Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

K P M G A D V I S O R Y Rapportering og virksomhetsstyring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "K P M G A D V I S O R Y Rapportering og virksomhetsstyring."— Utskrift av presentasjonen:

1 K P M G A D V I S O R Y Rapportering og virksomhetsstyring

2 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 2 Stefan Holm Navn Stefan Holm (36) TittelSenior Manager, Financial Management – KPMG. AnsvarLeder for Financial Management. UtdannelseSiviløkonom (HiA & Oregon State University), Privatrett- og Sosialøkonomi grunnfag. ErfaringAnalysis Manager hos Oracle Corporation. Budsjettering, rapportering, analyser Sales Controller hos Kraft Foods. Månedsavslutning, budsjettering og rapportering. Rådgiver hos Sjøfartsdirektoratet. Budsjettering og rapportering. Hos KPMG siden januar 2006. Arbeidserfaring KPMG: Nå: Lyse Energi og Konica Minolta. Siste årene: Diverse prosjekter Statkraft AS Tidligere ansvarlig for alle KPMGs prosjekter hos AS Norske Shell. Andre kunder: Budsjettering og utvikling av ledelses rapportering Andre kunder: Evaluering og utvikling av internkalkyler. Andre kunder: Balanced Scorecard SektorPrivat (Retail, shipping, Utility) KontaktMobil +47 40 63 91 30 E-mail: stefan.holm@kpmg.no.stefan.holm@kpmg.no

3 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 3 1. Innledning Hva er typiske tjenester / leveranser fra en økonomifunksjon? Revisjonspliktig data. (Skatter, avgifter, regnskap etc) Tjenester til ansatte. (Lønn, reise- og utgifter, forsikringer etc.) Rapportering og internkontroll. (Finansielle og ikke finansielle data) Internt Konsern Eksternt (Regnskap og andre offentlige data) Markedet

4 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 4 Gode regnskapsrutinerKonsolidering og RapporteringBedre styring – Bedre beslutninger 1. Innledning: Hvorfor er kvaliteten på regnskapet viktig?

5 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 5 1. Innledning: Hovedprosesser I en økonomifunksjon Økonomi funksjonen Inngående faktura Utgående faktura Kontering til rapportering Plan og budsjettering Hovedprosesser Inngående faktura Plan og budsjettering Utgående faktura Kontering til rapportering Rapportering

6 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 6 Budsjettering Rapportering Prognose Strategiske vurderinger og tiltak Q3Q4 Q1 Strategiske Målesetninger Mth 8Mth 10Mth 11Mth 3Mth 12Mth 1Mth 2Mth 9Mth 5Mth 6Mth 7Mth 4Mth 3 Budsjett P3P4P5P6P7P8P10P11P12P1P2 Strategiske vurderinger Prognose Q2 Rap Q3 Rap Q4 Rap Q2 Prognose P9P1 Prognose Q1 Rap Budsjett Q1 Q2Q3Q4Q1 1. Innledning: Sammenheng - rapportering Resultatregnskapet pr måned – Et viktig fundament

7 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 7 Spørsmål som stilles er: Kan vi stole på prognosene som baserer seg på regnskapsdata? Kan vi stole på Budsjetteringen som baserer seg på regnskapsdata? Kan vi stole på de strategiske valgene vi har tatt på bakgrunn av våre regnskapsdata? Hvorfor er kvalitet av regnskapsdata viktig? Gir et korrekt bilde av virksomheten løpende gjennom finansåret Forutsigbar rapportering Forutsigbare prognoser Bedre budsjetter Bedre internkalkyler Dekningsbidrag Utsalgspris  grunnleggende for god økonomi- og virksomhetsstyring 2. Fra bokføring til rapportering. Innledning

8 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 8 Vi følger prosessen fra transaksjoner til bedre styring 2. KPMG’s arbeidsmetode og fokus

9 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 9 2. Transaksjonsbehandling

10 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 10 Infrastrukturen må gi et best mulig bilde av organisasjonen God og fornuftig kontoplan, kostnadssteder, forretningsområder Hvordan er fremtiden og infrastruktur? Hensyntas budsjettet i regnskapssystemet? Sørge for riktig tilknytning av personer, faktura belastes dedikerte konto. 2. Transaksjonsbehandling - Infrastruktur

11 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 11 2. Månedsavslutningen

12 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 12 Aktivitetskalender for månedsavslutningen gir forutsigbarhet 2. Månedsavslutningen

13 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 13 2. Konsolidering

14 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 14 Rapporteringskalender gir forutsigbarhet for organisasjonen. 2. Konsolidering

15 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 15 2. Rapportering

16 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 16 Enighet og forankring hos lederteamet. Fokus på ikke finansielle KPI’s (Produksjon, salgslitt, markedsandeler etc.) Fokus på kommunikasjon og enhelhet. Fokus på kvalitet Fokus på mulighet for diskusjon 2. Hva kjennetegner god rapportering?

17 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 17 Budsjettering Rapportering Prognose Strategiske vurderinger og tiltak Q3 -> Q4 -> Q2 -> Strategiske Målesetninger Mth 8Mth 10Mth 11Mth 3Mth 12Mth 1Mth 2Mth 9Mth 5Mth 6Mth 7Mth 4Mth 3 Budsjett P3P4P5P6P7P8P10P11P12P1P2 Strategiske vurderinger Prognose Q2 Rap Q3 Rap Q4 Rap Q2 -> Prognose P9P1 Prognose Q1 Rap Budsjett Q1 Q2Q3Q4Q1 3. Neste steg – Virksomhetsstyring. Hva er det? Resultatregnskapet pr måned

18 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 18 3. Gode prognoser = kontroll. KPMG Rapport ” Leading organizations widely acknowledge that forcasting is at the heart of the performance management process, and is potentially a significant driver of business value and investor confidence – a view this rerserach confirm” Scott Parker Head of Finacial Management KPMG international KPMG har gjennomført en global undersøkelse blant 544 toppledere. Formålet var å kartlegge hvordan suksessfulle selskap bruker prognoseprosessen.

19 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 19 Undersøkelsen viser De fleste selskap har ikke tilfredsstillende fokus på prognosearbeid. I møte med investorer og analytikere møter CFO stadig strenger krav om detaljert selskapsinformasjon og dets fremtidsplaner Troverdige og gjennomarbeidete prognoser gjør at selskap kan ”oppfatte og agere” på endringer i markedet Effekten av dårlige prognoser kan vise seg gjennom strategiske og operasjonelle feilvalg Undersøkelsen viser at selskap som leverte faktiske resultater +/- 5 % innenfor sine prognoser opplevde 46 % økning i aksjeprisen de tre siste årene. 3. KPMG Rapport

20 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 20 Ved prognosefeil - hvor mye vurdere du dette har kostet din organisasjon i form av endring i aksjeprisen de siste 3 år*? *354 respondenter besvarte dette spørsmålet 3. KPMG Rapport

21 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 21 3. Eksempel aksjekurs - REC Kilde: DN.no - 18.01.2008

22 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 22 KPMG Rapporten: Konklusjon Bedre kvalitet på prognoser kan oppnås gjennom: Bruk av mer nøyaktig underlagsdata Bedre teknologi Involvere operative ledere i prosessen Åpenhet og transparens som sikrer ærlige prognoser Vi kan sende rapporten til deg, ta kontakt! 3. KPMG Rapport

23 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 23 Gode regnskapsrutinerKonsolidering og RapporteringBedre styring – Bedre beslutninger 3. God virksomhetsstyring, riktige valg! Poenget! God styrings- informasjon

24 © 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 24 The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation. Kontaktdetaljer Stefan Holm Senior Manager, KPMG +47 4063 9130 Stefan.holm@kpmg.no Kontaktinfomasjon og spørsmål


Laste ned ppt "K P M G A D V I S O R Y Rapportering og virksomhetsstyring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google