Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oktoberseminar på Solstrand hotell 27.-28. oktober 2009 Familiens Hus Familiens Hus Familiens Hus i Øygarden kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oktoberseminar på Solstrand hotell 27.-28. oktober 2009 Familiens Hus Familiens Hus Familiens Hus i Øygarden kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oktoberseminar på Solstrand hotell 27.-28. oktober 2009 Familiens Hus Familiens Hus Familiens Hus i Øygarden kommune.

2 Oktoberseminar på Solstrand hotell 7.-28. oktober 2009 Familiens Hus Familiens Hus Familiesenteret PPT Psykisk helse Barnevernet Helsestasjonen

3 Oktoberseminar på Solstrand hotell 27.-28. oktober 2009 Familiens Hus Familiens Hus Fleire sentrale nasjonale dokument anbefaler ei slik organisering av kommunen sine hjelpetenester: St.meld nr 26 og 20 (2006-2007) St prop nr 63 om opptrappingsplan for psykisk helse 99-06)

4 Oktoberseminar på Solstrand hotell 27.-28. oktober 2009 Familiens Hus Familiens Hus Målgruppe for Familiens Hus. Barn, unge og familiar som er busett i Øygarden kommune Andre som har rett på tenester frå dei ulike tenesteområda. Stor vekt på det førebyggjande arbeidet i tidlig alder.

5 Oktoberseminar på Solstrand hotell 27.-28. oktober 2009 Familiens Hus Familiens Hus Saman gjer vi ein forskjell for familien, barn, ungdom og vaksne. VISJON.

6 Oktoberseminar på Solstrand hotell 27.-28. oktober 2009 Familiens Hus Familiens Hus MÅL for alle i Familiens Hus: Tidleg identifisere fysiske, psykiske og sosiale utfordringar hos barnet og i familien. Sikra eit heilskapleg tenestetilbod. Utvikla gode, samordna og tverrfaglege tenester til brukarane. Utvikla kommunikasjons- og arbeidsmåtar der barn, unge og foreldre er delaktige. Skape gode oppvekstvilkår for familien, barn, unge og vaksne

7 Oktoberseminar på Solstrand hotell 27.-28. oktober 2009 Familiens Hus Familiens Hus TILTAK: Informasjon og samarbeid med skular, barnehagar og andre samarbeidspartar. Faste samarbeidsmøte med alle faggruppene i Familiens hus. ( tverrfagleg gruppe for barn og familiesaker) Kjernegrupper – ei gruppe som skal ta seg av ungdomar med bekymringsfull åtferd.

8 Oktoberseminar på Solstrand hotell 27.-28. oktober 2009 Familiens Hus Familiens Hus UTFORDRINGAR: Samhandling og koordinerte tenester Teieplikt Tidleg identifisering,

9 Oktoberseminar på Solstrand hotell 27.-28. oktober 2009 Familiens Hus Familiens Hus Prosjekt i Familiens Hus KS prosjekt: Flink med Folk i Første Rekke Vårt prosjekt heiter ”Samarbeid nyttar”

10 Flink med folk i første rekke  Hovedmål: å øke kvaliteten på tjenestene i helse og omsorgstjenestene i kommunen.  KS: Styrke det tverrfaglige arbeidet innenfor helse og omsorg, særlig når det gjelder psykisk helse og rus  Sømløse koordinerte tjenester for brukerne  Helhetlige tjenester av høy kvalitet  Styrke den enkelte sine ressurser og kompetanse  Styrke kommunen som tjenesteyter på dette feltet

11 Flink med folk i første rekke:  Vi øker kvaliteten på tjenestene gjennom fokus på :  Tverrfaglig samarbeid  Helhetlig og utfordrene ledelse  Kompetente medarbeidere  Brukermedvirning  Etikk

12

13 Målsetting for prosjektet i F.H:  Styrkje det tverrfaglege samarbeidet til beste for brukarane.  At brukarane i kommunen opplever høgre kvalitet på tenestene våre.  At me har kompetente medarbeidere  At me har ei heilskapleg og utfordrande leiing

14 Målsetting for prosjektet i F.H:  Tidleg identifisering og intervenering der det er behov for hjelptiltak  At brukarane av tenestene har stor grad av brukarmedverknad.  At Familiens Hus kan bidra til betre oppvekstvilkår for born og unge, saman med andre i kommunen.

15 Oktoberseminar på Solstrand hotell 27.-28. oktober 2009 Familiens Hus Familiens Hus 100% leiande helsesøster. 100% + 50% helsesøster. 50% jordmor. Helsestasjonen

16 Oktoberseminar på Solstrand hotell 27.-28. oktober 2009 Familiens Hus Familiens Hus Familiesenteret 80% familieterapeut og einingsleiar. 60% familieterapeut og prosjektleder. Familiesenteret kan tilby: Parterapi / Individualterapi/ Familieterapi. Samtaler og møte med familiar, enkeltpersonar og nettverk Støtte til foreldre i foreldrerolla Veiledning Ulik gruppeverksemd: grupper for barn og ungdom, foreldregrupper ol. Undrevisning

17 Oktoberseminar på Solstrand hotell 27.-28. oktober 2009 Familiens Hus Familiens Hus Psykisk helse 100% leiande psyk. sykepleier. 100% psyk. sykepleier 40% miljøarbeider 20% miljøarbeider

18 Oktoberseminar på Solstrand hotell 27.-28. oktober 2009 Familiens Hus Familiens Hus PPT 100% PPT leiar. 2 x 100% spesialpedagog

19 Oktoberseminar på Solstrand hotell 27.-28. oktober 2009 Familiens Hus Familiens Hus Barnevernstenesta. 100% barnevernsleiar 3x100% barnevernskonsulent


Laste ned ppt "Oktoberseminar på Solstrand hotell 27.-28. oktober 2009 Familiens Hus Familiens Hus Familiens Hus i Øygarden kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google