Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

32 jenter 30 gutter  3 klasser Velkommen til foreldremøte – Innskolingsdagen 3.juni 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "32 jenter 30 gutter  3 klasser Velkommen til foreldremøte – Innskolingsdagen 3.juni 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 32 jenter 30 gutter  3 klasser Velkommen til foreldremøte – Innskolingsdagen 3.juni 2016

3 Av- og påstigning Skolebakken Gapahuken Akebakken Litt lokalgeografi/ trafikksikkerhet x x x

4 Blå Fløy 1.klasse 2.klasse SFO Grønn fløy 3.klasse 4.Klasse Rød fløy 5.klasse 6.klasse 7.klasse Garderober og gymsal

5 Visjon Plakat 1 Forventninger til ansatte Plakat 2 Forventninger til foreldre Plakat 3 Forventinger til elevene slagord + logo

6 En skole i endring Vi forbedrer og fornyer for å gi ferdigheter for framtida.

7 Hva vil vi tilby våre elever?

8

9 Å skape en ny holdning til læring sammen Visjon: Lærelyst, nysgjerrighet, utholdenhet Å lære er å forske Å forske er å prøve og feile Å forske er å stille spørsmål Å lære er hardt arbeid Ros barnet når det strever! ”Du kan lære hva som helst”

10 Sosial kompetanse

11 Hvordan følges elevene faglig? Det daglige, skole- og leksearbeid er viktigst… Vurdering for læring (VFL) Ulike kartlegginger/ prøver/ observasjoner: Nasjonale kartlegginger i lesing, trinn 1, 2 og 3 Nasjonale kartlegginger i regning, trinn 1, 2 og 3 Najonal kartlegging i engelsk på trinn 3 Nasjonale prøver på 5. trinn (lesing, regning og engelsk) SOL (systematisk oppfølging av lesing – alle trinn) En rekke andre mindre tester og kartlegginger underveis… NB: Viktig at dere som foreldre tar kontakt med skolen dersom dere er bekymret

12 Hvordan følges elevene sosialt? Daglig i timer og friminutt (observasjoner) Gjennom tilb.meldinger fra eleven selv, foresatte eller andre Foreldresamtaler Miljøkartleggingen - enkel spørreundersøkelse hver vår Klassetrivsel.no NB: Viktig at dere som foreldre tar kontakt med skolen dersom dere er bekymret

13

14 Hvilke svømmeferdigheter skal elevene beherske etter 4. klasse? leike og utføre grunnleggjande øvingar med vasstilvenning som å dykke, flyte, gli, skape framdrift, hoppe uti og orientere seg i vatn vere svømmedyktig ved å: falle uti på djupt vatn svømme 100 meter på magen undervegs dykke ned og hente ein gjenstand med hendene stoppe og kvile i 3 minutt (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg) så svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land ferdast trygt i, ved og på vatn og gjere greie for farane, og tilkalle hjelp

15 Hvordan kan foreldre og foresatte hjelpe med å gi barna gode svømmeferdigheter? Hjelpe de å bli trygge i vannet (leke med de, sprute vann i ansiktet osv.) Trene på å ha ansiktet ned i vannet/hodet under vannet Trene på å hoppe ned i vannet fra kanten (starte med å holde de i handa og la de gradvis gjøre dette alene) La de trene på flyte på ryggen og på magen (vise først og gjør det sammen etterpå) Prøv å dykke etter gjenstander på bunnen Lær de hvordan de kan komme seg frem i vannet ved hjelp av bevegelser/svømmetak Være med barna og gjøre de kjent med svømmehallen

16 Samarbeid hjem -skole Klassekontakter trinn 1 1a Gry Krohn Hovland94204406Gry.dahlotrom@lyse.net Jane Fosse97939547jfosse89@gmail.com 1b Elin Ravndal Bell90803864elinravndal@yahoo.com.ao Maren Lima95988743Maren.lima@lyse.net 1c Karina Knoph Helland93269379Karina_knoph@hotmail.com Caroline Espevik FAU-repr trinn 1 Kine Ravndal Mugås91776705kine.r.mugaas@lyse.net VarareprChristine Soldal Risa47263848chrinstine.s.jensen@lyse.net

17 Hjemmesiden www.minskole.no/baerland Klassesider med nyheter, ukeplaner mm skoleruta søknad om fri + mye mer Anbefaler alle om å abonnere på nyheter (vent til høsten…) – husk å bekrefte abonnement via e-post.

18 SFO (skolefritidsordningen) 43 av 62 elever er påmeldt SFO 12 elever er påmeldt til oppstart på SFO før 15/8 Tidspunkt for dag og klokkeslett (sendes pr e-post) De resterende elevene vil bli invitert til et besøk i løpet av uka før skulestart – eventuelt mandag 15/8 (sendes pr e-post)

19 Rutiner på SFO SFO er i samme fløy som første klasse 1-4 klasse fordelt på A-klasser og B-klasser A = indianer, B=cowboy, C=indianer/ cowboy? Månedsplan sendes hjem pr e-post Valgfrie aktiviteter f.eks: fredagsgrupper, utebandy, idrettsplassen, kunst- og håndverk, rollelek, selvbestemt lek Kontroll: elevene registreres når de kommer til SFO, og ellers utover dagen ute og inne

20 Rutiner for foreldrene Morgen SFO: følge barnet inn (valgfritt) Beskjeder til SFO: sms, telefon, sentralbord Hente på ettermiddagen hente inne på SFO gi beskjed til en ansatt Hvis andre enn foreldre skal hente må vi få beskjed

21 Første skoledag Onsdag 17. august Fremmøte i amfiet kl. 08.25 ”Opprop” + klassebilde Første skoledag for 1. klasse varer frem til kl. 10:30 Trenger ikke matpakke Foreldre kan bli med… SFO tilbud fra 10:30

22 Til utdeling/ innlevering Infoskriv til nye elever SOL – systematisk observasjon av lesing Deles ut til elevene i dag: ”Bamsebok”


Laste ned ppt "32 jenter 30 gutter  3 klasser Velkommen til foreldremøte – Innskolingsdagen 3.juni 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google