Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fremtidig eLæringssystem for NTNU Anskaffelsesprosess.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fremtidig eLæringssystem for NTNU Anskaffelsesprosess."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fremtidig eLæringssystem for NTNU Anskaffelsesprosess

2 2 Utklipp fra anskaffelsesanbefaling Bestillingen fra prorektor Berit Kjeldstad i august 2014 NTNUs nye e-læringssystem (eLS): Et e-læringssystem gir muligheten til å lære når som helst, og hvor som helst. –E-læringssystemer legger til rette for web-basert læring, virtuelle utdanningsarenaer og digitalt samarbeid, mens tradisjonelle Learning Management Systemer (LMS) brukes til å planlegge, gjennomføre og vurdere læringsprosesser, og er ofte lukkede systemer. Et fremtidig e-læringssystem kan ses på som en forlengelse av dagens LMS, men inkluderer i tillegg: –Funksjoner som støtter blant annet sosiale læringsaktiviteter og studentenes ønske om å motta læring etter behov. –Muligheter til å utvide bruk og funksjonalitet etter hvert som behov og tjenestetilbud endrer seg, ved hjelp av standard grensesnitt mot andre datakilder og webtjenester.

3 3 Hovedtrekk nytt eLS Fremtids -rettet Fleksibelt Brukervennlig Åpent Modulært Integrerbart Sosialt Effektivt Robust

4 4 Noen av målene er God oversikt over studiedagen, med aktiviteter, meldinger, osv. Enkelt å dele materiale, delta i diskusjoner på forum, osv. God håndtering av emner med stort antall studenter, innlevering, evaluering, gruppearbeid Læring kan skje på ulike måter; gjerne uavhengig av tid og sted Bli brukt som felles plattform for alle studenter

5 5 Kravene til ny løsning Bygde på –Samtaler og arbeidsmøter med bl.a lærere og studenter –Erfaringer fra andre eLS-anskaffelser Endte opp i en kravspesifikasjon som ble sendt et utvalg leverandører

6 eLS integrasjonsbehov Recommended services Customer controlled eLS core functionality Person, org., role Schedule Courses, assigned Plagiarism Office, files User Autm. test & assessment Dig. exam Student’s progress i7 i9 i8 i4 i5 Auxiliary services i10 Recognised services Cal.events, messages Cloud office i1 i2 i6 LOR i3 LOR

7 7 Studentene jobber digitalt sammen Oppgaver til studentene deles ut digital, med tilhørende tidspunkter for når oppgaven åpnes og når den må være innlevert. Studentene får varsler i de kanaler de selv har valgt, så de slipper å måtte sjekke flere steder om det ligger uleste beskjeder. Studenter kan selv organisere ad-hoc grupper for diskusjoner, eller faglærer kan sette opp gruppeinndeling utfra visse kriterier når en gruppeoppgave skal løses. Studentene kan samarbeide digitalt om en gruppeoppgave, noe som betyr at de også kan jobbe sammen uten å måtte være fysisk samlet. I det digitale samarbeidsrommet kan de diskutere og legge en plan for arbeidet, de kan dele halvferdig arbeid med hverandre, de kan skrive på et felles dokument, osv. Faglærer og undervisningsassistent kan "komme inn i rommet" for å se hvordan det går og for å svare på spørsmål. Faglærer har mulighet til å legge sine svar på spørsmål åpent tilgjengelig for også de øvrige studentgruppene i emnet. Sakset fra ønskede brukssituasjoner som beskrevet i Innsida-melding 27.febr.2015: «e-læring; tre behov»

8 8 Digital innlevering og vurdering Studentene kan levere inn sine oppgaver digitalt, også i matematikk. Besvarelser kan være skrevet i digitale verktøy som støtter matematikksymboler, eller oppgaver som er utført for hånd på papir kan enkelt skannes for digital innlevering. Det er mange hundre studenter som følger matematikkemnene, og det er derfor nødvendig å kunne dele opp i grupper på en enkel og rasjonell måte. Varsler og frister formidles til studentene, og hver student har oversikt over hva som er utestående oppgaver og har i sin kalender oversikt over hva som skal skje i tiden fremover. Undervisningsassistenter vurderer innleverte oppgaver, og kan sette en score eller bestått/ikke bestått på innleveringene. Vurderingen gjøres direkte i den digitalt innleverte oppgaven, uten behov for å laste ned. Studenter og faglærere har hele tiden en oppdatert oversikt over status på innleveringer og vurderinger. Sakset fra ønskede brukssituasjoner som beskrevet i Innsida-melding 27.febr.2015: «e-læring; tre behov»

9 9 Kvalifiserte leverandører Følgende leverandører ble kvalifisert til å levere tilbud: 1.Blackboard International B.V. (Nederland) 2.Excelsoft Technologies Pvt Ltd (Indisk) 3.Fronter AS (Norsk) 4.Instructure, Canvas (USA) 5.IBM AS (Norsk) 6.Itslearning (Norsk)

10 10 Fremdrift frem mot valg av løsning Q3 2014: Arbeidsseminarer og planlegging Q1 2015: Prekvalifisering av leverandører Q1/Q2 2015: NTNU medvirkning og forankring hos fagansatte og studenter –Behovskartlegging/workshops des 2014 – feb 2015 –Analyse, besøk Århus, mars – april 2015 Q1/Q2 2015: Kravspesifisering og utsendelse av konkurransegrunnlag –Konkurransegrunnlag sendt ut 22. mai Q3/Q4 2015: Evaluering av tilbud forhandlinger –NTNUs ansatte og studenter inkl. tidligere HiST og HiÅ tungt involvert i dette –10. juli: Tilbud mottatt –Konkurranse med forhandling: flere forhandlingsrunder –Sluttevaluering, sammenstilling og innstilling til styringsgruppen: januar 2016 Q1 2016: Kontrakt med leverandør –5. februar: Tildeling av kontrakt til Blackboard International B.V. –Kontrakten planlegges signert 16 februar

11 11 Fremdriftsplan for arbeidet fremover: Nettverk for lokal læringsstøtte involveres sterkt Q1-Q2 2016: Teknisk implementering, planlegging av pilot og mobilisering av mottaksapparat –Oppstart teknisk implementering: ca. 25. februar –Løsning godkjent for pilotdrift ca 1. mai –Pilotomfang og pilotinnhold definert: mars/april Pilot høst 2016 og vår 2017 –Planlegging høstsemesteret starter ca. 1. mai –Opplæring –Pilotfase 1 høst 2016: Begrenset antall emner, vinne erfaring –Pilotfase 2 vår 2017: Større antall og andre emner, forberede full utrulling Full produksjon planlagt høsten 2017 (dagens Itslearing og Fronter faset ut) Nytt e-Lærings system 2015 2016 20172018 Nettverk for lokal læringsstøtte Videreutvikling Etablering Full bruk og videreutvikling av ny e-læringsløsning Full bruk og videreutvikling av ny e-læringsløsning Pilotdrift og utrulling/innføring Imple men tering Imple men tering Anskaffelse Full drift på ny e-læringsløsning, hele NTNU Ny løsning godkjentKontrakt

12 12 Organisering Anskaffelsesprosjektet har bestått av 2 enheter: Styringsgruppe: –Som er ledet ved Prorektor for utdanning Berit Kjeldstad –Prodekaner for utdanning og studentrepresentanter er blant medlemmene i styringsgruppen Anskaffelsesgruppe: –Som er ledet ved SASS, Seksjonssjef Knut Veium –Ca. 35 deltagere med representanter for faglærere, støttepersonell, IT, Studieavdelingen og studenter. Tidligere HiST og HiÅ representert med både ansatte og studenter


Laste ned ppt "Fremtidig eLæringssystem for NTNU Anskaffelsesprosess."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google