollektivtilbudet Ambasadører (n=72) Mitt alternativ (n=137) Bevisste venner (n=168) Overbevis meg (n=227) Meg og min bil (n=195) Ikke kollektivt (n=94) Ingen9 %10 %23 %52 %57 %87 % 1-2 reiser7 %10 %20 %24 %23 %4 % 3-5 reiser19 %17 %23 %11 %10 %4 % 6-10 reiser25 %22 %13 %8 %4 %0 % 11-50 reiser31 %32 %16 %4 %2 %0 % 51-100 reiser6 %5 %3 %0 %2 %3 % Over 100 reiser3 %4 %2 %0 %2 %1 %

20 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE En av tre (31%) sier mer frihet (kan ta seg en øl) er viktigste årsak til å reise kollektivt, etterfulgt av slipper lete etter/betale parkering (25%), billigere (22%), mer miljøvennlig (22%), bor nærme kollektivtransport (22%) og bra kollektivtilbud (21%) 20 Hva er de viktigste årsakene til at du reiser kollektivt? N=906 (reiser kollektivt)

21 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Det er spesielt Overbevis meg og Meg og min bil som reiser kollektivt for å få mer frihet. Ambassadører og Mitt alternativ oppgir i større grad at de ikke har sertifikat/bil, bor nærme kollektivtrafikk og bra kollektivtilbud som de viktigste årsakene til å reise kollektivt. Bevisste venner tenker på miljøet 21 Hva er de viktigste årsakene til at du reiser kollektivt? Ambasadører (n=72) Mitt alternativ (n=137) Bevisste venner (n=168) Overbevis meg (n=227) Meg og min bil (n=195) Ikke kollektivt (n=94) Bor nærme kollektivtransport44 %40 %31 %19 %9 %0 % Har ikke sertifikat41 %48 %1 % 0 % Har ikke bil40 %56 %4 %8 %2 % Bra kollektivtilbud36 %28 %33 %14 %8 %14 % Miljøvennlig30 %24 %38 %15 %9 %14 % Billigere (sparer bensin, bomring, parkering)23 %18 %30 %18 %17 %19 % Mer frihet (kan ta en øl, ikke avhengig av parkering, etc.)17 %11 %24 %34 %37 %21 % Enklere15 %11 %14 %10 %11 %9 % Slipper lete etter / betale for parkering10 %5 %26 %33 %26 %25 % Mindre slitsomt og stressende6 %5 %20 %19 %14 %21 % Raskere5 %2 %8 %5 %7 %10 % Mer direkte reiserute4 %3 %7 %2 %5 % Kan bruke reisen til andre ting4 %7 %17 %7 %5 %9 % Slipper kø2 % 19 %10 %13 %5 % Tryggere2 % 4 %1 %6 % For komplisert / flere ulike transporttyper0 % 1 % 4 %2 % Annet0 %1 % 8 %16 %

22 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE To tredjedeler (68%) bruker reiseplanlegger for å finne informasjon om reisetider, stoppesteder, osv., etterfulgt av informasjon på websiden til kollektivselskaper (50%), nettsøk via Google (43%), Rutetabeller på stoppesteder (41%) og skjermer på stoppesteder (38%) 22 Når du reiser kollektivt, hvordan finner du vanligvis informasjon om reisetider, stoppesteder e.l.? N=906 (reiser kollektivt)

23 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Det er spesielt Ambassadører og Mitt alternativ som benytter seg av reiseplanleggere for å finne informasjon om reisetider, stoppesteder, osv. 23 Når du reiser kollektivt, hvordan finner du vanligvis informasjon om reisetider, stoppesteder e.l.? N=906 (reiser kollektivt) Ambasadøre r (n=72) Mitt alternativ (n=137) Bevisste venner (n=168) Overbevis meg (n=227) Meg og min bil (n=195) Ikke kollektivt (n=94) Reiseplanlegger (Ruter, NSB app, Skyss, Kolumbus, osv.)86 %89 %78 %65 %61 %46 % Skjermer på stoppesteder66 %65 %48 %30 %27 %22 % Rutetabeller på stoppesteder66 %64 %45 %31 %32 %27 % Informasjon på websiden til kollektivselskap61 %60 %45 %50 %49 % Ved å søke på nettet (via Google)47 %44 %46 %39 %44 %45 % Skjermer på busser41 %42 %28 %9 %10 %8 % Karttjenester som Google Map34 %33 %22 %11 %7 %6 % Personlig tidligere erfaring31 % 28 %16 %18 %15 % Rutetabeller på papir29 %27 %22 %18 %14 %12 % Plakater på busser20 %18 %7 %5 %3 % Søker informasjon hos nettsteder som tilbyr informasjon om destinasjon (Visit Norway og NAF)11 %8 %13 %10 %14 %9 % Ved å kontakte kjente9 %10 %8 % 9 %6 % Personlig kontakt med kollektivselskap (telefon eller person)8 %7 %3 % 2 %4 % 1881 eller lignende lokale ringetjenester5 %3 %7 %2 %5 % Turistinformasjonen5 %4 %7 %8 %4 %7 % Annet1 % 2 %1 % 5 % Bortsett fra nettsøk via for eksempel Google dominerer Ambassadører og Mitt alternativ informasjons- innhenting gjennom ulike kanaler.

24 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Fire av fem (80%) disponerer bil 24 Disponerer du bil? N=1003 (alle deltagere)

25 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Litt over halvparten (55%) er helt eller delvis enig i at de er avhengig av bilen i hverdagen 25 Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn: Jeg er helt avhengig av bilen i hverdagen? N=1003 (alle deltagere)

26 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Dårlig kollektivtilbud (34%), lite fleksibilitet (30%) enklere/mer behagelig å kjøre bil (27%) og unødvendig lang reisetid/melkerute (27%) er de viktigste årsakene til å velge å reise med bil isteden for kollektivt 26 Hva er de viktigste årsakene til at du velger å reise med bil istedenfor kollektivt? N=800 (disponerer bil)

27 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Bevisste venner bruker i større grad bilen til lengre turer, mens Meg og min bil (og de som ikke reiser kollektivt) har dårlig kollektivtilbud. Overbevis meg og Meg og min bil oppgir lite fleksibilitet, unødvendig lang reisetid og enklere/mer behagelig å kjøre bil som årsaker for å velge bil fremfor kollektivt 27 Hva er de viktigste årsakene til at du velger å reise med bil istedenfor kollektivt? Bevisste venner (n=170) Overbevis meg (n=243) Meg og min bil (n=213) Ikke kollektivt (n=145) Bruker bil til lengre turer (mye bagasje)48 %21 %10 %11 % Dårlig kollektivtilbud (få avganger/ruter)29 %25 %42 % Lite fleksibelt (gir mindre frihet / må reise til faste tider)27 %34 %32 %23 % Unødvendig lang reisetid / melkerute (tar lengre tid enn å kjøre)26 %31 %32 %16 % Enklere / mer behagelig å kjøre bil (dør-til-dør transport, slipper stå ute i kulden)23 %32 %31 %18 % Passer ikke til jobbsituasjon (jobber uvanlige tider, jobber langt fra kollektivtilbudet)14 %12 %25 %27 % Dyrt / dyrere enn å kjøre10 %16 %14 %12 % Gratis parkering8 % 1 %2 % Passer ikke med livssituasjon (henting i barnehage, fritidsaktiviteter, husdyr)7 %10 %17 %15 % Liker / foretrekker å kjøre bil7 %24 %18 %20 % Helsesituasjon (psykisk eller fysisk sykdom)6 %5 %9 % Bor langt fra kollektivtilbud5 % 13 %26 % Krever mye planlegging4 %7 %10 %3 % Har kjøpt el-bil3 % 1 % Annet7 % 5 %4 %

28 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Halvparten (49%) benytter seg av kollektivtilbudet kun når de må og 15% benytter aldri kollektivtilbudet. En av fire (24%) benytter seg av kollektivtilbudet så ofte de kan og 8% har ikke noe annet alternativ 28 Hvilket av følgende utsagn beskriver best hvordan du forholder deg til kollektivtilbudet der du bor? N=1003 (alle deltagere)

29 Kjennskap og bruk av reiseplanleggere 29

30 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Kjennskapen til reiseplanleggere er aller høyest til Ruter, etterfulgt av NSB, Skyss, ATB og NAF. Mange kjenner også Google/Google Maps, Trafikanten og Kolumbus Kjenner du til noen reiseplanleggere? I såfall hvilke? N=1003 (alle deltagere)

31 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Tre av fem benytter seg av reiseplanleggere enten ofte (17%) eller av og til (42%). Det er spesielt Ambassadører og Mitt alternativ som benytter seg av reiseplanleggere 31 Benytter du deg av reiseplanleggere? N=1003 (alle deltagere) Ja, ofte Ja, av og tilTotal JA Ambasadører (n=72)50 %33 %83 % Mitt alternativ (n=137)44 %41 %85 % Bevisste venner (n=170)29 %48 %77 % Overbevis meg (n=243)14 %47 %61 % Meg og min bil (n=213)6 %46 %52 % Ikke kollektivt (n=149)3 %14 %17 %

32 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE I likhet med kjennskap er Ruter og NSB er de mest brukte reiseplanleggerne, etterfulgt av Skyss, ATB, NAF, Google/Google Maps og Kolumbus Hvilke reiseplanleggere bruker du? N=592 (bruker reiseplanlegger)

33 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Det ble benyttet en reiseplanlegger på litt over halvparten (53%) av siste års ukjente reiser. To av fem (37%) av de som benyttet reiseplanlegger brukte flere reiseplanleggere til å planlegge en eller flere av disse reisene 33 Jeg vil nå at du tenker på siste årets reiser hvor du ikke kjenner kollektivtilbudet. Hvor stor andel av siste års reiser, sånn cirka, fant du informasjon om reisen (avgang, rutetid, betaling, osv.) på en reiseplanlegger? Hvor stor andel av siste års reiser, sånn cirka, fant du informasjon om reisen (avgang, rutetid, betaling, osv.) på en reiseplanlegger? Base: Har foretatt en ukjent reise N=507 (benyttet reiseplanlegger)

34 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Ambassadører og Mitt alternativ har i større grad benyttet reiseplanlegger på siste års ukjente reiser. Det ble stort sett brukt en reiseplanlegger, men alle segmenter (spesielt Overbevis meg) har gjort reiser hvor det ble brukt flere reiseplanleggere 34 Hvor stor andel av siste års reiser, sånn cirka, fant du informasjon om reisen (avgang, rutetid, betaling, osv.) på en reiseplanlegger? Base: Benyttet reiseplanlegger Base: Har foretatt en ukjent reise

35 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Den aller viktigste funksjonen med en reiseplanlegger er å kunne sjekke tidtabell (55%), etterfulgt av søke til/fra reisested (48%), kjøpe billett (44%) og sjekke pris (38%). En av tre (32%) mener det er viktig med sanntidsdata 35 Tenk deg at du skulle bruke en reiseplanlegger til å planlegge en kollektivreise. Hvilke av følgende funksjoner er aller viktigst for deg? N=1003 (alle deltagere)

36 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE De ulike segmentene er relativt samstemte over de viktigste funksjonene i en reiseplanlegger. Segmentene som reiser sjeldnere er mer opptatte av å kunne sjekke pris og kjøpe billett 36 Tenk deg at du skulle bruke en reiseplanlegger til å planlegge en kollektivreise. Hvilke av følgende funksjoner er aller viktigst for deg? N=1003 (alle deltagere) Ambassadører (n=72) Mitt alternativ (n=137) Bevisste venner (n=170) Overbevis meg (n=243) Meg og min bil (n=213) Ikke kollektivt (n=149) Sjekke tidtabell66 %58 %52 %60 %59 %47 % Få oppdatert informasjon om neste avgang, forsinkelser, etc.51 %47 %37 %27 %30 %20 % Søke til / fra reisested42 %49 %55 %41 %53 %43 % Kjøpe billett37 %36 %50 %42 %48 %43 % Sjekke pris33 %31 %29 %40 %38 %49 % Sortere på ulike reisescenarier / alternativer19 %20 %14 %12 %11 %4 % Sjekke reiselengde15 %27 %20 %22 %18 %22 % Deling av stedsinformasjon/GEO lokasjon (for å beregne avstand, vise kart, osv.)7 %6 %3 %4 %2 %3 % Få oversikt over antall stopp6 % 3 %1 %4 % Sjekke transportleverandør2 % 4 % Sjekke informasjon om destinasjon1 % 7 % 5 %9 % Annet0 % 1 %3 %1 %5 %

37 Bruk av reiseplanleggere på PC web eller mobil applikasjon 37

38 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE PC/Mac blir generelt mer brukt til å planlegge en kollektivreise, spesielt når det kommer til søke til / fra reisested, samt sjekke pris og tidtabell. App på mobil er mest brukt til å få oppdatert informasjon om neste avgang (sanntid) og kjøpe billett. Når det er sagt, er det også en del overlapp mellom flatene. 38 Tenk deg at du skulle bruke en reiseplanlegger til å planlegge en kollektivreise. I hvilke flater vil det være mest aktuelt for deg å søke følgende informasjon om en kollektivreise? N=539 (alle deltagere)

39 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Det er noen små forskjeller i segmentene, men totalbildet gjenspeiler totalen 39 Tenk deg at du skulle bruke en reiseplanlegger til å planlegge en kollektivreise. I hvilke flater vil det være mest aktuelt for deg å søke følgende informasjon om en kollektivreise? Ambasadører (n=72) Mitt alternativ (n=137) Bevisste venner (n=170) Overbevis meg (n=243) Meg og min bil (n=213) Ikke kollektivt (n=149) Søke til / fra reisested På nett via PC/Mac31 %35 %41 % 40 %49 % Som app på mobil17 %15 %19 %18 % 12 % Begge steder43 %44 %35 %30 %32 %23 % Sjekke pris På nett via PC/Mac37 % 41 % 37 %48 % Som app på mobil15 % 17 %15 %14 %15 % Begge steder31 %34 %31 %27 %31 %20 % Sjekke tidtabell På nett via PC/Mac36 % 37 %39 %44 % Som app på mobil20 %18 %19 % 20 %15 % Begge steder37 %41 %39 %31 % 25 % Sjekke informasjon om destinasjon På nett via PC/Mac39 %38 %40 %31 %34 %43 % Som app på mobil7 %10 %12 %11 %12 %11 % Begge steder34 %33 %30 %26 %28 %25 % Sortere på ulike reisescenarier / alternativer På nett via PC/Mac39 %37 %43 %33 %34 %40 % Som app på mobil7 % 12 %10 %8 % Begge steder34 %33 %21 %20 %27 %26 % Sjekke reiselengde På nett via PC/Mac29 %32 %38 %35 %34 %43 % Som app på mobil15 %16 % 14 % 12 % Begge steder42 %40 %31 %29 %31 %24 %

40 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Det er noen små forskjeller i segmentene, men totalbildet gjenspeiler totalen 40 Tenk deg at du skulle bruke en reiseplanlegger til å planlegge en kollektivreise. I hvilke flater vil det være mest aktuelt for deg å søke følgende informasjon om en kollektivreise? Ambasadører (n=72) Mitt alternativ (n=137) Bevisste venner (n=170) Overbevis meg (n=243) Meg og min bil (n=213) Ikke kollektivt (n=149) Sjekke transportleverandør På nett via PC/Mac45 %39 % 31 %29 %38 % Som app på mobil6 % 9 %10 %8 %9 % Begge steder25 %26 %16 %18 %21 %24 % Deling av stedsinformasjon/GEO lokasjon På nett via PC/Mac32 %35 %42 %30 %31 %37 % Som app på mobil19 %18 %16 %14 %12 %14 % Begge steder21 %25 %16 %18 %21 %19 % Få oversikt over antall stopp På nett via PC/Mac35 %38 %34 %29 % 41 % Som app på mobil19 %14 % 12 %13 %15 % Begge steder28 %29 % 25 %27 %19 % Kjøpe billett På nett via PC/Mac27 % 28 %33 %32 %42 % Som app på mobil37 %36 %35 %23 %24 %19 % Begge steder18 %20 %22 % 17 % Få oppdatert informasjon om neste avgang, forsinkelser, etc. På nett via PC/Mac17 %22 %28 % 29 %37 % Som app på mobil36 %34 %36 %27 %23 % Begge steder32 %30 %21 %22 % 18 %

41 Nasjonal reiseplanlegger - konsept 41

42 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Forbruker tar godt i mot en nasjonal reiseplanlegger og to tredjedeler (65%) liker den svært eller ganske godt. Det er spesielt Bevisste venner (80% liker svært/ganske godt) og Ambassadører (74% liker svært/ganske godt) som liker ideen om en nasjonal reiseplanlegger 42 Hva synes du om en slik nasjonal reiseplanlegger? N=1003 (alle deltagere)

43 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE En nasjonal reiseplanlegger vil være aktuell både på lokale og lengre reiser. Mens 63% ville brukt den på lengre reiser, ville 41% brukt den på lokale reiser 43 Tror du at du vil bruke en slik nasjonal reiseplanlegger? N=1003 (alle deltagere) Ambassadører, Bevisste venner og Mitt alternativ ville generelt benyttet seg litt mer av en slik nasjonal reiseplanlegger til alle typer reiser.

44 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Halvparten (51%) av forbrukere ville valgt en reiseplanlegger fra et kollektivselskap om de skulle foreta en lokal reise (dette kommer nok av at de kan gjøre dette sømløst i dag). En av tre (34%) ville valgt en nasjonal konkurransenøytral reiseplanlegger 44 Tenk deg at du skulle velge en reiseplanlegger for å foreta en lokal reise. Hvilken av følgende reiseplanleggeralternativer ville du valgt? N=1003 (alle deltagere)

45 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Nesten tre av fem (57%) ville valgt en nasjonal, konkurransenøytral reiseplanlegger for en lengre reise over fylkesgrensen. Dette kommer sannsynligvis av at de bruker flere reiseplanleggere for å planlegge denne typen reiser i dag. 26% ville valgt en reiseplanlegger fra et kollektivselskap 45 Tenk deg at du skulle valgt en reiseplanlegger til en lengre reise over fylkesgrensen. Hvilken av følgende alternativer ville du valgt? N=1003 (alle deltagere)

46 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE Litt flere Ambassadører og Mitt alternativ ville valgt en reiseplanlegger fra et kollektivselskap til lokale reiser 46 TIL EN LOKAL REISE Ambasadører (n=72) Mitt alternativ (n=137) Bevisste venner (n=170) Overbevis meg (n=243) Meg og min bil (n=213) Ikke kollektivt (n=149) Reiseplanlegger fra et kollektivselskap (Ruter, NSB, lokalt kollektivselskap) 60 %64 %54 %49 %46 %41 % En nasjonal, konkurransenøytral reiseplanlegger30 %28 %38 %37 % 29 % Reiseplanlegger fra en reiseaktør (Kelkoo eller Tripadvisor)0 % 1 % 3 %2 % En søkemotor (Gule Sider, Google)10 %7 % 13 %15 %28 % LENGRE REISE OVER FYLKESGRENSEN Ambasadører (n=72) Mitt alternativ (n=137) Bevisste venner (n=170) Overbevis meg (n=243) Meg og min bil (n=213) Ikke kollektivt (n=149) Reiseplanlegger fra et kollektivselskap (Ruter, NSB, lokalt kollektivselskap)30 %34 %28 %26 %17 %28 % En nasjonal, konkurransenøytral reiseplanlegger 59 %52 %63 %57 %66 %43 % Reiseplanlegger fra en reiseaktør (Kelkoo eller Tripadvisor)2 % 1 %2 %1 %5 % En søkemotor (Gule Sider, Google)10 %12 %9 %15 %16 %24 % Tenk deg at du skulle velge en reiseplanlegger for å foreta en lokal reise/en lengre reise over fylkes. Hvilken av følgende reiseplanleggeralternativer ville du valgt?


Laste ned ppt "Rapport: Burson-Marsteller Reiseplanlegger kvantitativt 5. juni, 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google