Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Meld. St. 20 (2012–2013) På rett vei Kvalitet og mangfold i fellesskolen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Meld. St. 20 (2012–2013) På rett vei Kvalitet og mangfold i fellesskolen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Meld. St. 20 (2012–2013) På rett vei Kvalitet og mangfold i fellesskolen

2 2 Kunnskapsdepartementet På rett vei Endring i lesing fra PISA 2000 til PISA 2009 for Norge og Sverige

3 3 Kunnskapsdepartementet Norge 5. trinn 549 poeng Finland 545 poeng 9 år 10 år TIMSS 2011 (matematikkferdigheter)

4 4 Kunnskapsdepartementet Tidlig innsats Tydelige kompetansemål Satse på læreren Kunnskapsgrunnlag Hvorfor er vi på rett vei?

5 5 Kunnskapsdepartementet En inkluderende fellesskole Fleksibilitet og relevans i videregående opplæring Grunnopplæring for framtidens samfunn

6 6 Kunnskapsdepartementet Holde fast ved det som virker Slå ring om fellesskolen Et bredere lærings- og kunnskapssyn Bedre læringsmiljø Nye lærerutdanninger og systematisk kompetanseutvikling Avbyråkratisering Støtte og veiledning Styrket 5.–7. trinn Mer praktisk og variert ungdomsskole Arbeidslivsfag i alle ungdomsskoler Nasjonalt senter for ernæring, fysisk aktivitet og helse Bedre tilbud til elever på høyt faglig nivå En inkluderende fellesskole

7 7 Kunnskapsdepartementet Søking til videregående opplæring (Vg1) Vg1 yrkesfag 53 % Vg3 påbygging 21 % Søking to år senere (Vg3) Vg2 yrkesfag Lære- plass 29 % (3 % i skole) Vg1 studieforberedende 47 % Vg2 studieforberedende Vg3 studieforberedende 47 % 40-45 % stryk Kvalifisering Forkurs Rett til påbygging Nye tiltak Skoleåret 2010–11 Skoleåret 2012–13

8 8 Kunnskapsdepartementet Rett til påbygging etter fullført fag- og yrkesopplæring Innføring av praksisbrev Vekslingsmodeller for yrkesfag Økt fleksibilitet i fag- og timefordelingen Tidligere spesialisering i fag- og yrkesopplæringen Kartlegging av utstyrssituasjonen Gjennomgå tilbudsstrukturen i fag- og yrkesopplæringen Fleksibilitet og relevans i videregående opplæring

9 9 Kunnskapsdepartementet Fra yrkesfag til høyere utdanning (y-veier) Relevante fag- og svennebrev Forsøk Sykepleier, vernepleier, barnevernspedagog, barnehagelærer Permanent Ingeniør, yrkesfaglærer, landbruk, havbruk og maritime fag

10 10 Kunnskapsdepartementet Klar for videre studier?

11 11 Kunnskapsdepartementet Programråd for de studieforberedende programmene Nasjonalt forskningsprosjekt om de studieforberedende programmene Fleksibilitet i fag- og timefordelingen Medier og kommunikasjon flyttes Større andel utøvende fag i musikk, dans og drama Formgivningsfag som eget utdanningsprogram Fleksibilitet og relevans i videregående opplæring

12 12 Kunnskapsdepartementet … utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og delta i arbeid og fellesskap i samfunnet … utfalde skaparglede, engasjement og forskartrong

13 13 Kunnskapsdepartementet Ny generell del av læreplanverket NOU om grunnopplæringens fag og framtidens kompetansebehov Grunnopplæring for framtidens samfunn

14 Meld. St. 20 (2012–2013) På rett vei Kvalitet og mangfold i fellesskolen


Laste ned ppt "Meld. St. 20 (2012–2013) På rett vei Kvalitet og mangfold i fellesskolen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google