Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges speiderforbund Lederløft august 2012 Madla.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges speiderforbund Lederløft august 2012 Madla."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges speiderforbund Lederløft august 2012 Madla

2 2 Revidert treningsprogram > Kjært barn har mange navn > ”Pensum” > Speiderprogrammet > Det som gjør speiding til speiding > 2011 har det vært arbeidsgrupper justering av programmet > Ikke helt nytt program, men presisering og forbedring

3 3 Hva er treningsprogrammet ?

4 4 Strukturen i treningsprogrammet Metoder Programelementer Mål

5 5 Speidermetoden > Speidermetoden består av 8 elementer: > Forpliktelse gjennom lov og løfte Forpliktelse gjennom lov og løfte > Learning by doing Learning by doing > Bruk av patruljesystemet Bruk av patruljesystemet > Friluftsliv Friluftsliv > Samfunnsengasjement Samfunnsengasjement > Symbolikk, rammer og lek Symbolikk, rammer og lek > Progresjon i aktiviteter og ferdigheter Progresjon i aktiviteter og ferdigheter > Medbestemmelse og ansvar Medbestemmelse og ansvar

6 6 > Jeg er beredt. > Gjennomgått merker, oppdatert ifht ny kunnskap førstehjelp > Fordypningsmerker > Det er laget og under utarbeidelse nye merker som kommer etter hvert > Prosjekt, her kommer det inn nye faste prosjekt som er lagt ut på speiderbasen med egne merker til i tillegg til det gruppene selv jobber med Hva er nytt?

7 7 > Alle mål og delmål i programmerkene er gjennomgått på alle enheter. > Mer presiste formuleringer og mal for progresjon mellom enhetene. > Et felles språk med mål og delmål > Målene sortert etter emne slik at alle består av mål innen 3 emner for å vise sammenhengen under hvert programmerke. > Noen er ute og endret, egen oversikt på speiderbasen

8 8 Eks. 3 målområder friluftsliv > 1. Friluftsferdigheter > 5 delmål under > 2. Naturkunnskap > 6 delmål > 3. Førstehjelp og sikkerhet > 4 delmål > Må ha gjennomført 10 stk for å få programmerket friluftsliv.

9 9 Eksempel fra programmerke friluftsliv MålkoderMål Delmål for bevereDelmål for småspeidereDelmål for stifinnereDelmål for vandrereDelmål for rovere Friluftsferd igheter Speiderne skal … F-1Få nye turerfaringer fra alle årstider. Være på utemøter i alle årstider. Være med på to dagsturer. Delta i sesongbestemte aktiviteter som ski, bading eller blomsterplukking. Være med på turer eller utemøter både om høsten, vinteren, våren og sommeren. Kjenne småspeidernes turregler. Delta på overnattingsturer ute om vinteren, våren, sommeren og høsten. Være med i planlegging og gjennomføring av overnattingsturer ute med patruljen om vinteren, våren, sommeren og høsten Gjennomføre en lengre tur både om vinteren, våren, sommeren og høsten. F-2Utvikle ferdigheter innen orientering. Kjenne de fire himmelretningene. Kjenne igjen de viktigste karttegnene som vann, myr, sti og vei. Kunne finne nord, sør, øst og vest ved hjelp av et kompass. Gjennomføre en orienteringsløype sammen med flokken. Kunne følge med på et kart i et kjent område. Kunne følge kart og kompass både i dagslys og mørke Kunne finne nord, sør, øst og vest ved hjelp av kjennetegn i naturen. Være med på å planlegge og gjennomføre et orienteringløp eller orienteringsmøte med troppen eller patruljen. Beherske ulike former for navigasjon, for eksempel ved å: Gjennomføre et orienteringsløp i et ukjent område. Bruke GPS til å finne veien i et ukjent område. Bruke tegn i naturen til å orientere seg i et ukjent område. F-3Utvikle kunnskap om og erfaring med ulike overnattingsformer Kjenne til forskjellige overnattingsformer som telt, lavvo og gapahuk. Være med på to overnattingsturer med flokken og prøve to ulike overnattingsformer som hytte, telt eller lavvo. Ta ansvar for å sette opp telt eller gapahuk på en leir eller patruljetur. Kunne lage et egnet sted for overnatting på vintertur, for eksempel igloo, snøhule, snøhytte eller teltplass. Gjennomføre flere turer der de benytter ulike former for utendørs overnatting som feltjakketur, telt, gapahuk, nødbivuak eller snøhule. F-4Utvikle kunnskap om og erfaring med matlaging på ulike varmekilder Spise mat laget på bål, primus, i kokegrop eller på stormkjøkken. Lage mat sammen med andre på enten bål, primus, stormkjøkken eller i kokegrop. Kunne bruke primus, propanapparat og stormkjøkken og lage en matrett på en av disse varmekildene. Lage en matrett på en alternativ varmekilde som kokegrop eller 7- steinsovn. Sette seg inn i hvilke ulike varmekilder som kan benyttes på tur, og prøve minst tre ulike metoder for tilberedning av mat ute.

10 10 Endringer i roverprogrammet > Gjennomgang med sammenheng mellom poengsystemet speidersjefens topputmerkelse og burgunderrøde klaffer.

11 11 Nytt materiale > Nye loggbøker lommeformat med mer avkryssing og enklere å bruke > Lederveiledning trykt i tillegg til speiderbasen > Nye plakater med oversikter > Speiderbasen løpende med nye ting > Ny lederhåndbok

12 12 Gruppeoppgaver > Utfordringen > Del inn i grupper på 6 stk. > Oppgave 1 > Hvordan har speiderne i din gruppe og du som veileder løst utfordringen? > Del et godt eksempel med de andre i gruppa

13 13 Oppgave 2 > Prosjekt > Hvordan har din gruppe løst bruk av prosjekt – del med de andre i gruppa et godt prosjekt.

14 14 Eksempel på prosjekt fra Hortenspeiding > http://www.youtube.com/watch?v=vOC9TWYmQu g http://www.youtube.com/watch?v=vOC9TWYmQu g


Laste ned ppt "Norges speiderforbund Lederløft august 2012 Madla."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google