Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Delstudier i utlandet Fellesveiledning Latin-Amerika

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Delstudier i utlandet Fellesveiledning Latin-Amerika"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Delstudier i utlandet Fellesveiledning Latin-Amerika http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet

2 2 Petter Skarbø, Chile

3 3 Språk Svært viktig å kunne en god del spansk/portugisisk (Brasil) på forhånd Svært lite undervisning på engelsk Noen læresteder krever dokumentasjon på språkkunnskaper Språkkursstipend fra lånekassen –Intensivkurs, min. 4 uker/15t pr. uke før semesterstart Språkbiblioteket på Dragvoll –Gratis utlån av språkkurs - http://www.ntnu.no/isk/spraklab

4 4 Studiepoengsystem Ikke noe enhetlig system i de fleste land i LA Horas, creditos, materias, semstre, ant. fag Sjekk http://db.intersek.ntnu.no/gnaghttp://db.intersek.ntnu.no/gnag –Søk opp land og se hvilke vurderinger som er gjort –Kan variere innad på et og samme lærested (for eksempel ved Univ. Buenos Aires) Første året av en høyere utdanning i LA godkjennes ikke som høyere utdanning i Norge, men deretter godkjennes høyere utdanning etter tid-for-tid-prinsippet.

5 5 Utdanningssystem - Argentina: -Struktur: –Grado: licenciatura 4-5 år –Posgrado: maestria 1-2 år –Doctorado: kan starte etter licenciatura –1 året godkjennes ikke som høyere utdanning i Norge System for studiepoeng – stor variasjon Karaktersystem - 0-10 der 10 er best og 4 er laveste ståkarakter Semester: Mars-Juli/August -Desember Skolepenger på ca. 50 - 70000 pr. år –Fritak for skolepenger ved avtaler, studieavgift forekommer

6 6 Utdanningssystem - Chile Struktur: –Bachelor = licenciatura (4-5 år) –Master = maestria/magister (1-2 år) –Doctorado (3 år) Studiepoeng (créditos), men ikke noe felles, nasjonalt system. Karaktersystem: –7,0 -4.0 (laveste ståkarakter) –1 – 100 (av og til med korresponderende bokstavkarakterer), der 100 er beste karakter og 50 laveste ståkarakter. Semester: mars-juli / august-desember Skolepenger: ca. 50000 (bachelor) / 70-80000 master

7 7 Utdanningssystem - Brasil Struktur: –Bachelor: bacharelado, licenciatura, tecnólogia (3-5-år) –Master: mestrado (1-2 år) –Doctorado (min. 4 år) System for studiepoeng –Det finnes ikke noe landsdekkende, enhetlig system for studiepoeng. Et poeng (crédito) kan representere fra 15 til 45 timer teori/praksis. Fulltidsstudier krever vanligvis 25 – 35 poeng per semester. Karaktersystem –10 til 0/100 til 0. 10 og 100 er beste karakter, og laveste ståkarakter er henholdsvis 6 eller 5 eller 60 eller 50. Andre systemer er bokstavkarakterer (A, B, C osv) og beskrivende karakterer av typen Muito Bom (veldig bra), Bom (bra) osv. Semester: mars-juli/august -desember Skolepenger –Offentlige universiteter – gratis –Private - skolepenger

8 8 Avtaler - Argentina Universidad de Buenos Aires (www.uba.ar)www.uba.ar –Faculty of Architecture, Design and Urbanism * –Faculty of Economic Sciences –Faculty of Exact and Natural Sciences * –Faculty of Social Sciences * –Faculty of Pharmacy and Biochemistry –Faculty of Letters and Philosophy * –Faculty of Engineering * –Faculty of Medicine * –Faculty of Psychology –Frist 1 april/1 oktober –Søknad sendes via Internasjonal seksjon Universidad Catolica de Cordoba (www.uccor.edu.ar)www.uccor.edu.ar –Privat universitet –Studenter fra arkitekt og medisin har vært her –Lave skolepenger Nye avtaler: Universidad Nacional de la Rioja – La Rioja (www.unlar.edu.ar)www.unlar.edu.ar Universidad Nacional de Córdoba - http://www.unc.edu.ar/

9 9 Avtaler - Chile Pontifica Universidad Catolica de Chile (Santiago)* –Alle fagområder Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso* –Alle fagområder Universidad Tecnica Federico Santa Maria (Valparaiso)* Universidad Mayor- Santiago Kontakt med: –Universidad Austral de Chile (Valdivia) –Universidad de la Frontera (Temuco) –Universidad de Chile (Santiago) –Universidad de Santiago –Universidad de Tarapacá (Arica)

10 10 Avtaler - Brasil Universidade Federal do Rio de Janeiro (marin) Universidade Estadual Campinas (Unicamp – Campinas) –Tidl.studenter fra Geofag og Petroleumsteknologi Universidade Féderal de Santa Catarina (Florianopolis) –Tidl.HF studenter, IME og IVT Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) Universidade Estadual Paulista (Botucatu) ( medisin) Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Natal) Universidade Federal de Pernambuco (Recife) Universidade de São Paulo (São Paulo) Universidade de Brasilia (Brasilia)

11 11 Andre avtaler Peru –Pontificia Universidad Católica del Perú Ingen skolepenger, alle fagområder Venezuela –Universidad Simon Bolivar Colombia –Technocal University of Pereira (noe usikker avtale) Ecuador –Universidad San Francisco de Quito (medisin) Mexico –Universidad Autonoma Nacional de Mexico (UNAM)

12 12 Skaff informasjon Les studentrapporter – over 8000 rapporter samlet på –www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/erfaringsutveksling Ditt eget fagmiljø –Kontaktpersoner på studieprogram/institutt/fakultet

13 13 Rikke Løvlie, Mexico

14 14 Søknader til lærestedene Avtalelæresteder –Sendes via Internasjonal seksjon (IS) –Bekreftelse fra IS med info. om studentstatus ved NTNU, finansiering fra lånekassen, helseforsikring etc. –Kan være tidlige frister Andre læresteder –Ta kontakt med lærestedet

15 15 Visum UDs landsider –http://www.landsider.no/http://www.landsider.no/ –Det kreves ofte legeattest, vandelsattest, fødselsattest, opptaksbrev fra lærestedet etc. Argentina –De fleste drar på turistvisum (3 mnd.) og søker om studentvisum etter ankomst –Kan søke på forhånd via den argentinske ambassaden i Oslo Brasil –Søk på forhånd via den brasilianske ambassaden i Oslo Chile –Søk på forhånd via det chilenske konsulatet i Oslo

16 16 Formaliteter Søk om forhåndsgodkjenning til fakultetet Søk om stipend fra Internasjonal seksjon Søk lånekassen om lån og stipend

17 17 Forhåndsgodkjenning Må søkes om forhåndsgodkjenning til fakultetet Kreves av lånekassen for å få full støtte Full studiebelastning pr. semester –dvs. tilsvarende 30 sp pr. semester Søk til fakultetet om endelig godkjenning av fagene tatt i utlandet etter avsluttet opphold Bruk skjema: –https://www.intersek.ntnu.no/soknadsskjema/

18 18 Stipend fra NTNU NTNU-stipend –NOK 7000/10000 Karaktersnitt Søknadsfrist –1. mars og 1. oktober www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/soknadsskjema

19 19 Lånekassen (2011/2012) NOK 90800 pr. år (utdanningsstipend og lån) Reisetillegg - 70 % stipend / 30 % lån Sør- Amerika NOK 20400, Mellom-Amerika NOK 15 920 Maks støtte til skolepenger: NOK 113 940 De første NOK 58 260 gis som 70 % stipend og 30 % lån for delstudier Det kan i tillegg lånes inntil NOK 55 680 for å finansiere skolepenger. Tilleggsstipend NOK 61 600 (kun til utvalgte læresteder) Språkkursstipend: NOK 16720


Laste ned ppt "1 Delstudier i utlandet Fellesveiledning Latin-Amerika"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google