Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til AITeL årsmøte 2009 Oppdal 13. – 14. mars 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til AITeL årsmøte 2009 Oppdal 13. – 14. mars 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til AITeL årsmøte 2009 Oppdal 13. – 14. mars 2009

2 Når forarbeidet er godt… 25.09.2016Årsmøtet 2009 - Oppdal2

3 Praktiske opplysninger Program i permer –Kaffe, lunsj, middag, pauser Fredag –Hovedtemaer er FoU, Strategiarbeid og utvikling av e-læring –14:00 – 14:30 two parallell sessions ITIL versjon 3, introduction by Nynke de Vries, Hogeschool van Amsterdam, Room ? Student projects with the industry, by Ronald Kleijn,Hogeschool van Amsterdam, Room ? Lørdag Tisip Gugne Studentenes halvtime Forholdet Tisip - AITeL 25.09.2016Årsmøtet 2009 - Oppdal3

4 Aksjonsliste fra 2008 Hva er ei aksjonsliste? Velg aksjonsreferent 2009 Etablering av nytt prinsipp på labben med bærbare PC'er og virtualisering. Tor og Per etablerer ei gruppe som forbereder overgang fra høsten 2008. 25.09.2016Årsmøtet 2009 - Oppdal4 Resultat: Innføring av virtuelt datalaboratorium synes å være en suksess.

5 Aksjonsliste 2 Else og Geir Ove arbeider med å etablere studentenes forslag om å etablere en referansegruppe for hvert fag. Trekk på SU i forbindelse med å ta ansvar for å etablere referansegrupper. Resultat: Dette ble behandlet i studiekvalitetsutvalget, og vedtaket her var: 25.09.2016Årsmøtet 2009 - Oppdal5 Sak 09/08: Oppfølging av studentenes innspill på årsmøtet ang studieevaluering Ang forslaget fra Røros om referansegrupper i enkeltfag: Avdelingen har et evalueringsopplegg som fungerer rimelig godt, der evalueringen i hovedsak er på programnivå, men der det brukes ekstra tid på enkeltfag der problemer avdekkes. Vedtak: SU-leder tar opp saken om eventuelle referansegrupper i enkeltfag, i SU. Sak 09/08: Oppfølging av studentenes innspill på årsmøtet ang studieevaluering Ang forslaget fra Røros om referansegrupper i enkeltfag: Avdelingen har et evalueringsopplegg som fungerer rimelig godt, der evalueringen i hovedsak er på programnivå, men der det brukes ekstra tid på enkeltfag der problemer avdekkes. Vedtak: SU-leder tar opp saken om eventuelle referansegrupper i enkeltfag, i SU.

6 Informasjon fra avdelingen, Per Samarbeidsavtale mellom HiST og Tisip –Tidligere samarbeidsavtale sagt opp i 2006/2007 (?) –Avtale om læremidler er sagt opp etter vår 2009 –Avtale om bruk av programvare og database løper. –Jeg har hatt omfattende dialog med Høgskoledirektøren (HD) og rektorat om: Samarbeidet med Tisip – hvordan fungerer det Behovet for avtaler på lærestoff –Jeg har hatt møte i departementet for å avklare prinsipper for en eventuell ny avtale. –Jeg har hatt møter med HD, tidligere HD og HiSTs jurist angående opphavsrett –Jeg har hatt orienteringer i HiSTs ledermøte om dagens praktiske samarbeid om gjeldende jus angående opphavsrett 25.09.2016Årsmøtet 2009 - Oppdal6

7 Informasjon fra avdelingen Nye avtaler HiST-Tisip? –Jeg har på oppdrag fra HD laget utkast til ny samarbeidsavtale mellom HiST og Tisip –HD gir signaler om at hun ønsker denne etablert før hun slutter 4.april –I utkastet til samarbeidsavtale foreslås det at underavtaler om - lærestoff - utveksling av arbeidskraft - husleie/infrastruktur skal skje på operativt nivå – altså avdelingsnivå –Det er klart at FU-virksomhet fra høsten 2009 er avhengig av at avtale om lærestoff kommer på plass. 25.09.2016Årsmøtet 2009 - Oppdal7

8 Informasjon fra avdelingen Concurrent Design –Metode for gjennomføring av et prosjekt med flere fagdisipliner der målet er å minske gjennomføringstid og øke kvalitet. Metoden baserer seg på godt planlagte sesjoner med kraftige verktøy og visualisering, ledet av en fasilitator i et spesielt tilrettelagt samarbeidsrom. –Vårt prosjekt er planlagt i 1+3 år. Øk.adm forskningsfond i Midt- Norge finansierer 1 år. Finansiering for de 3 siste årene er et problem vi jobber med. Rektor er involvert. –Vi bygger samarbeidsrom i Sukkerhuset, 2 etg. –Vi skal kjøre pilot sammen med AFT for å etablere kurs for bachelornivå 2009/2010. –Vi samarbeider med Simtano, Statoil, Linjebygg, Aker Reinertsen og Avenir. 25.09.2016Årsmøtet 2009 - Oppdal8

9 Planlegging samhandlingsrom 25.09.2016Årsmøtet 2009 - Oppdal9

10 Informasjon fra avdelingen Concurrent design –Greta, Tore B., Geir Ove, Jostein, Tor Atle, Knut Arne, Per jobber i prosjektet nå. –Vi har flere aktiviteter inn mot dette prosjektet: CCeD – Concurrent e-learning design, NUV-prosjekt. Tor Atle Confibel -Bruk av Concurrent design og ITIL i utvikling av nye modeller for bedriftsrettet e-læring, Thorleif Nytt Intensive Program der HiST/AITeL er vertsorganisasjon, Jan –Vi planlegger aktivitet mot flere bedrifter regionalt for å sikre finansiering av 2009 – 2011. Argumenter: kunne tilby kandidater med denne faglige kompetansen for bedriftene kunne være en ressurs for opplæring av personell i bedriftene 25.09.2016Årsmøtet 2009 - Oppdal10

11 Andre FoU-aktiviteter BI, HiNT og HiST fikk NUV-prosjektet: ASSESS 2010 Metodeutvikling og verktøyanvendelse for undervisning og læring med prosessvurdering i høgere utdanning. –Svend har vært sentral i dette arbeidet –Geir kobles inn. –Total budsjett ca 1 mill, vår andel er litt under 1/3 Intensjon fra AITeL/Tisip om deltakelse i e-Tutors PORTAL - new generation of eTutors PORTAL. Prosjektleder: CENFIM - Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica, Lisboa, Portugal. 25.09.2016Årsmøtet 2009 - Oppdal11

12 FoU resultater - publisering Knut Arne: ED-MEDIA 2009 in Honolulu, HI, USA, June 22-26, 2009. Title: To Provide Online Distance Learning as a Portfolio of Services Ali: Scandinavian Conference on Image Analysis, in Oslo June 15- 18, 2009 Title: Contrast Enhancing Colour to Grey + one more title Ivar i 2008: NIK: Tacitly developed research methods in ICS (Information and Computer Systems) 25.09.2016Årsmøtet 2009 - Oppdal12

13 NVU-konferansen Workshop mandag 16.mars med 15 deltakere 17. og 18. mars – selve konferansen med 77 deltakere Åpning ved rektor Svært god respons på konferansens tema ”Deling og samarbeid på nett” Arrangementet er i rute, konferansemiddag og utdeling av Tisips e-læringspris. NVU er i ferd med å endre seg fra å være et samarbeidsforum til å bli en årlig konferanse på rundgang mellom medlemsinstitusjonene. Neste år Stord/Haugesund 25.09.2016Årsmøtet 2009 - Oppdal13

14 Nye FoU-midler (Sentrale HiST-midler og små NFR-midler) HiST har funnet plass til ca 2,6 mill egne midler, pluss små NFR- midler og nye stipendiater: 25.09.2016Årsmøtet 2009 - Oppdal14 Forslag om tildeling av FoU-midlar 2009: Avd. Stort prosj Dr.gr. stip Dr.gr. støtte Prof./ dosent kval. Frie prosj Forslag tildeling TØH 1 11650 000 AMMT1 1 4899 000 AFT 2 51 543 220 AHS122 31 495 000 ASP2 3 3897 000 AITeL1 3640 000 ALT1 5539 000 6 663 220

15 Tildelinger til AITeL ProsjektSøkerSøktTildelt Bruk av Concurrent design og ITIL i utvikling av nye modeller for bedriftsrettet e-læring-CONFIBEL Thorleif600.000300.000 Implementasjon av bildebehandlingsalgoritmer på en grafisk prosesseringsenhet Mildrid150.000 Videreutvikling av flervalgsapplikasjonen DigiTEST Bjørn200.000150.000 Smart Kø SystemTomas40.000 25.09.2016Årsmøtet 2009 - Oppdal15

16 Har vi glemt undervisningen? 25.09.2016Årsmøtet 2009 - Oppdal16


Laste ned ppt "Velkommen til AITeL årsmøte 2009 Oppdal 13. – 14. mars 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google